توصیه های ایمنی در بازدید اولیه بیمه آتش سوزی هتل ها

بیمه آتش سوزی هتل ها

کارشناسان متخصص بازدید قبلاز صدور  از صدور بیمه آتش سوزی  در هتل ها موارد ایمنی را به کارکنان و مدیران هتل ها به منظور  حفظ جان و مال مسافران و مهمان ها بازگو می‌نمایند. کنفرانس انجمن‌های حفاظت از آتش‌سوزی یازده کشور اروپایی باهدف ترویج رویکرد واحد، برای بهبود حفاظت از آتش‌سوزی و پیشگیری از خطر […]

بیمه آتش سوزی هتل ها Read More »