خرداد 19, 1399

گپ و گفت ۳۲۷ با موضوع مشارکت در ساخت، بایدها و نبایدها

آرمان_سنجش، گپ و گفت ۳۲۷ اُم با موضوع «مشارکت در ساخت، بایدها و نبایدها» را برگزار می کند   مهمان : مجتبی رشیدنهال – کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان   زمان : یکشنبه – ۱ تیر، ساعت: ۱۶ تا ۱۷:۳۰   نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری (غیرحضوری) برگزار […]

گپ و گفت ۳۲۷ با موضوع مشارکت در ساخت، بایدها و نبایدها Read More »

گپ و گفت ۳۳۰ با موضوع تفسیر عکس هوایی

آرمان_سنجش، گپ و گفت ۳۳۰ اُم با موضوع «تفسیر عکس هوایی» را برگزار می کند   مهمان : حمیدرضا شاهسوند – کارشناس ارشد نقشه برداری   زمان : چهارشنبه – ۴ تیر، ساعت: ۲۱ تا ۲۲   نحوه برگزاری : این گپ و گفت از طریق لایو اینستاگرام برگزار می شود     برای ثبت

گپ و گفت ۳۳۰ با موضوع تفسیر عکس هوایی Read More »

گپ و گفت ۳۳۵ با موضوع مبانی ارزیابی خسارت در بیمه آتش سوزی

آرمان_سنجش، گپ و گفت ۳۳۵ اُم با موضوع «مبانی ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی» را برگزار می کند   مهمان : محسن تابش – کارشناس ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی   زمان : یکشنبه – ۱۵ تیر، ساعت: ۱۶ تا ۱۷:۳۰   نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری (غیرحضوری) برگزار می

گپ و گفت ۳۳۵ با موضوع مبانی ارزیابی خسارت در بیمه آتش سوزی Read More »

گپ و گفت ۳۳۷ با موضوع مبانی ارزیابی املاک

آرمان_سنجش، گپ و گفت ۳۳۷ اُم با موضوع «مبانی ارزیابی املاک» را برگزار می کند مهمان : امیرنکوئیان – کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان زمان : چهارشنبه – ۱۸ تیر، ساعت: ۲۱ تا ۲۲ نحوه برگزاری : این گپ و گفت از طریق لایو اینستاگرام برگزار می شود     برای ثبت نام

گپ و گفت ۳۳۷ با موضوع مبانی ارزیابی املاک Read More »

گپ و گفت ۳۴۱ با موضوع تعیین علل خسارت و برآورد میزان آن در پروژه های ساختمانی

آرمان_سنجش، گپ و گفت ۳۴۱ اُم با موضوع «تعیین علل خسارت و برآورد میزان آن در پروژه های ساختمانی» را برگزار می کند   مهمان : امیرنکوئیان – کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان   زمان :   یکشنبه – ۲۹ تیر، ساعت: ۱۶ تا ۱۷:۳۰   نحوه برگزاری :   نحوه برگزاری: این

گپ و گفت ۳۴۱ با موضوع تعیین علل خسارت و برآورد میزان آن در پروژه های ساختمانی Read More »