ارزیابی خسارت بیمه مهندسی

وقتی صاحبان سرمایه، پروژه مورد نظر خود برای ساخت یا بهره برداری که ممکن است احداث یک سازه، نصب تجهیزات و دستگاه‌ها در یک واحد تولیدی و یا بکارگیری ماشین آلات در یک کارخانه در حال تولید باشد را شروع می‌کننند.

قبل از هر چیز به منابع مالی آن می‌اندیشند که در صورت بروز هر گونه حادثه، چه ناشی از‌ عوامل طبیعی مثل جاری شدن سیل، زلزله، طوفان و چه ناشی از عوامل غیر طبیعی مثل خطای انسانی، سقوط و آتش سوزی که چنانچه هیچ گونه حمایت گر مالی برای آن ها وجود نداشته باشد موجب ورشکستگی صاحبان آن پروژه‌ها خواهد شد، بنابراین در این مقطع تنها مرجعی که می‌تواند به کمک آن‌ها بیاید شرکت‌های بیمه‌ای هستند.

اخذ پوشش بیمه‌ای برای اینگونهه پروژه‌ها یا موضوعات که درقالب انواع بیمه های مهندسی مطرح است، زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهدکه حادثه یا ارزیابی خسارت بیمه مهندسی ناگواری برای پروژه اتفاق بیفتد و ترمیم و جبران آن برای صاحبانش غیر ممکن باشد.

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه مهندسی بایستی اشراف کامل بر موضوع بیمه و نحوه کار آن داشته باشد تا بتواند صحت و سقم ادعای بیمه‌گزار مبنی بر موارد خسارت دیده را تعیین نماید. کارشناس ارزیابی خسارت بیمه مهندسی بعد از تهیه صورتجلسه خسارت و متراژ اولیه(تقریبی)، مطابقت آن با شرایط بیمه نامه، تشخیص قابل پرداخت بودن آن و تعیین مواضع خسارت دیده موظف است گزارش کارشناسی بیمه مهندسی خود را با تعیین متره دقیق یعنی برآورد مالی خسارت بیمه مهندسی قابل پرداخت، تهیه کند.

برای این کار او باید از بیمه‌گزار لیست قیمت های مواد، مصالح و اقلام نسبت به اعداد یا ارقام اعلام شده، از شرکت‌های تولید کننده یا عرضه کننده مواد، مصالح و اقلام نیز لیست جدیدترین قیمت های تمام شده آن‌ها را را تهیه کند تا به کمک آن‌ها بتواند میزان دقیق خسارت  ریالی یا ارزی قابل پرداخت به بیمه‌گزار را برآورد و بر اساس آن گزارش ارزیابی خسارت بیمه مهندسی خود را تهیه نماید.

گزارش دقیق کارشناس بازدید اولیه به همراه مدارک پیوست آن ( از قبیل قرار‌داد، جدول، زمانبندی پروژه، نقشه‌ها، کروکی دقیق محل، لیست مشخصات کامل و ارزش تفکیکی و خصوصاً توصیه‌ها‌ی ایمنی که کارشناس خود، در زمان رویت وضعیت اولیه مورد بیمه و صدور بیمه نامه، به بیمه گزار ارائه نموده است، بسیار می‌تواند به کارشناس در خصوص تغیین دقیق ارزیابی خسارت بیمه مهندسی کمک نماید.

در صورت بروز خسارت به شرطی که نوع خطر حادث شده در بیمه نامه استثناء نشده باشد، بیمه‌‌گر هزینه‌های لازم به منظور تعمیر و یا تعویض مواردخسارت دیده و یا به عبارتی هزینه‌های لازم به منظور بازگرداندن مواضع خسارت  دیده به وضعیتی که بلافاصله قبل از وقوع  خسارت داشته است را پرداخت می-نماید. لازم به ذکر است که در صورت بروز خسارت، غرامت پرداختی به بیمه گزار معادل ارزش بیمه‌شده خسارت دیده بلافاصله قبل از وقوع خسارت پس از کسر بازیافت خواهد بود.

اشتراک گذاری توسط:

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس‌اپ
تلگرام
ایمیل