راه و ساختمان و نقشه برداری

براساس تقسیم‌بندی صلاحیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری، در گروه‌های یازده‌گانه، گروه ششم مربوط به رشته‌های زیر و صلاحیت‌های تخصصی هریک از آن‌ها است:

  1. کارشناس رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار باستانی
  2. کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی
  3. کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه‌ریزی شهری
  4. کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
  5. کارشناس رسمی دادگستری رشته معماری و تزئینات داخلی
  6. کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی ترافیک
  7. کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی محیط‌زیست
  8. کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

کارشناس رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار باستانی دارای صلاحیت در زمینه امور بناها و مستحدثات تاریخی، تشریح و اعلام وضعیت بناهای ارزشمند تاریخی و باستانی و فرهنگی است.

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی، دارای صلاحیت رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک، رسیدگی و تشخیص صحت جریان اسناد، تشخیص حدود ثبتی املاک، پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوائی، ارزیابی املاک موضوع مواد ۱۴۷ – ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز املاک است.

کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه‌ریزی شهری، در زمینه تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن، بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها با ضوابط و مقررات شهرسازی، بررسی انطباق طرح‌های تفکیک و افراز ساختمان‌ها با ضوابط و مقررات شهرسازی، بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری، بررسی انطباق میزان عوارض تفکیک، افراز و تغییر کاربری اراضی شهری و ساختمان‌ها با قوانین و مقررات مصوبات مربوطه، بررسی سوابق کسبی و نحوه استفاده از ساختمان‌ها، بررسی میزان خسارات ناشی از اجرای ساختمان‌های مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی به املاک پیرامون آن، بررسی میزان خسارت ناشی از اجرای ساختمان‌های معابر با ضوابط و مقررات، بررسی و اظهارنظر در خصوص اسناد طرح‌های توسعه شهری، بررسی و اظهارنظر در خصوص مکان‌یابی انواع خدمات و فضاهای شهری، بررسی و اظهارنظر در مورد روند تهیه و انطباق و تصویب برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری و شهرسازی با شرح خدمات و قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و برآورد هزینه آن‌ها، تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن، تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل)، رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان، مهندسان مشاور و پیمانکاران تهیه‌کننده طرح‌های توسعه شهری و شهرسازی صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر دارند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان، تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارت، ارزیابی اراضی مسکونی، اجاره بهاء و اجرت‌المثل اراضی و املاک مسکونی، سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت، رسیدگی به اختلافات کارفرما، پیمانکار و مشاور، تفسیر عکس هوائی و ماهواره‌ای ازنظر ساختمانی، افراز، تشخیص اراضی دائر، بایر و مواد (ساختمان)، امور فنی راه، راه‌آهن و باند فرودگاه، امور فنی تونل، پناهگاه و مترو، امور فنی سدسازی و تأسیسات انتقال آب، امور فنی سازه‌های دریایی و تأسیسات ساحلی، امور فنی مصالح ساختمانی، فولاد، بتن، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی، مکانیک خاکل و پی‌سازی، محاسبات فنی ساختمان، محاسبات فنی ساختمان‌های ویژه (سد، تونل، پل، اسکله، برج آب)، انطباق ساختمان با طرح‌های مصوب شهری، بررسی و اظهارنظر در استانداردهای معماری در ساختمان

کارشناس رسمی دادگستری رشته معماری و تزئینات داخلی، در زمینه تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل) تزئینات و معماری داخلی ساختمان، تطبیق وضعیت با (نقشه، قرارداد، ضوابط، مقررات، قدمت، نوع) مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان، تعیین بروز و میزان خسارت وارده به تزئینات و معماری داخلی ساختمان، تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و حسن انجام کار تزئینات و معماری داخلی ساختمان، رسیدگی و ارزیابی تزئینات و معماری داخلی ساختمان‌های ویژه، تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرا و برآورد هزینه تعمیرات مربوط به قراردادهای تزئینات معماری داخلی ساختمان، رسیدگی به اختلاف فی‌مابین کارفرما، پیمانکار و مشاورین در امور تخصصی مربوطه دارای صلاحیت هستند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی ترافیک، در زمینه بررسی سیستم‌های هوشمند وسایل کنترل ترافیک، بررسی طرح‌های راه‌ها، راه‌آهن، بندرها و فرودگاه‌ها ازنظر ترافیکی، بررسی طرح‌های ساخت، توسعه، بهینه‌سازی و بهره‌برداری از شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس‌رانی، مترو، تاکسیرانی و قطار شهری ازنظر ترافیکی، بررسی طرح‌های مدیریت ترافیک، بررسی طرح‌های مرتبط با عابران پیاده و دوچرخه‌سواران ازنظر ترافیکی، بررسی علائم ترافیکی، بررسی علل حوادث و سوانح بخش حمل‌ونقل در موارد مرتبط با سامانه‌های حمل‌ونقل شامل زیرساخت‌ها، سیستم‌های کنترل و تجهیزات ایمنی و بررسی و ارزیابی کارشناسی حوادث و سوانح در بخش‌های حمل‌ونقل بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی ازنظر ترافیکی، بررسی و مقایسه طرح‌های مصوب ترافیکی و حمل‌ونقل با چگونگی اجرای مقررات مربوط، رسیدگی به اختلاف فی‌مابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط دارای صلاحیت رسیدگی هستند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی محیط‌زیست، در زمینه بررسی و اظهارنظر درباره عوامل و مکان‌های آلوده و آلاینده محیط‌زیست، برآورد ارزش اقتصادی اکوسیستم‌های حساس (مناطق چهارگانه)، بررسی و اظهارنظر درباره عوامل و مکان‌های آلوده و آلاینده محیط‌زیست، بررسی و اظهارنظر درباره عوامل و مکان‌های آلوده و آلاینده‌های محیط‌زیست، تشخیص و تطبیق اجرای قوانین و مقررات و ضوابط محیط‌زیست طبیعی، تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده بر حیات‌وحش، تطبیق وضعیت موجود پروژه با قراردادها و ضوابط و مقررات زیست‌محیطی، تعیین علت بروز، تعیین شعاع اثر و میزان خسارت وارده به محیط‌زیست، تعیین مقادیر و برآورد هزینه‌های اجرایی و نگهداری، بهره‌برداری و تعمیرات پروژه‌های زیست‌محیطی، رسیدگی به اختلافات فی‌مابین پیمانکاران، مشاورین، مدیریت پروژه (عامل چهارم) و کارفرمایان در مورد پروژه‌های زیست‌محیطی، رسیدگی به امور تجارت آلودگی، رسیدگی به‌صورت کارکرد و حسن انجام کار فرآیندهای تصفیه، کنترل، بازیافت، پایش و دفع انواع آلودگی‌ها، رسیدگی به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب، رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی خاک، رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی و کیفیت منابع آب اعم از منابع آب سطحی و رسوبات، منابع آب زیرزمینی و رسوبات ساحلی و دریایی، رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی صوتی، رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی هوا، رسیدگی به فرآیندهای کنترل پسماندهای عادی، صنعتی خطرناک (ویژه)، رسیدگی به موضوعات خاص زیست‌محیطی دارای صلاحیت اظهارنظر کارشناسی هستند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، در زمینه پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوایی و شناسایی و مشخص کردن املاک بر روی عکس‌های هوایی، تطبیق وضعیت، تعیین و تشریح وضعیت، تهیه نقشه رقوم دار (توپوگرافی) به مقیاس ۲۰۰/۱، تهیه نقشه‌های مسطحاتی و مساحتی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک، نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره، نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها، تفسیر عکس هوایی و ماهواره‌ای دارای صلاحیت اظهارنظر کارشناسی است.

اشتراک گذاری توسط:

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس‌اپ
تلگرام
ایمیل