جباری

داوری در بیمه مهندسی

داوری بیمه مهندسی

داوری عبارت است از حل اختلاف طرفین اقامه دعوی در خارج ازدستگاه قضایی توسط شخص و اشخاص حقوقی و حقیقی را داوری می‌گویند. در داوری طرفین اختلاف توافق می‌نمایند به‌جای طرح دعوی در دادگستری، مشکلات خود را از طریق ارجاع به داوری حل‌وفصل نمایند. هر یک از طرفین اختلاف دعوا، داور انتخاب می‌نمایند و در …

داوری بیمه مهندسی ادامه »

داوری در بیمه های آتش سوزی

داوری بیمه آتش سوزی

داوری، جایگزینی برای مراجعه به دادگاه به دلیل اختلاف طرفین دعوی است. در داوری یک نفر شخص ثالث بی طرف برای حل و فصل اختلاف میان طرفین اختلاف، داوری و حکمیت می نماید. فرآیند استفاده از شخص ثالث برای حل و فصل اختلاف، جایگزینی به جای ارجاع پرونده به دادگاه است. هر دو طرف دعوی …

داوری بیمه آتش سوزی ادامه »

انتخاب داور

تعیین داور در دعاوی حقوقی

برای انتخاب داور اختصاصی باید تراضی طرفین در نظر گرفته شود، عزل داور اختصاصی هم به تراضی طرفین بستگی دارد، داور وکیل ما نیست و همچنین حافظ منافع ما نیست. داوری دارای یک‌نهاد شبه قضایی است نصب داور اختصاصی نیز نیازمند توافق دو طرف است در انتخاب داور اختصاصی باید به این موضوع توجه کرد …

تعیین داور در دعاوی حقوقی ادامه »

زوال داوری

زوال داوری | موارد از بین رفتن داوری

مواردی که منجر به بسته شدن پرونده داوری می‌گردد شامل موارد زیر است: استعفای داور فوت داور فوت یکی از طرفین در صورت فوت داور یکی از طرفین، طرف دیگر اختلاف، اظهارنامه‌ای را برای فردی که داور او فوت‌شده است ارسال می نمایند و برای این موضوع حدود ۱۰ روز فرصت دارد که به دادگاه …

زوال داوری | موارد از بین رفتن داوری ادامه »

نحوه تشکیل جلسات داوری

تشکیل جلسات داوری

جلسات داوری برای رسیدگی به اختلاف، مشاوره، صدور و تأیید رأی صورت می گیرد. همه ی داوران باید از تاریخ تشکیل جلسات داوری مطلع باشند.در صورتی که یکی از داوران در جلسه حضور نیابند و به اختیار خود از شرکت در جلسه داوری و یا امضا نمودن یا دادن رأی داوری خودداری نماید، رأی داوری …

تشکیل جلسات داوری ادامه »

صدور و ابلاغ رأی داوری

ابلاغ رأی داوری

نهاد داوری، مسئولیت دعوت از داوران به منظور صدور رأی داوری را بر عهده دارد، در داوری موردی، سرداور اقدام به مدیریت فرآیند داوری و دعوت از داوران به منظور تشکیل جلسات شور می‌کند. داوران اختصاصی، طرفین را به جلسات داوری دعوت می نمایند. در صورتیکه که یکی از داوران اختصاصی در جلسات داوری حاضر …

ابلاغ رأی داوری ادامه »