حد اکثر خسارت ناشی از آتش سوزی

حداکثر خسارت احتمالی آتش سوزی

مرسوم بوده است که بیمه گران حداکثر خسارت احتمالی یا حداکثر خسارت قابل پیش‌بینی در آتش سوزی یا مبلغی از مورد بیمه را که در معرض خطر بوده است برآورد نمایند. برای انجام برآورد خسارت باید اطلاعات زیر را در اختیار داشت: مبلغ مورد بیمه محل موردنظر و اطلاع از اینکه بیمه بر اساس جایگزینی […]

حداکثر خسارت احتمالی آتش سوزی Read More »