کارشناس سیستم‌های اعلام حریق در بیمه آتش سوزی

کارشناس بیمه آتش سوزی به منظور بررسی سیستم‌های اعلام حریق باید آشنایی کامل با سیستم‌های اعلام حریق داشته باشد و در بازدید از این سیستم‌ها، نکات ایمنی را به منظور کاهش خسارات حاصل از آتش سوزی به بیمه گزاران انتقال دهد. تشخیص قابل‌اعتماد و سریع آتش‌سوزی یک عامل مهم در کاهش تلفات و خسارات ناشی […]

کارشناس سیستم‌های اعلام حریق در بیمه آتش سوزی Read More »