loader image
در حال بارگزاری

مقالات تعاونی‌های مسکن

تعاونی مسکن

تعیین هزینه ساخت تعاونی مسکن

تعیین هزینه ساخت در پروژه‌های ساختمانی تعاونی مسکن، از مقوله‌های چالش‌برانگیز در مجموعه تعاونی‌های مسکن است. به‌منظور شفافیت این موضوع نیاز به تشریح ساختار شرکت‌های تعاونی مسکن و پس‌ازآن نحوه تعیین هزینه‌های ساخت در پروژه‌های مسکونی شرکت‌های تعاونی مسکن است.

تعیین هزینه ساخت تعاونی مسکن Read More »

تعاونی های مسکن کارمندی و کارگری

تعاونی های مسکن کارمندی و کارگری

شرکت تعاونی یکی از اشکال هفت‌گانه شخصیت‌های حقوقی در قانون تجارت ایران است، به‌طورکلی شرکت‌های تعاونی را به سه دسته تولیدی، توزیعی و خدماتی تقسیم می‌کنند، شرکت‌های تعاونی مسکن در زمره شرکت‌های تعاونی توزیعی قرار می‌گیرند که بر این اساس گروهی از افراد که تمایل به ساخت مسکن برای خود دارند در این قالب گرد هم می‌آیند و با ثبت شرکت تعاونی مسکن، سرمایه‌های اندک خود را با تلفیق کمک‌های دولتی، برای خود و با مدیریت افرادی از بین خود اقدام به ساخت مسکن با هزینه تمام‌شده می‌نمایند

تعاونی های مسکن کارمندی و کارگری Read More »

تعاونی‌های مسکن مهر

تعاونی‌های مسکن مهر

در راستای تحقق طرح جامع مسکن مصوب سال ۱۳۸۵ که در آن یکی از الگوهای پیشنهادی جهت برطرف کردن معضل مسکن موضوع واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به واجدین شرایط قانون بود، موضوع ساماندهی واجدین شرایط به و احراز شرایط قانونی به وزارت تعاون واگذار گردید، بر این اساس و مطابق آئین‌نامه اجرایی قانون، تشکیل تعاونی‌های مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت

تعاونی‌های مسکن مهر Read More »

بررسی تخلفات در شرکت‌های تعاونی مسکن

بررسی تخلفات در شرکت‌های تعاونی مسکن

شرکت‌های تعاونی مسکن نیز همانند سایر شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی باوجودی که از یک سری موارد بایستی قانون بخش تعاون را رعایت کنند ولی ازنظر شکلی در بخش‌های زیادی مانند سایر شرکت‌های حقوقی هستند. به جهت اهمیت این بخش و گستره پوشش آن و در راستای اهداف جهانی تعاون، ساماندهی و نظارت بر شرکت‌های تعاونی

بررسی تخلفات در شرکت‌های تعاونی مسکن Read More »