کشاورزی و منابع طبیعی

بر اساس تقسیم‌بندی صلاحیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری، در گروه‌های یازده‌گانه، گروه نهم مربوط به رشته‌های زیر و صلاحیت‌های تخصصی هریک از آن‌ها است:

  1. کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی
  2. کارشناس رسمی دادگستری رشته محصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده)
  3. کارشناس رسمی دادگستری رشته دام‌پروری و دامپزشکی
  4. کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع چوب
  5. کارشناس رسمی دادگستری رشته گیاه‌پزشکی
  6. کارشناس رسمی دادگستری رشته آبزیان و شیلات
  7. کارشناس رسمی دادگستری رشته محیط‌زیست طبیعی

کارشناس رسمی دادگستری رشته آبزیان و شیلات، در زمینه ارزیابی و تعیین خسارت وارده به ماهی‌ها و سایر آبزیان، ارزیابی و تعیین خسارت وارده به محصولات و فرآورده‌های ماهی‌ها و سایر آبزیان، ارزیابی و تعیین خسارت وارده به وسایل و تجهیزات متعارف پرورش و صید ماهی‌ها و سایر آبزیان، ارزیابی و تشخیص جیره‌های غذایی ماهی‌ها و سایر آبزیان و برآورد خسارت وارده به آن‌ها، تشخیص بیماری‌های ماهی‌ها و سایر آبزیان و تعیین خسارت وارده ناشی از شرایط زیست‌محیطی و صیادی، تعیین ارزش و کیفیت خاویار، صلاحیت اظهارنظر کارشناسی دارند.

کارشناس
رسمی دادگستری رشته دام‌پروری و دامپزشکی
، در زمینه ارزیابی
حق‌الامتیاز مجوزهای واحدهای دامداری و دام‌پروری، ارزیابی خوراک و کنستانتره و
مکمل‌های مصرفی دام و طیور، ارزیابی و تشخیص بیماری‌های دام و طیور و خسارت وارده
در امور تخصصی، ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تجهیزات متعارف تولید و نگهداری
دام و طیور، ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده‌های دامی، ارزیابی
و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات و فرآورده‌های آن، تشخیص بیماری‌های دامی و
تعیین میزان خسارت وارده ناشی از مصرف داروهای دامپزشکی، تشخیص، ارزیابی و تعیین
خسارت ناشی از نگهداری و حمل‌ونقل دام و طیور و فرآورده‌های آن‌ها، تشخیص، ارزیابی
و تعیین خسارت ناشی از فرآورده‌های دامی فاسد شده، تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل
جایگاه‌های متعارف (غیر صنعتی) دام و طیور، رسیدگی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان
مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی (دام و طیور) صلاحیت اظهارنظر کارشناسی
دارند.

کارشناس
رسمی دادگستری رشته صنایع چوب
، در زمینه بررسی و ارزیابی فرآورده‌های
چوبی با توجه به نوع و درجه‌بندی و کیفیت، تعیین میزان خسارت وارده به چوب‌های
نگهداری شده در انبار، تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع محصولات سلولزی،
تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد مرکب چوبی و نیز انواع روکش‌ها، تعیین
و برآورد میزان خسارت وارده بر مصنوعات چوبی ساخته‌شده ازنظر نوع چوب مصرفی، تعیین
و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد اولیه چوبی، رسیدگی به اختلافات فی‌مابین
کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط، صلاحیت کارشناسی دارند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی، در زمینه ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک‌ها و محصولات آن‌ها و برآورد میزان خسارت وارده، ارزیابی زراعت‌ها و تولیدات گلخانه‌ای، کشت بافت بذور و نهال‌های اصلاح‌شده ژنتیکی، ارزیابی ساختمان‌ها و تأُسیسات روستایی متعارف، ارزیابی فرآورده‌ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارات وارده به آن‌ها، ارزیابی ماشین‌آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی، ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، محموله‌های محصولات کشاورزی و تعیین خسارت وارده به آن‌ها، تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه‌زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آن‌ها، تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر موات ازنظر کشاورزی، تعیین اجاره بهاء و اجرت‌المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات، تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای ازنظر کشاورزی، خاکشناسی و تعیین میزان آب موردنیاز برای مصارف کشاورزی، رسیدگی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی، رسیدگی به اختلافات ملکی و محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین‌های کشاورزی، مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل، صلاحیت کارشناسی دارند.

کارشناس
رسمی دادگستری رشته گیاه‌پزشکی
، در زمینه تشخیص آفات و بیماری‌های
گیاهی و علف‌های هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن، ارزیابی تأثیر سوء
سموم بر موجودات گیاهی و جانوری بررسی و ارزیابی کیفیت سموم مورداستفاده در کشاورزی،
بررسی و قیمت‌گذاری سموم مورداستفاده در کشاورزی، شخیص و برآورد خسارت ناشی از
مصرف سموم کشاورزی در مزارع و باغات میوه، تشخیص سموم دفع آفات و بیماری‌های گیاهی،
برآورد میزان خسارت ناشی از آفات و بیماری‌های گیاهی در باغات و مزارع کشاورزی،
صلاحیت کارشناسی دارند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته محصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده)، در زمینه تشخیص و تعیین خسارت وارده ناشی از مصرف محصولات غیر دامی و مصنوعی بجای طبیعی، تشخیص و ارزیابی انواع پوست،‌ چرم، سالامبور و محصولات تولیدی آن‌ها، تشخیص و ارزیابی انواع روده دام و تعیین استحصال و نگهداری و مصارف آن‌ها، تشخیص و ارزیابی انواع کرک، مو و پشم دام و پر پرندگان، تشخیص و ارزیابی وسایل و تجهیزات متعارف فرآوری محصولات دامی، دارای صلاحیت هستند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی محیط‌زیست، در زمینه بررسی و اظهارنظر درباره عوامل و مکان‌های آلوده و آلاینده محیط‌زیست، برآورد ارزش اقتصادی اکوسیستم‌های حساس (مناطق چهارگانه)، بررسی و اظهارنظر درباره عوامل و مکان‌های آلوده و آلاینده محیط‌زیست، بررسی و اظهارنظر درباره عوامل و مکان‌های آلوده و آلاینده‌های محیط‌زیست، تشخیص و تطبیق اجرای قوانین و مقررات و ضوابط محیط‌زیست طبیعی، تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده بر حیات‌وحش، تطبیق وضعیت موجود پروژه با قراردادها و ضوابط و مقررات زیست‌محیطی، تعیین علت بروز، تعیین شعاع اثر و میزان خسارت وارده به محیط‌زیست، تعیین مقادیر و برآورد هزینه‌های اجرایی و نگهداری، بهره‌برداری و تعمیرات پروژه‌های زیست‌محیطی، رسیدگی به اختلافات فی‌مابین پیمانکاران، مشاورین، مدیریت پروژه (عامل چهارم) و کارفرمایان در مورد پروژه‌های زیست‌محیطی، رسیدگی به امور تجارت آلودگی، رسیدگی به‌صورت کارکرد و حسن انجام کار فرآیندهای تصفیه، کنترل، بازیافت، پایش و دفع انواع آلودگی‌ها، رسیدگی به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب، رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی خاک، رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی و کیفیت منابع آب اعم از منابع آب سطحی و رسوبات، منابع آب زیرزمینی و رسوبات ساحلی و دریایی، رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی صوتی، رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی هوا، رسیدگی به فرآیندهای کنترل پسماندهای عادی، صنعتی خطرناک (ویژه)، رسیدگی به موضوعات خاص زیست‌محیطی دارای صلاحیت اظهارنظر کارشناسی هستند.