کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی، ازنظر صلاحیت در گروه تخصصی کشاورزی قرارگرفته است. بخش کشاورزی و منابع طبیعی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم که طیف وسیعی از رشته‌های با آن مرتبط بوده و همچنین قریب به‌اتفاق روستانشینان در این شغل اشتغال دارند و از این نظر به جهت کثرت مخاطبین و همچنین نقش اقتصادی آن، حائز اهمیت بسیاری است، کارشناس، پس از اخذ پروانه فعالیت حرفه‌ای به‌عنوان کارشناس رسمی در عناوین حوزه فعالیت بایستی صلاحیت‌های مربوطه را اخذ نماید.

 1. متدین به دین اسلام، یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی.
 2. داشتن تابعیت ایرانی
 3. نداشتن پیشینه کیفری
 4. عدم اعتیاد به مواد مخدر
 5. نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیرقانونی، یا مخالف اسلام
 6. داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر- نه معادل- در رشته موردتقاضا از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخلی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، یا خارجی مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 7. داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار تجربی در رشته موردتقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور در روز ثبت‌نام،
 8. داشـتن حـداقل ۲۵ سال سن
 9. داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان)
 10. داشتن سلامت جسمی لازم که شخصاً بتواند امور کارشناسـی را بدون نیاز به کمک دیگران انجام دهد
 • متدین به دین اسلام، یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی.
 • داشتن تابعیت ایرانی
 • نداشتن پیشینه کیفری
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیرقانونی، یا مخالف اسلام
 • داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر- نه معادل- در رشته موردتقاضا از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخلی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، یا خارجی مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 • داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار تجربی در رشته موردتقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور در روز ثبت‌نام،
 • داشـتن حـداقل ۲۵ سال سن
 • داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان)
 • داشتن سلامت جسمی لازم که شخصاً بتواند امور کارشناسـی را بدون نیاز به کمک دیگران انجام دهد

عناوین و شرح صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی ذیلاً آورده شده است، شرکت آرمان سنجش با سنجش و گزینش‌های تخصصی از بین کارشناسان این رشته، همکارانی را با شرایط و سوابق بسیار درخشان و عالی به‌عنوان همکار جذب نموده است و در کلیه پروژه‌ها و مواردی که نیاز به اظهارنظر کارشناسی در حوزه‌های تخصصی این رشته باشد، آماده ارائه خدمات به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متقاضی می‌باشد.

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک‌ها و محصولات آن‌ها و برآورد میزان خسارت وارده (ارزیابی اراضی مزروعی و بایر که سابقه زراعی داشته و با توجه به نوع محصولات و آب‌وخاک و میزان آن با شرایط مساعد آب و هوائی منطقه برای دیم‌کاری و سایر عوامل و برآورد میزان خسارت وارده به اراضی و محصولات و ارزیابی باغات (آبی و دیم) مثمر و غیرمثمر و خزانه‌ها با توجه به عوامل فوق الاشاره و برآورد میزان خسارات وارده به باغات و محصولات آن‌ها ارزیابی پارک‌ها با توجه به نوع اشجار و درختچه‌های زینتی یا غیر زینتی و بوته گل‌های چندساله یا یک‌ساله و برآورد میزان خسارات وارده به آن‌ها و یا تولیدات آن‌ها)
 • ارزیابی زراعت‌ها و تولیدات گلخانه‌ای، کشت بافت بذور و نهال‌های اصلاح‌شده ژنتیکی (ارزش‌گذاری محصولات و تولیدات زراعی و گلخانه‌ای، کشت بافت بذر و نهال‌های اصلاح‌شده به طریق ژنتیکی)
 • ارزیابی ساختمان‌ها و تأُسیسات روستایی متعارف (تشخیص و ارزیابی ساختمان‌ها و تأسیسات و تجهیزات روستایی و کشاورزی که در امور کشاورزی مورداستفاده قرار می‌گیرند)
 • ارزیابی فرآورده‌ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارات وارده به آن‌ها (ارزش‌گذاری به انواع فرآورده‌های محصولات فرعی جنگلی، مرتعی، انواع چوب‌های جنگلی، علوفه مرتعی بر اساس میزان تولید در واحد سطح و تعیین میزان خسارت وارده به عرصه و اعیان آن‌ها)
 • ارزیابی ماشین‌آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی (ارزیابی ماشین‌آلات و وسایل و لوازم کشاورزی که در مراحل مختلف اراضی کشاورزی شامل عملیات  و آماده‌سازی (کاشت، داشت، برداشت) و عملیات بعد از برداشت و همچنین ارزیابی انبارهای لوازم‌یدکی موجود و لوازم اسقاطی یا از رده خارج‌شده)
 • ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، محموله‌های محصولات کشاورزی و تعیین خسارت وارده به آن‌ها (ارزش‌گذاری محصولات کشاورزی در انبارها، سیلوهای غلات یا علوفه‌ای یا سردخانه‌ها، محموله‌های محصولات و تولیدات کشاورزی و باغی و تعیین میزان خسارت وارده به آن‌ها)
 • تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه‌زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آن‌ها (شناسایی و تشخیص اراضی جنگلی، مرتعی، بیابانی، چشمه‌زارها و رویشگاه‌های مختلف و جنگل‌های در دست کاشت یا اراضی زراعی (آبی، دیم) با توجه به شرایط طبیعی خاکم بر منطقه مانند اقلیم، خاک، آب و غیره و نیز ارزیابی هریک از آن‌ها بر اساس توان تولید.)
 • تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر موات ازنظر کشاورزی (تشخیص دایر یا بایر بودن اراضی کشاورزی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری (۱۵/۰۴/۱۳۵۸) یا تشخیص عدم دایر و بایر بودن اراضی کشاورزی قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر و اعلام موات بودن اراضی)
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت‌المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات (جهت تعیین اجارات و امتیازات املاک و باغات و مزارع کشاورزی و همچنین حقوق افرادی که به نحو مقتضی عوامل اجرائی در زمین دارند و نیازمند به تشخیص این نوع حقوق و امتیازات می‌باشند.)
 • تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای ازنظر کشاورزی (تفسیر عکس‌های هوائی در مقاطع مختلف سال‌های قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری (۰۵/۰۴/۱۳۵۸) با رعایت و تشخیص بر دایر، بایر یا موات بودن اراضی ازنظر کشاورزی و منابع طبیعی)
 • خاکشناسی و تعیین میزان آب موردنیاز برای مصارف کشاورزی (تعیین نوعیت خاک از نظر ساختمان و بافت و نفوذپذیری و تشخیص رنگ و شور و یا قلیائی بودن و املاح طبقات خاک و تفسیر آن‌ها برای مصارف کشاورزی، بررسی و تشخیص و تعیین میزان آب موردنیاز در زراعت‌ها و باغات مراتع و جنگل‌ها)
 • رسیدگی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی
 • رسیدگی به اختلافات ملکی و محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین‌های کشاورزی (تشخیص اختلاف کشاورزان در اراضی مجاور و مشابه و مشترک با یکدیگر و نیز تعیین حدودوثغور حقوقی ارتفاقی تعیین‌شده از قبل و مندرج در اسناد ثبتی و نیز در قولنامه‌ها و بنچاق که مالکیت آن‌ها را محرز دانسته و نحوه مجاز از آن‌ها)
 • مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل (مساحی نمودن اراضی کشاورزی، باغات، مراتع و جنگل و تفکیک و افراز نمودن آن‌ها و شناسایی موقعیت)

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی


دانلود سربرگ کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود

اطلاعات و دانلود نمونه سوالات رشته کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود

اشتراک گذاری توسط:

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس‌اپ
تلگرام
ایمیل