هزینه‌های آپارتمان در منظر قانون

هزینه‌های آپارتمان در منظر قانون

قانون تملک آپارتمان‌ها در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده است، یعنی زمانی که تازه موضوعی به نام آپارتمان‌نشینی در کشورمان مطرح‌شده بود. احتمالاً تدوین‌کنندگان این قانون خود نیز نمی‌دانسته‌اند که در حال نوشتن چه قانون مهم و پرکاربردی هستند.

هزینه‌های آپارتمان در منظر قانون Read More »