وظیفه کارشناسان رسمی دادگستری هنگام تشخیص غبن فاحش چیست؟

وظیفه کارشناسان رسمی دادگستری هنگام تشخیص غبن فاحش چیست؟

گاهی معاملاتی بین افراد واقع می‌شود که ممکن است خریدار بعداً پی ببرد به اینکه قیمت واقعی ملک کمتر از بهای واقعی آن بوده و به‌اصطلاح عامیانه بفهمد که کلاه گشادی سرش رفته است و یا درواقع “مغبون” شده است.

وظیفه کارشناسان رسمی دادگستری هنگام تشخیص غبن فاحش چیست؟ Read More »