مقالات کارشناسی

نحوه تعیین ارزش عرصه و اعیان املاک

در ابتدا لازم می‌دانم تعاریفی که از نوع زمین و پارامترهایی که تعیین‌کننده در قیمت و یا ارزش عرصه و اعیان املاک دارد را بررسی نمایم که در سه عنوان نوع زمین و کاربری و تشخیص و تأثیر هرکدام در قیمت آمده است و بعد شناخت عرصه و اعیان در املاکی که مستحداثی در آن‌ها وجود ندارد. هیچ زمینی را بدون عرصه نمی‌توان تصور کرد و اعیان هیچ زمینی صفر نیست. به‌عبارتی‌دیگر تغییرات در نوع زمین است که ارزش عرصه را تغییر و تعیین می‌کند.

مقدمه:
تا به امروز تعریفی که از عرصه و اعیان املاک شده است نوعی تدوین و معرفی‌شده که گویا منظور از اعیان ساختمان بوده و مابقی، عرصه ملک را تشکیل می‌دهد که این برداشت غلطی بوده و به‌احتمال‌زیاد باعث ضررهای فراوانی به مردم و صاحبان املاک شده است. در این فرصت اندک کوشش شده است که تعریفی جدا از تعاریف و مشخصات عرصه و اعیان املاک معرفی شود.

انواع زمین از دید قانون زمین شهری

بر اساس قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 مجلس شورای اسلامی ایران اراضی به سه بخش عمده (موات، بایر و دایر) تقسیم‌شده است که طبق مواد 3،4،5 همان قانون تعریف اراضی موات عبارت است از «اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمین‌های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 1358.4.5 به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می‌باشد.» و اراضی بایر عبارت است از «اراضی بایر شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به‌تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.» و بالاخره اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است زمین‌های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد. «همان‌طور که در قانون ذکرشده است به‌غیراز زمین‌هایی که تحت عنوان اراضی ملی در دست دولت است که اغلب آن جزء اراضی موات می‌باشد، بقیه املاک که در دست مردم هستند، از دو قسم بایر یا دایر تشکیل می‌شوند که نحوه تعیین ارزش عرصه و اعیان در هر نوع به تفکیک خواهد آمد:

انواع زمین از دید قانون زمین شهری
انواع زمین از دید قانون زمین شهری

کاربری

کاربری املاک بیشتر در اراضی بایر و دایر مطرح است و در بعضی مواقع در اراضی موات نیز مطرح می‌شود. لذا اهم کاربری‌های شهری و غیرشهری عبارت‌اند از:

 1. مسکونی
 2. تجاری
 3. خدماتی شامل:
  الف) خدمات شهری (آتش‌نشانی، دفاتر پست، کلانتری‌ها و پارکینگ‌ها، ...)
  ب) خدمات اداری (وزارتخانه‌ها، نهادها، شهرداری‌ها، ...)
  ج) حمل‌ونقل (پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، ...)
  د) انبارداری (باراندازها، سردخانه‌ها، ...)
  هـ) آموزشی (کتابخانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، ...)
  و) بهداشتی و درمانی (درمانگاه‌ها، کلینیک، ...)
  ز) ورزشی و سایر کاربری‌های عمومی
 4. کشاورزی (زراعی و باغی)
 5. صنعتی (کارخانجات، کارگاه‌های تولیدی، ...)

نوع کاربری املاک معمولاً در اسناد مالکیت آن ذکر می‌شود و ارگان‌های مختلفی در تعیین نوع کاربری اراضی دخالت دارند عبارت‌اند از: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، شهرداری‌ها و ... شناخت کاربری در تعیین ارزش اعیان املاک اهمیت زیادی دارد.

تشخیص و تأثیر هرکدام در عرصه یا اعیان

معمولاً نوع زمین به شکل موات، دایر یا بایر در اسناد مشخص نمی‌گردد. ولی شناخت آن در تعیین قیمت عرصه زمین حائز اهمیت است و کارشناس نخست بایستی نوع ملک را از بابت موات، دایر و یا بایر بودن آن مشخص نماید. بدیهی است که اراضی موات بیشتر در اراضی ملی مطرح است. نوع کاربری زمین را با توجه به اسناد و در صورت عدم ذکر، نظر به مجوزهای صادرشده و در غیر این صورت با توجه به وضع موجود و سوابق تعیین خواهد شد که تشخیص نوع کاربری در تعیین قیمت اعیان زمین (ملک) تأثیر دارد.

عرصه و اعیان

تعریفی که سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در سایت خود قرار داده است ((منظور از عرصه، زمین و منظور از اعیان ساختمان است که دارای کاربری مسکونی، تجاری و... است) (www.ssaa.ir)) تعریفی ناقص است. ساختمان تنها قسمتی از ارزش اعیان یک ملک را تشکیل می‌دهد. درصورتی‌که زمین دارای مستحداثی باشد معمولاً تعیین ارزش آن آسان خواهد بود. ولی برخلاف تعریف فوق تشخیص و تفکیک عرصه و اعیان از همدیگر در زمین‌هایی که در آن مستحداثی وجود ندارد با مشکل مواجه است. همان‌طور که می‌دانیم هر زمینی اعم از موات، بایر و دایر دارای عرصه و اعیان است. به‌طوری‌که هیچ زمینی را بدون عرصه نمی‌توان تصور کرد و اعیان هیچ زمینی صفر نیست. در هر نوع زمین ارزش عرصه، آن قسمتی از کل ارزش زمین می‌باشد که با هر نوع تغییری در نوع کاربری زمین تغییری در قیمت آن به وجود نیاید. به عبارتی آن قسمت از قیمت که مربوط به موقعیت مکانی (Z، Y، X) زمین است و با هر تغییری جابجا نمی‌شود آن قسمت عرصه می‌باشد. و برعکس کلیه اعمالی که امکان تغییر دارد و در ارزش زمین ایجاد اختلاف می‌کند جزء اعیان زمین می‌باشد. و بدین‌جهت ارزش تمامی کاربری‌ها و نوع استفاده از زمین اعم از باغی، زراعی، مسکونی، خدماتی، صنعتی و... داخل در اعیان املاک است.

تعیین ارزش عرصه و اعیان املاک
تعیین ارزش عرصه و اعیان املاک

همان‌طور که ذکر شد در زمین‌های موات معمولاً ارزش عرصه بیشتر از اعیان زمین‌ها است و در زمین‌های بایر و دایر ارزش عرصه و اعیان متغیر می‌باشد به‌طوری‌که کارشناس با توجه به نوع کاربری‌ها و مستحدثات موجود ارزش هر یک را تعیین خواهد نمود.

اگر زمینی هیچ‌گونه مستحدثاتی نداشته باشد نوع کاربری تعیین‌کننده ارزش اعیان و موقعیت جغرافیایی زمین تعیین‌کننده ارزش عرصه خواهد بود.

به‌عنوان‌مثال اگر سه قطعه بدون هیچ مستحدثات و همگی با ابعاد یکسان در یک خیابان هرکدام به مساحت مترمربع داشته باشیم که اولی کاربری زراعی و دومی کاربری صنعتی و سومی کاربری خدماتی داشته باشد. مشاهده می‌شود ارزش عرصه تقریباً با توجه به موقعیت جغرافیایی یکسان قطعات در هر سه قطعه می‌تواند یک عدد ثابتی باشد. ولی نظر به اینکه هر قطعه کاربری متفاوتی دارد لذا علی‌رغم عدم وجود مستحدثات ارزش اعیان املاک فوق متفاوت خواهد بود.

قیمت عرصه ملک مربوط به آن قسمت از املاک استوار است که با اعمال و رفتارهای انسان قابل‌تغییر نیست (موقعیت جغرافیایی). ولی ارزش اعیان املاک مربوط به آن قسمت از املاک است که با رفتار و اعمال حقوقی و یا فعل و ترک فعل قابلیت تغییر داشته و تعیین می‌شود. به عبارتی تغییرات در اعیان زمین است که تغییرات در ارزش عرصه را تعیین می‌کند و اینکه اعیان چند درصد از مجموع ارزش کل عرصه و اعیان را در صورت عدم وجود احداثات تشکیل می‌دهد. در مناطق و کاربری‌های مختلف در سراسر کشور متفاوت است و این هنر کارشناس رسمی دادگستری است که با توجه به داده‌های محلی آن‌ها را تشخیص و تعیین و به مراجع موردنیاز گزارش نماید. البته عرف محلی در رابطه باقیمت عرصه و اعیان زمین (بدون مستحدثات) یکی از داده‌های مهم منطقه‌ای است که کارشناس می‌بایست به آن‌ها توجه نماید و درنهایت اینکه کارشناس داده‌های محلی را با علم خود تلفیق نموده تا اینکه ارزش واقعی عرصه و اعیان ملک بدون مستحدثاتی را تعیین می‌نماید و این رقم با توجه به اقلیم‌ها و مناطق مختلف کشور متفاوت خواهد بود. جهت اجماع و ایجاد وحدت عمل در بین همکاران کارشناس با توجه به نوع، مقدار، ابعاد و سایر مشخصات فیزیکی زمین، می‌توان پیشنهاد داد:

 •  ارزش عرصه املاک بدون منظور نمودن احداث‌های انجام‌شده در زمین‌های موات 50 الی 90 درصد ارزش روز ملک.
 •  ارزش عرصه املاک بدون منظور نمودن احداث‌های انجام‌شده در زمین‌های بایر 20 الی 60 درصد ارزش روز ملک
 •  ارزش عرصه املاک بدون منظور نمودن احداث‌های انجام‌شده در زمین‌های دایر 5 الی 30 درصد ارزش روز زمین با توجه به موقعیت جغرافیایی ملک منظور گردد.
   

منابع:

 • قانون زمین شهری
 • قانون شهرداری‌ها
 • قانون مالیات‌های مستقیم
 • قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی
 • نویسنده : مهندس جعفر راشدی ملکی
  • امتیاز :
  • 5
  • 0
 • تاریخ انتشار : 1397/02/08
 • تعداد مشاهده : 4176 بار
نظرات کاربران
فروغيان

فروغيان

باسلام واحترام اينجانب در سال ١٣٩٤حق عضويت وامتياز فردي را در تعاوني كاركنان اداره اوقاف بندر عباس خريداري نمودم وكل مبلغ پرداختي ايشان را نيز به او پرداخت وعضو تعاوني مذكور شدم و كل مبلغ مورد درخواست تعاوني را بجز مبلغ ١٥ميليون تومان رانقدا پرداخت كردم وباتوجه به قول مدير عامل تعاوني ومهندس مجري تكميل پروژه ميبايست درارديبهشت ماه سال ٩٥ باشدولي وضعيت مجتمع همان وضعيت سال ٩٤ ميباشدوبنده بدليل بازنشسته شدن درسال ٩٤كه ميباست ظرف سه ماه منزل سازماني راتخليه ميكردم واز طرفي تمام دارايي خود را به تعاوني مذكورداده بودم در نهايت مجبور شدم اپارتمان نيمه كاره را با كاروزحمت فراوان براي سكونت اماده وبا استفاده از اب وبرق كارگاهي وفاضلاب موقت سكونت يافته وتا اين تاريخ هنوز اين وضعيت ادامه دارد اين در حاليست كه تعاوني در اين فرصت با سند سازي و اعلام اينكه اعضاي تعاوني بدهكارند مرانيز بدهكارنموده واقدام به اخذ تسهيلات به ميزان ٣٥ميليون تومان نموده كه اقساط ان سررسيد شده وبنام اينجانب بدون درخواست بنده نيز اين وام را گرفته كه حدود ١١ ميليون تومان هم سود مشاركت دارد چگونه ميتوانم اين مشكل را حل كنم

پاسخ دادن 0 0

مدیر سیستم

مدیر سیستم

دریافت وام و ایجاد تعهدات مالی برای اعضاء شرکت تعاونی مسکن قطعاً می‌بایست مصوبه مجمع عمومی را داشته باشد، ضمن اینکه هزینه‌های انجام‌شده برای پروژه در مجتمع‌های مسکونی تعاونی ساز، می‌بایستی مستند باشد و سهم هر واحد را مطابق توافقات مشخص و در تعهد پرداخت عضو است.

پاسخ دادن 0 0

بهرام مهدوی

بهرام مهدوی

سلام.بنده ملکی را نه ماه پیش خریداری کرده و همه پول ان را پرداخت کردم و مقداری برای سند زدم نگه داشتم و واحد را تحویل گرفتم ولی فروشنده برای سند زدن حاظر نشد ولی مشکل اینجا پیدا شد که شخصی با یک قولنامه به ما مراجعه کرده و ادعا میکند که قبل از ما واحد را خریداری کرده...که بنده پیگیری کردم متوجه شدم که قولنامه وی در سیستم اتحادیه املاک فسخ شده که خود شخص مدعی است غیر قانونی و بدون اطلاع وی املاک این فسخ را انجام داده...سوال بنده این است ایا شخص مدعی میتواند واحد را قانونی از تصرف ما در بیاورد؟((توضیح اینکه شخص فروشنده مدعی است که قولنامه خریدار اولی را با با حضور طرفین فسخ نموده ولی به جای خود خریدار پسرش فسخ معامله را امضا نموده))

پاسخ دادن 1 0

مدير سيستم

مدير سيستم

در صورت طرح دعوی در این موضوع، چون مطابق مستندات سایت املاک، مبایعه نامه خریداری فسخ شده است، لذا نمیتواند بر علیه شما اقدامی نماید.

پاسخ دادن 0 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

استفاده از مطالب درگاه آرمان سنجش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت آرمان سنجش عادل می‌باشد. @2018
طراحی سایت پافکو