اجرت‌المثل بانوان در ایام زناشویی

اجرت‌المثل بانوان در ایام زناشویی

به‌موجب تبصره ۶ قانون اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردید پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام نماید.

اجرت‌المثل بانوان در ایام زناشویی Read More »