ارزیابی سهام شرکت‌ها باهدف خارج شدن از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ارزیابی سهام شرکت‌ها باهدف خارج شدن از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت

برای شفافیت بحث و اطلاع دقیق از این موضوع در وهله نخست به تشریح ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌پردازیم: