صورت مجلس تفکیکی زمین و آپارتمان

صورت مجلس تفکیکی زمین و آپارتمان

قبل از پرداخت به موضوع صورت‌مجلس تفکیکی لازم است با یکسری اصطلاحات حقوق ثبتی آشنا بشویم، این اصطلاحات به‌صورت روزمره بین مردم و خصوصاً افرادی که دانش حقوقی دارند در گفتگوهای محاوره‌ای هم بکار برده می‌شد، در این بخش به توضیح مختصری در مورد هریک می‌پردازیم