کارشناسی مجدد پرونده‌های قضایی

کارشناسی مجدد در پرونده‌های قضایی در چه صورتی امکان‌پذیر است؟

کارشناسی مجدد ازنظر شکلی با نظریه کارشناسی اولیه تفاوت چندانی ندارد، عمده کارشناسان در طول خدمت کارشناسی درگیر چنین مواردی بوده‌اند که پس از اعلام نظریه کارشناسی، لازم باشد به هر دلیلی اقدام به تهیه گزارش کارشناسی مجدد نمایند، کارشناسی مجدد به جهت اینکه هم ازنظر شکلی و ماهیتی موردقبول مرجع درخواست‌کننده واقع شود بایستی …

کارشناسی مجدد در پرونده‌های قضایی در چه صورتی امکان‌پذیر است؟ ادامه »