حق پارکینگ آپارتمان در مجتمع‌های مسکونی چیست؟

قوانین حق پارکینگ آپارتمان در مجتمع‌های مسکونی

در معاملات خریدوفروش ساختمان، پارکینگ آپارتمان و انباری در صورت وجود جزء لاینفک ساختمان هستند، هرچند فروشندگان و سازندگان مجتمع‌های مسکونی و ساختمانی با توافق این حق را از برخی خریداران واحدهای مسکونی سلب می‌نمایند که این موضوع در برخی از موارد آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود.

قوانین حق پارکینگ آپارتمان در مجتمع‌های مسکونی Read More »