بهمن 27, 1399

ارزیابی خسارت عیوب پنهانی ساختمان در بیمه مهندسی

ارزیابی خسارت بیمه عیوب پنهان و اساسی ساختمان

خطرات تحت پوشش در بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی با بیمه تضمین کیفیت ساختمان همپوشانی ندارد، بنابراین بیمه گزار می تواند این دو بیمه مهندسی را از بیمه گر خریداری نماید. یا با استفاده از حق بیمه اضافی در بیمه تضمین کیفیت ساختمان، خطرات طبیعی سیل، زلزله و طوفان را نیز برای مدت ده […]

ارزیابی خسارت بیمه عیوب پنهان و اساسی ساختمان Read More »

ارزیابی خسارت ماشین آلات در بیمه مهندسی

ارزیابی خسارت ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

بیمه نامه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران تمام خسارات وارد بر ماشین آلات و تجهیزات الکترونیکی را تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه ماشین آلات اساساً اتلاف یا خسارت ناشی از علل زیر را جبران می‌نماید که شامل موارد زیر است طراحی غلط مصالح معیوب اشتباه در نحوه کارکردن با دستگاه از هم گسیختگی در اثر

ارزیابی خسارت ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران Read More »

بازدید اولیه در بیمه عیوب پنهانی ساختمان

بازدید اولیه بیمه عیوب پنهانی ساختمان و سازه های تکمیل شده

بیمه‌‌های مهندسی دوره بهره برداری خسارت‌های وارد بر انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبیل ساختمان های مسکونی، ادرای، راه آهن، فرودگاه، سیلو و کانالهای آبیاری، زهکشی و انتقال آب، پل، تونل وسد، موج شکن، اسکله، انبار، معدن را تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه مهندسی عیوب پنهانی ساختمان از نوع بیمه

بازدید اولیه بیمه عیوب پنهانی ساختمان و سازه های تکمیل شده Read More »

بازدید اولیه بیمه‌ مهندسی دوره احداث

بیمه های بازرگانی به سه دسته اشخاص، اموال و مسئولیت تقسیم می‌شوند. بیمه های مهندسی جزء رشته های مورد عمل در بیمه های اموال بوده و اصولاً خسارت‌های مالی و جانی غیر قابل پیش بینی و ناگهانی را جبران می ‌نماید. بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاران (Contractors All Risk) و بیمه مهندسی تمام خطر نصب

بازدید اولیه بیمه‌ مهندسی دوره احداث Read More »

ارزیابی خسارت در بیمه های دوره احداث

ارزیابی خسارت بیمه‌های مهندسی دوره احداث

مهم‌ترین قسمت یک فرآیند بیمه‌گری ارزیابی خسارت است زیرا مسئله قابل پرداخت بودن یا غیر قابل پرداخت بودن خسارت در مرحله اول و برآورد میزان دقیق خسارت در مرحله دوم در ارزیابی خسارت مطرح است. کارشناس ارزیابی خسارت بیمه مهندسی دوره احداث (بیمه مهندسی تمام خطر نصب و تمام خطر پیمانکاران) بایستی اشراف کامل به

ارزیابی خسارت بیمه‌های مهندسی دوره احداث Read More »