مقالات کارشناسی

تشخیص و تعیین موقعیت ملک و پلاک ثبتی، تطبیق ملک با وضع موجود

پلاک ثبتی آرمان سنجش

چگونگی تشخیص موقعیت ملک، تعیین موقعیت پلاک ثبتی، تطبیق ملک با وضع موجود توسط کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی املاک، ازجمله موارد بسیار حائز اهمیت و مهم در انجام امور کارشناسی است. در یک دسته‌بندی کلی املاک دارای سند مالکیت را به دودسته، املاک واقع در محدوده شهرها و املاک خارج از محدوده شهری دسته‌بندی می‌کنیم و در این نوشته سعی خواهیم کرد چگونگی تعیین موقعیت املاک و نحوه پیاده‌سازی ملک را روی نقشه در وضع موجود بیان نماییم:

الف) نحوه تعیین موقعیت املاک دارای سند مالکیت واقع در محدوده شهری توسط کارشناس رسمی دادگستری:

لازم است بدانیم که بر اساس تقسیمات شهرسازی، هریک از سکونتگاه‌های رسمی، اعم از شهر و روستا امروزه دارای نقشه شهرسازی در قالب طرح هادی، طرح جامع، طرح‌های موضعی و موضوعی هستند. طی دهه گذشته، در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و کلیه روستاها، طرح هادی شهری و روستایی تهیه گردیده است. به‌موجب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384/10/28 مجلس شورای اسلامی، تعاریف محدوده و حریم برای شهر و روستا آورده شده است:


نقشه‌برداری اراضی شهر مشهد
نقشه اراضی شهر مشهد

ماده 1- محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد. شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی ازجمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

ماده 2- حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. به‌منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به‌موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته‌شده و حفاظت از حریم به‌استثنای شهرک‌های صنعتی (که درهرحال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنا می‌باشند) به عهده شهرداری مربوط می‌باشد، هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 3- محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح‌های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می‌رسد. دهیاری‌ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت‌وساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره 1 - روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت‌وساز و سایر امور روستا را ندارد.
تبصره 2 - روستاهایی که به‌موجب طرح‌های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع می‌شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته‌نشده و به‌صورت منفصل به‌عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آن‌ها در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت‌های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت. با توجه به تعریف محدوده و حریم شهر و روستا، حوزه نفوذ و اختیار شهرداری و دهیاری در روستاها مشخص است.

تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها
محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها

به‌منظور تعیین موقعیت املاک دارای سند مالکیت در محدوده شهرها به دسته‌بندی ذیل می‌پردازیم:

1- املاک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای:

تعیین موقعیت املاک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای، صرفاً با استفاده از اطلاعات مندرج در سند مالکیت برای افراد عادی، غیر مطلع و غیر کارشناسان امور ثبتی عملاً غیرممکن است. اصلی‌ترین، دقیق‌ترین و معتبرترین نحوه تعیین موقعیت ملک، جانمایی توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی دارای صلاحیت نقشه‌برداری است که با دسترسی به نقشه‌های ثبتی می‌توانند محل دقیق یک ملک را در روی نقشه و زمین پیاده‌سازی کنند. از طرف دیگر، ازآنجایی‌که در محدوده شهرها که حوزه نفوذ، تسلط، مدیریت و نظارت شهرداری‌ها هستند، نقشه‌های پایه شهری تحت عناوین طرح جامع، طرح تفصیلی و نقشه‌های با مقیاس 1:5000 و 1:2000 با دقت لازم وجود دارند.

لذا اطلاعات مربوط به حوزه شهرسازی با دقت قابل قبولی بر اساس طرح کاداستر با نقشه‌های ثبتی مطابقت دارد. لذا تعیین موقعیت ملک در داخل شهر درصورتی‌که دارای پرونده شهرسازی (پروانه ساختمانی، پایان کار شهری و ...) باشد، به استناد اطلاعات شهرسازی ملک با تطبیق موقعیت ملک در گواهی‌های صادره از شهرداری امکان‌پذیر است. همچنین به‌منظور تعیین موقعیت پلاک تفکیکی در این‌گونه سندها، با تطبیق حدودات ملک نسبت به واحد مجزا شده ازنظر ابعاد و اجزای مندرج در سند می‌توان موقعیت ملک را مشخص نمود.

2- املاک دارای سند مالکیت تک‌برگ:

اسناد مالکیت تک‌برگ، طی دهه گذشته با اجرایی شدن طرح کاداستر صادر و به مالکین تحویل می‌گردند، پایه و اساس این نوع اسناد، برگرفته از نقشه‌های پایه و طرح کاداستر ثبت و انطباق با موقعیت جغرافیایی و نقشه‌های UTM است. در اسناد مالکیت تک‌برگ اطلاعات دقیق ملک درج شده است، همچنین کروکی ملک در پایین صفحه اول و موقعیت ملک در سایت پلان پلاک مشخص گردیده است. علاوه بر این در پایین صفحه اول هریک از اسناد مالکیت تک‌برگی عبارتی تحت عنوان شناسه جام درج شده است. با استفاده از این شناسه موقعیت دقیق ملک بر اساس نقشه UTM مشخص و نشان داده می‌شود.

پلاک ثبتی آرمان سنجش
پلاک شرکت آرمان سنجش - شبکه یکپارچه کارشناسان رسمی

3- چگونگی استعلام سیستمی ملک در شهر تهران

i. نحوه کنترل مشخصات مالک با پلاک ثبتی مورد ارزیابی

همان‌طور که می‌دانیم اولین قدم در امر کارشناسی املاک پس از ابلاغ امر کارشناسی تطبیق وضعیت ملک با مشخصات مالک از طریق سند ثبتی و پلاک ثبتی ارائه‌شده می‌باشد. برای تطبیق دقیق وضعیت ملک با مشخصات مالک در سند ثبتی شیوه‌های مختلفی وجود دارد که البته هرکدام از این روش‌ها در شرایطی کارساز است ولی بهترین روش که بتواند کارشناس را به‌یقین برساند و از صحت اسناد و اطلاعات ابرازی که توسط مالک یا مالکین ارائه می‌شود اقناع شود. استعلام از سیستم‌های جدید اینترنتی می‌باشد. همان‌طور که میدانیم وب‌سایت شهرداری تهران اطلاعات جامعی در مورد املاک و ساخت و ساختمان‌های شهری ارائه می‌نماید. با مراجعه به این سامانه می‌توان استعلام مربوط به موقعیت ملک و نشانی ملک را کسب نمود. در چند سال گذشته و مخصوصاً در طراحی و نصب پلاک‌های درب منازل در شهر تهران بین شهرداری و سازمان ثبت‌اسناد و املاک هماهنگی لازم به‌عمل‌آمده که نتیجه آن به شرح ذیل می‌باشد:

هنگام مراجعه به درب منازل یا بازدید از املاک موردنظر اولین قدم مراجعه به پلاک شهرداری ملک می‌باشد در زیر شماره پلاک یک عدد 8 رقمی حک شده است که کاربرد زیادی دارد. ازجمله اینکه پس از مراجعه به وب‌سایت شهرداری تهران و کلیک روی گزینه پرداخت عوارض منوی باز می‌شود تحت عنوان سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری تهران که شامل فیلدهای خالی به شکل زیر می‌باشد:

تصویر سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری تهران
تصویر سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری تهران

با جایگذاری اعداد صفر به بالا که البته صفر عرصه را بیان می‌نماید و از یک به بعد شماره طبقات، شماره واحد، نام مالک در صورت مالکیت چند نفر در یک بلوک نشان داده می‌شود.

طبقه وقوعجهت آپارتمانشماره ساختمانردیفملکبلوکمحلهمنطقهردیف ملککد عوارض

با تغییر دادن عدد 1 و 2 الی آخر تعداد مالکین و شماره طبقه به ترتیب نشان داده می‌شود.

ii. اما با کلیک کردن در گزینه اطلاعات جغرافیایی چند آیتم دیگر ظاهر می‌شود که از بین آن‌ها روی آیتم طرح تفصیلی جدید کلیک کرده تا بتوانیم وضعیت ملک یا بلوک موردنظر را از جهات مختلف مشاهده نمایم. با کلیک روی آیتم فوق سامانه طرح تفصیلی جدید شهر تهران نشان داده می‌شود. با تیک زدن گزینه استعلام از طریق شماره بلوک و شماره ملک و واردکردن کد امنیتی در قسمت بعد شماره بلوک و شماره ملک خواسته می‌شود که در قسمت تطبیق وضعیت گفتیم که 5 رقم اول عدد زیر پلاک ثبتی شماره بلوک و 3 رقم بعد شماره ملک هستند.
شماره بلوک:
شماره ملک:
با واردکردن شماره بلوک و شماره ملک اطلاعات پلاک موردنظر ازجمله وضعیت ملک در بافت فرسوده، گذر اصلاحی، مساحت ملک، در صد پوشش پهنه و نقشه GIS ملک به‌طور کامل در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود.

ب) نحوه تعیین موقعیت املاک دارای سند مالکیت واقع در خارج از محدوده شهری توسط کارشناس رسمی دادگستری:

1- املاک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای:

تعیین موقعیت و جانمایی املاک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای خارج از محدوده شهرها صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در سند مالکیت امکان‌پذیر نیست. با رجوع به نقشه‌های تفکیکی ثبتی و با استفاده از نقاط رفرنس نقشه‌برداری که دسترسی به آن‌ها از طریق ادارات ثبت و با صرفاً توسط کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی امکان‌پذیر است، می‌توان موقعیت هریک از املاک دارای سند مالکیت خارج از محدوده شهرها را تعیین نمود. لازم است پس از تعیین موقعیت ملک برداشت نقشه UTM محدوده ملک تعیین گردد.

2- املاک دارای سند مالکیت تک‌برگ:

تعیین موقعیت و جانمایی املاک دارای سند مالکیت تک‌برگ خارج از محدوده شهرها صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در سند مالکیت و رجوع به مختصات مندرج در نقشه UTM و با استفاده از شناسه جام امکان‌پذیر است.

  • نویسنده : دپارتمان نقشه‌برداری
    • امتیاز :
    • 24
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1396/11/16
  • تعداد مشاهده : 24802 بار
نظرات کاربران
ارمان

ارمان

با سلام بابت طلبی که از کسی دارم میخوام زمین بردارم برای اینکه متوجه بشم سندش جعلی نباشه و کلاه برداری نمیکنند باید چیکار کنم؟ از اداره ثبت اسناد باید استعلام بگیرم یا دفتزخانه؟ سپاسگذارم

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

در زمان نقل و انتقال در دفترخانه کلیه استعلام های لازم اخذ می گردد. پیشنهاد میگردد نقل و انتقال بصورت رسمی و در قالب مبایعه نامه و همچنین از طریق دفترخانه صورت پذیرد.

پاسخ دادن 0 0

پری

پری

باسلام یک قطعه زمینی در محمودآباد خریداری شده که از تعاوی وزارت کشاورزی است که سند آن دریکی از دفتر خانه های تهران است دنباش رفتم که سند را تحویل بگیرم به نام خود فروشنده هست حالا دفتر خانه سند شش دانگ را به من نمی دهد میگوید یک امضای اعضای تعاونی را کم دارد حالا زمینی که خریدم بی سند برای من هست من نمیتوانم سند بگیرم راهنمایی کنید

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

شما می توانید با ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند برعلیه شرکت تعاونی اقدام فرمایید.

پاسخ دادن 0 0

Yousef

Yousef

سلام خواهش میکنم زود تر جواب بدین ما از پدرم که فوت شده ی زمین بهمون رسیده ی زمین زراعی سند زمین داخل آتش سوزی سوخت و پلاک زمین مشخص نیست اما میدونیم زمین چ نقطه ای واقع شده اگه میشه بهم جواب بدین این جا و ما آیا میتونیم کاری کنیم؟ ممنون میشم جواب بدین

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

با در دست داشتن مختصات UTM زمین، ورثه می توانند به اداره ثبت مراجعه نمایند و درخواست جانمایی پلاک ثبتی کنند.

پاسخ دادن 0 0

کوروش

کوروش

درود. سوالم اینه که یه زمین پشت خونه ما هستش حدود ۳۰سال است که صاحب نداره از نهاد ها و ثبت هم سوال شده اما صاحب نداره میخوام بدونم چگونه میتوانم این زمین را تصرف کنم ؟ در پاسختون باید بگم اداره ثبت با مختصات رفتیم اما زمین به نام یه پیره زنی بود که فوت شدن و وارث نداره تحقیق شده. من میتونم برای آبادانی آن اقدام کنم راهنماییم بکنید. سپاس

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

موضوع سوال بیشتر جنبه حقوقی دارد، ضمن اینکه موضوع مالکیت املاک بدون مالک باید توسط مراجع قانونی حل و فصل شود.

پاسخ دادن 0 0

سومیا

سومیا

سلام و خسته نباشن خواستم بدونم برای پیدا کردن ادرس ملکی اگه ملک پلاک ثبتی ش با پلاک شهرهایش نخوره چه باید کرد.؟ وکیل میگه کارشناس اداره ثبت میتونه ادرسو پیدا کنه.

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

در صورت مغایرت استاد اولویت با پلاک ثبتی است و نحوه پیدا کردن پلاک ثبتی در مقاله فوق آورده شده است.

پاسخ دادن 0 0

کوروش

کوروش

درود. سوالم اینه که یه زمین پشت خونه ما هستش حدود ۳۰سال است که صاحب نداره از نهاد ها و ثبت هم سوال شده اما صاحب نداره میخوام بدونم چگونه میتوانم این زمین را تصرف کنم ؟ سپاس

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

زمین بدون صاحب نامفهوم است، شما میتوانید با دریافت مختصات utm و موقعیت ملک به اداره ثبت مراجعه و مالکیت ملک را بیابید.

پاسخ دادن 0 0

سمیرا سیف

سمیرا سیف

سلام روزتون بخیر پدر من در سال 1375 یک قطعه زمین خریداری کرده که برگه بین قطعی و شرعی ما داریم .متاسفانه ایشون فوت کردن و من نمیدونم چطور میتونم زمین پیدا کنم چون پلاک ثبتی نداره و آدرسی که داخل نوشتن مربوط به 22 سال پیشه و خیلی تغییر کرده میشه لطفا منو راهنمائی کنید.

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

برای جانمایی ملک یا بایستی موقعیت را بدانیم و پس از برداشت نقشه بردار و تعیین موقعیت، پلاک ثبتی را مشخص کنیم و یا پلاک ثبتی را بدانیم که موقعیت را بیابیم.

پاسخ دادن 0 0

احسان

احسان

با سلام و خسته نباشین بنده میخواستم بدونم از چه طریق میتوانم پلاک ثبتی ملکم و از طریق موقعیت و یا جی پی اس که دارم بتونم فقط شماره پلاک ملکم و ببینم(بخاطر اینکه ملک های بنده جاهای مختلف هستش و مشاعی و مزروعی میباشد به غیر از اداره ثبت به دلیل اینکه ملک ها زیادن و نمیشه همیشه به دلیل شلوغی دسترسی داشته باشم البته یه مقدار گرفتم)ممنون میشم راهنمایی کنین که بتونم تو خونه یا از طریق نرم افزار چه کامپیوتر یا موبایل بتونم پلاک پیدا کنم ادرس ملک:کرمان شهرستان سیرجان

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

کلیات نحوه جانمایی املاک دارای سند مالکیت در متن مقاله به وضوح تشریح شده است.

پاسخ دادن 0 0

محمودی

محمودی

با سلام . ملکی رو میخوام بخرم که سند به نام شخص دیگری هست و فرد از وی وکالت تام الاختیار داره همچنین قولنامه هم نوشتن در ضمن سند خونه هم به دلیل وام بانکی که اقساطش پرواخت نشده در رهن بانکه و برای آزاد شدنش باید کل وام و دیر کردش یکجا پرداخت بشه راهنمایی شما ؟؟

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

قبل از اقدام به انجام معامله حتماً اصالت وکالتنامه و استعلام از بانک به منظور میزان بدهی صورت پذیرد.

پاسخ دادن 0 0

مصطفي

مصطفي

سلام،يه سند شاهنشاهي دارم،آدرس ملك رو ميخوام بايد چيكار كنم

پاسخ دادن 1 1

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام در صورت مطالعه دقیق متن مقاله فوق، بخشهایی از سوال شما پاسخ داده شده است، در صورتی که ملک در داخل شهر تهران باشد کلیات نخوه تعیین در متن مقاله آورده شده است. ولی در هرحال می توان با مراجعه به اداره ثبت درخواست تعیین موقعیت پلاک ثبت بنمایید.

پاسخ دادن 0 0

پدرام

پدرام

سلام خسته نباشید پدرم از دوستش زمینی گرفته که در سال 1353 در دفترخانه ثبت شده، ولی در این برگه یا سند فقط پلاک ثبتی ذکر شده و نوشته بر ده متری ولی نه اسم خیابان دارد نه کوچه ، .... متر مربع مشاع از قطعه ج اراضی طرشت جز پلاک ثبتی 2395 حالا ما از کجا بتونیم زمین کجای؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام مالک، ورثه مالک و یا وکیل قانونی مالک می تواند با مراجعه به اداره ثبت نسبت به جانمایی و تعیین موقعیت ملک خود درخواست نماید.

پاسخ دادن 0 0

علیرضا

علیرضا

سلام 2 قواره زمین حدود 50 سال پیش خریداری شده و سند دفتر چه ای منگوله دار دارند ولی چون میگویند این املاک فعلا خارج از محدوده است ، چطور میشود زمینی که سند دارد خارج از محدوده باشد؟ به شهرداری مراجعه کردم و موقعیت زمین را در نقشه یک بیستم دارم ولی هنوز نمیتوتنیم زمین را بفروشیم خواهشا راهنمائی بفرمائید زمین در منطقه مسگر آباد جاده خاورام میباشد

پاسخ دادن 1 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام موضوع مالکیت ارتباطی با بحث داخ و یا خارج از محدوده شهری ندارد، ممکن است که ملک مورد نظر در خارج از محدوده و یا حریم شهری باشد، از نظر قانونی امکان ساخت و ساز با ضوابط شهری شاید امکان پذیر نباشد و منعی برای فروش بعنوان زمین غیر شهری وجود ندارد.

پاسخ دادن 0 0

Najmeh

Najmeh

سلام ببخشید یکنفر سند زمینی توی قلهک بنام من زده و یکی از آشناها استعلام گرفته ک ایشان چون سند بنامش خورده مسکن مهر به من تعلق نمیگیره. درصورتیکه قبل سند خوردن من مسکن مهر پرندو ثبت نام کرده بودم... چطوری پیگیری کنم و از کجا بفهمم زمین من کجاس. من هیچ مدرکی ندارم و آدرس و تلفن کسیکه ملک بنامم زده رو فراموش کردم

پاسخ دادن 0 1

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام در صورتی که سند مالکیت ملک بصورت رسمی بنام شده منتقل شده باشد، با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک از وضعیت و موقعیت ملک می تواندی آگاهی یابید، ضمن اینکه در صورت مالک بودن حائز شرایط دریافت مسکن مهر نمی باشد. پیشنهاد می گردد مقاله مربوط به تعاونی های مسکن مهر را از سایت آرمان سنجش مطالعه بفرمایید.

پاسخ دادن 0 1

عزیزی

عزیزی

سلام وقت بخیر ملکی میخواهم بخرم برای اینکه بدانم ملک مشکلی ندارد مثلا ورثه ای یا داخل طرح نباشد باید چه کار کنم

پاسخ دادن 1 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام در صورت خرید ملک از طریق رسمی، کد رهگیری و نقل و انتقال سند از طریق دفاتر اسناد رسمی، قبل از نقل و انتقال استعلامات لازم توسط دفترخانه اسناد رسمی اخذ می گردد.

پاسخ دادن 1 0

علی

علی

با سلام . قولنامه ای دستی 30سال پیش تنطیم شده با حضور چند شاهد (فروشنده فوت کرده است)که در ان پلاک ثبتی ملک و حدود ان مشخص شده با توجه به تغییراتی شهری که اتفاق افتاده کوچه و خیابان های اطراف ان از لحاظ نام تغییر کرده . بنده برای سند ان میخواهم اقدام کنم که نیاز به جانمایی و کپی سند مادر ان می باشد ولی چون سند رسمی ندارم باید به کجا مراجعه کنم تا کپی سند مادر و مشخصات دقیق ملک بنده بدست بیاد.

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام در وهله نخست اگر امکان دسترسی به اسناد رسمی متعلق به مالک از طریق ورثه ممکن باشد، پیشنهاد می گردد از این طریق اقدام نمایید، با ارائه مدارک و مستنداتی که در دسترسی دارید می تواندی از این طریق اقدام به دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نمایید. در غیر اینصورت لازم است که مدارکی که در دسترس دارید را از طریق یکنفر کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی نسبت به جانمایی قولنامه عادی اقدام نمایید.

پاسخ دادن 0 0

الهام قنبرب

الهام قنبرب

ببخشید یک واحد خالی در ساختمان ماست که از صاحب آن هیچ نشانی نداریم و از آنجاییکه همه صاحبین واحدها قصد فروش دست جمعی را دارند نیاز به نسانی ایشان داریم چطکر میتوانیم ایشان را بیابیم تا نظر وی را نیز بپرسیم؟

پاسخ دادن 3 0

مدير سيستم

مدير سيستم

از طریق مراجعه به شهرداری واحد نوسازی شهرسازی و یا از طریق اداره ثبت از طریق مدیریت ساختمان امکان دسترسی به مشخصات مالک واحد مربوطه وجود دارد.

پاسخ دادن 0 0

علیرضا

علیرضا

با سلام یک سند شاهنشاهی که برای اقوام خارج از کشور هست بدست بنده رسیده داخل سند متاسفانه ادرس دقیق ذکر نشده با مراجعه به کارمند شهرداری ملک رو برای ما جانمایی کرده ملک واقع در خیابان حافظ جانمایی شده در صورتی که در سند خیابان مولوی نوشته شده همچین چیزی امکان داره

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام قائدتاً هر ملک بیش از یک موقعیت نخواهد داشت، موضوع تعیین موقعیت پلاک ثبتی در صلاحیت شهرداری نیست.

پاسخ دادن 0 0

ناهید

ناهید

با سلام زمینی حدود چهل سال قبل خریداری کردیم چطور میشود موقعیت زمین رو پیدا کرد و اینکه مصادره شده یا خیر با کمال تشکر

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

باسلام در صورتی که ملک خریداری شده دارای سند مالکیت است، از طریق کارشناس رسمی امور ثبتی و یا مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک موقعیت ملک قابل تعیین است، در مورد مصادره ایی بود نیز با در دست داشتن اسناد مالکیت از طریق دفترخانه اسناد رسمی قابل استعلام است.

پاسخ دادن 0 0

 رضا سلطانیان

رضا سلطانیان

چطور بفهمیم که واحدهای آپارتمانی که هنوز سند تفکیکی صادر نشده است مشکل حقوقی مثل توقیف و یا در رهن ندارند

پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

مستند مالکیت ثبتی واحدهای در حال ساخت، سند مالکیت عرصه و یا اسناد مالکیت قبلی عرصه و اعیان ملک می باشد، لذا با در دست داشتن مستندات مالکیتی و سند مالکیت امکان استعلام از طریق دفترخانه های اسناد رسمی وجود دارد.

پاسخ دادن 0 0

مهدی

مهدی

اگر موقعیت پلاک را بدانیم و مطابق سند بخواهیم پیاده سازی کنیم ولی کمی تغییرات محلی صورت گرفته باشه (سمد قدیمی هست مربوط به ۲۶ سال پیش) در خصوص پیاده سازی پلاک چه باید کرد؟نقشه برداری وضع موجود هم صورت گرفته با استفاده از سامانه شمیم ثبت اسناد توسط یک شرکت مشاور نقشه برداری.آیا باز هم باید کارشناس ثبت مجددا نقشه برداری را انجام دهد یا همین نقشه برداری کافیست و میتوان با آن نسبت به اصلاح سند اقدام نمود؟

پاسخ دادن 2 0

مدير سيستم

مدير سيستم

در مورد اسناد قدیمی در برخی موارد این موضوع پیش می اید که وضعیت ملک با مندرجات سند مطابقت ندارد، لذا برای این موضوع و بمنظور اصلاح سند مالکیت لازم است که نقشه برداری وضع موجود به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی برسد.

پاسخ دادن 2 0

ناصر

ناصر

سلام سوال دارم اگر آدرس ملک را داشته باشم پلاک ثبتی را چطور پیدا کنم در تهران منطقه یک

پاسخ دادن 29 8

مدير سيستم

مدير سيستم

با سلام در این خصوص توضیحات کامل در متن مقاله آورده شده است. کافی است با مراجعه به محل پلاک شهرداری ملک را یادداشت کرده و مطابق متن در بند 3 این مقاله (چگونگی استعلام سیستمی ملک در شهر تهران) مراحل را انجام داده و موقعیت را با پلاک ثبتی تطبیق دهید.

پاسخ دادن 3 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

استفاده از مطالب درگاه آرمان سنجش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت آرمان سنجش عادل می‌باشد. @2018
طراحی سایت پافکو