خرید کد شروع آزمون آزمایشی

آموزش خرید شناسه (کد آزمون) جهت باز شدن سوالات و برگزاری آزمون آزمایشی:

از طریق دکمه خرید و بعد از پرداخت صفحه ای حاوی کد فعال سازی نمایش داده خواهد شد.

کد مورد نظر را در صفحه آزمون آزمایشی و در کادر

وارد نمایید.

سوالات آزمون باز شده و میتوانید آزمون آزمایشی را آغاز نمایید.