رداخت خسارت بیمه های مهندسی

پرداخت خسارت بیمه‌ مهندسی ماشین آلات

ماشین آلات کارگاهی یا پیمانکاری تا زمانی که در سایت (محل مورد بیمه) هستند ممکن است تحت پوشش بیمه قرار گیرند. در چنین مواقعی لیست کامل ماشین آلات که نشاندهنده ی ارزش جایگزینی نوی آن ها می باشد باید ضمیمه بیمه نامه گردد. نرخ بیمه گزاری بیمه ماشین آلات پیمانکاران در خشکی و دریا متفاوت …

پرداخت خسارت بیمه‌ مهندسی ماشین آلات ادامه »