آذر ۲۵, ۱۳۹۷

وحدت دعوی یعنی چه و کی برقرار می‌شود؟

وحدت دعوی یعنی چه و کی برقرار می‌شود؟

وحدت دعوی در پرونده‌های قضایی گاهی پیش می‌آید، از این منظر که در پرونده‌ای دارای قرارهای مختلف خواهان و خوانده پرونده یکی هستند، وظیفه کارشناس در این‌گونه موارد لازم است که به‌خوبی مشخص گردد، آیا کارشناسی که دریکی از قرارهای طرح دعوی در این پرونده اظهارنظر کرده است، می‌تواند در قرارهای دیگر هم اعلام نظر کارشناسی بنماید؟ 

حقوق و تکالیف کارشناس رسمی دادگستری از منظر قانون و رویه قضائی

حقوق و تکالیف کارشناس رسمی دادگستری از منظر قانون و رویه قضایی

در جریان دادرسی، رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی متعدد حقوقی و کیفری، به‌منظور برقراری و اجرای عدالت قوه قضائیه به‌طور عام و دادگاه‌ها به‌طور خاص، نیازمند دریافت خدمات کارشناس رسمی دادگستری می‌باشند.
سرعت پیشرفت تکنولوژیکی و پیچیدگی فزاینده موضوعات علمی، تخصصی، تکنیکی عصر حاضر، به‌کارگیری کارشناسان رسمی را در حل‌وفصل منازعات و دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها، دوچندان کرده است، به‌طوری‌که رفع منازعه و تخاصم بین افراد دعوی بدون حضور و اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری امری امکان‌ناپذیر است.

مصادیق بارز آسیب‌های کارشناسی و حرفه کارشناسان رسمی دادگستری

۱٫ تطمیع و انجام کارشناسی به غیر حق با اخذ مال و دستمزد اضافی و یا استفاده از رانت.
۲٫ قبول کاری که فاقد صلاحیت آن باشد.
۳٫ دیر حاضر شدن و یا حاضر نشدن به محاکمی که قبلاً وقت رسیدگی تعیین‌شده باشد.
۴٫ انجام ندادن کارشناسی در وقت مقرر یا عدم درخواست استمهال (مهلت) در صورت نیاز.
۵٫ برخورد دوگانه با طرفین دعوی و نشان دادن ضعف یا قوت یک‌طرف به‌طرف دیگر.