صنعت و فن

براساس تقسیم‌بندی صلاحیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری، در گروه‌های یازده‌گانه، گروه هفتم مربوط به رشته‌های زیر و صلاحیت‌های تخصصی هریک از آن‌ها است:

 1. کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی
 2. کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
 3. کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، الکترونیک و مخابرات
 4. کارشناس رسمی دادگستری رشته تأسیسات ساختمانی
 5. کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع گاز و گازرسانی
 6. کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی هوافضا
 7. کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (IT,ICT)
 8. کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی پزشکی- لوازم و تجهیزات پزشکی
 9. کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی
 10. کارشناس رسمی دادگستری رشته امور انرژی هسته‌ای
 11. کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع نفت

کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی، در زمینه شناخت و رسیدگی مواد شیمیایی، ارزیابی مواد شیمیایی، رسیدگی به اختلاف فی‌مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط، رسیدگی به اختلافات و برآورد خسارت مربوط به قراردادهای مواد و فرآورده‌های شیمیایی، رسیدگی به خسارت‌های وارده در اثر مواد شیمیایی، رسیدگی و ارزیابی موارد ویژه (مانند فرآورده‌ها و محصولات لاستیک، رنگ و غیره)، شناخت و رسیدگی مواد شیمیایی صلاحیت اظهارنظر کارشناسی دارند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور انرژی هسته‌ای در زمینه بررسی و تشخیص عوامل مؤثر در حوادث ناشی از پرتوگیری، تعیین اثرات پرتوگیری غیرعادی و محاسبه حدود و مقدار پرتوگیری دارای صلاحیت اظهارنظر کارشناسی هستند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، الکترونیک و مخابرات در زمینه،تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل و حق‌الامتیاز در امور تخصصی مربوط، رسیدگی به اختلافات فی‌مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه، رسیدگی و ارزیابی تجهیزات کنترل ابزار دقیق، رسیدگی و ارزیابی تجهیزات ماهواره‌ای و رادار، رسیدگی و ارزیابی تجهیزات مخابراتی بی‌سیم، رسیدگی و ارزیابی سیستم‌های تخصصی ویژه، رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی، رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تأسیسات و تجهیزات الکتریکی برق عمومی، رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست‌های برق فشارقوی، رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه‌های مخابرات کابلی، رسیدگی و ارزیابی سیستم‌های حفاظتی و امنیتی الکترونیکی، صلاحیت اظهارنظر کارشناسی دارند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات، در زمینهارزیابی تأسیسات الکتریکی در برق شهری، ارزیابی ماشین‌آلات کارگاه‌های کوچک، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات راه‌سازی و عمرانی، تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل و خسارت و حق‌الامتیاز در امور صنایع ماشین‌سازی، تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل و خسارت و حق‌الامتیاز در امور ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و عمرانی، تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل و خسارت و حق‌الامتیاز در امور تخصصی مربوط، تعیین اجاره بهاء و اجرت‌المثل و خسارت و حق‌الامتیاز در امور صنایع غذایی، رسیدگی به اختلافات فی‌مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه، رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات شبکه و پست‌های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات ساختمانی و عمرانی (ارزیابی ماشین‌آلات ساختمانی و راه‌سازی و عمرانی و غیره مربوط به امور عمرانی)، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات کارگاه‌های فنی (ارزیابی ماشین‌آلات کارگاه‌های عمومی مانند نجاری و آهنگری و ابزارسازی و جوشکاری فلزکاری- تولیدید و غیره)، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات کارخانجات تولیدی و صنعتی (رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات و تابلوهای انواع پست‌ها و شبکه‌های توزیع برق در واحدهای تولیدی و صنعتی)، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات صنایع تولید قطعات خودروسازی، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات صنایع تزریق و تولید پلاستیک، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات صنایع تولید سیم و کابل و امور مرتبط، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات صنایع چینی بهداشتی، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات صنایع سلولزی، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات صنایع شیمیایی، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات صنایع غذایی، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات صنایع فلزی، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات صنایع فولادسازی، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات صنایع ماشین‌سازی، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات صنایع ماشین‌سازی و خودروسازی، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات صنایع ماشین‌سازی و فلزی، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات و تجهیزات دستگاه‌های حفاری چاه‌ها، رسیدگی و ارزیابی سیستم‌های تخصصی امور ویژه، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات صنایع، اظهارنظر می‌کنند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته تأسیسات ساختمانی، در زمینه ارزیابی و رسیدگی به امورآسانسورها-بالابرها و پله‌های برقی، ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری، ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمان‌ها، ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات و تجهیزات سردخانه‌ها، ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات الکتریکی ساختمان‌ها، ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات تولید و توزیع بخار و هوای فشرده، ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق ساختمان‌ها، تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل و حق‌الامتیاز، رسیدگی به اختلاف فی‌مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی، رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و لوازم خاص، دارای صلاحیت هستند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (IT,ICT)، در زمینه ارزیابی و برآورد خدمات مشاوره، نظارت و مدیریت طرح‌های فناوری اطلاعات، تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل در امور تخصصی مربوطه، تعیین ارزش هرگونه دارایی نامشهود انفورماتیکی، رسیدگی به اسناد و حقوق مالکیت پدیدآورندگان آثار رایانه‌ای و نشر الکترونیکی، رسیدگی به امور امنیت و حفاظت سیستم‌های رایانه‌ای، رسیدگی و ارزیابی نرم‌افزارهای رایانه‌ای، رسیدگی و ارزیابی سخت‌افزارهای رایانه‌ای، رسیدگی و ارزیابی سیستم‌های رایانه‌ای یکپارچه و پیوسته، رسیدگی و ارزیابی شبکه‌های رایانه‌ای و خدمات اینترنتی، کارشناسی درزمینهٔ جرائم رایانه‌ای و مجازی، دارای صلاحیت اظهارنظر کارشناسی هستند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع گاز و گازرسانی در زمینه ایستگاه‌های تقویت فشار گاز (G.C.S) (آشنایی به توربین‌ها و کمپرسورهای گازی و سیستم‌های مربوطه)، تأمین و تهیه گاز مایع و طبیعی (تأسیسات سر چاهی در خشکی و دریا و بهره‌برداری از آن و سیستم‌های کنترل و برق ابزار دقیق)، تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز، تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل و خسارت و حق در امور تخصصی مربوطه، خطوط لوله انتقال گاز و ایستگاه‌های ورودی شهری (در فشارهای ۲۵۰PSI تا  ۱۳۰۰PSI خطوط خروجی ایستگاه‌های (CGS))، رسیدگی به اختلاف فی‌مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط، رسیدگی به حوادث گازگرفتگی و انفجار گاز مایع و گاز طبیعی و نشت آن (رسیدگی به گازگرفتگی براثر اکسیدکربن و S2H و حوادث مربوطه و انفجارات مربوطه به آن و نشت‌یابی با دستگاه‌های مربوطه)، شبکه‌های گاز شهری و ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز (در فشارهای ۶۰PSI تا ۲۵۰ PSI شبکه شهری و روستایی و ایستگاه‌های (CGS))، گازرسانی به ساختمان‌های مسکونی و تجاری، گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها (شبکه گازرسانی داخلی صنایع و مشعل‌های گازسوز از فشار ۰/۲۵PSI تا ۴۰۰PSI)، صلاحیت اظهارنظر کارشناسی دارد.

کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع نفت، در زمینه شناسایی و تشخیص مخازن نفت خام در مناطق خشکی و دریایی، شناخت از فرایندهای اساسی نفت و پتروشیمی شناخت از محصولات نفت و پتروشیمی آشنایی با خصوصیات و قیمت‌های داخلی و بین‌المللی محصولات نفت و پتروشیمی برخورداری از توان تجزیه‌وتحلیل مسائل به‌طورکلی و مسائل نفت و پتروشیمی به‌طور خاص، صلاحیت دارد.

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی پزشکی- لوازم و تجهیزات پزشکی در زمینه، تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل حق‌الامتیاز تجهیزات و لوازم پزشکی مرتبط با تخصص و صلاحیت‌های فوق، رسیدگی به اختلاف فی‌مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط، رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم اتاق عمل، رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم پزشکی (بهداشتی و درمانی) عمومی و یا مربوط به برخی از تخصص‌ها (طبق شرح صلاحیت‌ها)، رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم تصویربرداری از داخل بدن با اعمال انرژی مانند اشعه ایکس، امواج اولتراسوند و یا میدان مغناطیسی، رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم تصویربرداری مستقیم (بدون استفاده از انرژی خارجی مانند اشعه ایکس و میدان مغناطیسی) از اندام‌ها، رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم دندانپزشکی، رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم پزشکی، بهداشتی و درمانی عمومی و یا مربوط به برخی از تخصص‌ها (طبق شرح صلاحیت‌ها)، رسیدگی و ارزیابی سیستم‌های تخصصی سخت‌افزاری در امور ویژه، صلاحیت دارند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی هوافضا، در زمینه ارزیابی و تعیین خسارت انواع هواپیما و بالگرد و تجهیزات زمینی، رسیدگی به امور حمل‌ونقل‌های خاص توسط هواپیما، ارزیابی تجهیزات سرویس‌های ناوبری و تشخیص استانداردهای فرودگاهی، تشخیص صلاحیت تخصصی پرسنل فنی و عملیاتی هواپیمایی، تشخیص قابلیت پروازی وسایلی پرنده (Air Worthiness)، رسیدگی به قراردادهای مربوط به خرید و اجاره و تعمیر و نگهداری هواپیما و بالگرد، ارزیابی و تعیین خسارت راکت، موشک، فضاپیما و ماهواره و تجهیزات زمینی مربوطه، رسیدگی و ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی طراحی وسایل پرنده‌های فضائی و هوائی، رسیدگی و ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی تولید وسایل پرنده هوائی و فضائی، تعیین اجاره بهاء و اجرت‌المثل و حق‌الامتیاز در امور تخصصی مربوطه، رسیدگی و ارزیابی سیستم‌های تخصصی ویژه، رسیدگی به اختلاف کارفرما، پیمانکار و مشاورین در امور مربوطه، می‌تواند اظهارنظر کارشناسی بنمایند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی، در زمینه بافندگی و کش‌باف تاری و پودی تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل و خسارت و حق‌الامتیاز در امور تخصصی مربوطه، تولید الیاف یکسره رنگرزی و تکمیل آن (استرچ و تکسچره)، تولید انواع الیاف، نخ، بافت پلی پروپیان، رسیدگی به اختلاف فی‌مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط، رنگرزی انواع الیاف نخ و پارچه‌های پنبه‌ای پوشمی و الیاف مصنوعی و تکمیل آن، ریسندگی سیستم پنبه‌ای و پشمی و الیاف مصنوعی و نخ‌های فانتزی، ریسندگی و بافندگی الیاف کنف وچوت، ریسندگی و بافندگی و رنگرزی الیاف ابریشم، صنایع دوخت و دوز و مصنوعات نساجی، کف‌پوش‌های ماشینی و منسوج‌های نبافته، دارای صلاحیت هستند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

اشتراک گذاری توسط:

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس‌اپ
تلگرام
ایمیل