بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟

بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟

بیمه اتومبیل، از آنجائی اهمیت دارد که در قرن بیستم این وسیله نقلیه در آشکار مختلف سواری، کامیون، اتوبوس و … به شکل خارق‌العاده‌ای در جای‌جای زندگی مردم خصوصاً در زندگی مردم شهرنشین جای خود را باز کرده و به نحو چشمگیری با زندگی امروزی بشر عجین شده است.

بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟ Read More »