قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1392

استفاده از خدمات و نظریه های کارشناسان رسمی دادگستری مطابق قانون برای دستگاههای دولتی، شرکتها، سازمانها و ... در کلیه معاملات خرید و فروش و همچنین تجدید ارزیابی داراییها الزامی است. بمنظور ساماندهی به نحوه محاسبه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در این قانون حق الزحمه هریک از رشته های کارشناسی به تفکیک و مشخص قید شده است. 

شرکت آرمان سنجش به منظور تسهیل دسترسی کارشناسان به این قانون با تهیه نرم افزار مرتبط در نسخه تحت ویندوز و همچنین اپلیکیشن نسخه اندروید و IOS گوشی های تلفن همراه اقدام به طراحی و ارائه نرم افزار تحت وب همراه کارشناس نموده است که دسترسی به آن از طریق وب سایت آرمان سنجش امکان پذیر می باشد. برای مشاهده متن کامل قانون تعرفه دستمزد کارشناسان 92 کلیک (pdf) کنید.

تصویر دکمه دانلود برای فایلهای pdf