آپارتمان‌نشینی

نحوه محاسبه سهم پارکینگ انباری بالکن در آپارتمان

نحوه محاسبه سهم پارکینگ انباری و بالکن در آپارتمان

تعیین قدرالسهم عرصه هریک از واحدهای آپارتمانی ازجمله موضوعاتی است که مالکین ساختمان‌های کلنگی در زمان مشارک در ساخت با آن مواجه هستند، عمده ساختمان‌های کلنگی که دارای طبقات کم و فرسودگی بنا و یا با توجه به افزایش ارزش زمین و نوع پهنه‌بندی شهری توجیه اقتصادی پیداکرده‌اند که نوسازی بشوند، موردتوجه افراد سازنده جهت …

نحوه محاسبه سهم پارکینگ انباری و بالکن در آپارتمان ادامه »

ایجاد مزاحمت و نمونه رأی مبنی بر رفع مزاحمت مطابق نظریه کارشناس

ایجاد مزاحمت و نمونه رأی مبنی بر رفع مزاحمت مطابق نظریه کارشناس

قانون مجازات اسلامی در خصوص ارتکاب به مزاحمت جرایمی از حبس یک ماه تا یک سال براب مرتکبین درنظر گرفته است و عموماً دادگاه ها پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، متناسب با موضوع متجاوز را به موظف به رفع تصرف یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و همچنین برگرداندن اوضاع به حالت قبل از ارتکاب جرم محکوم مینماید.

حق پارکینگ آپارتمان در مجتمع‌های مسکونی چیست؟

قوانین حق پارکینگ آپارتمان در مجتمع‌های مسکونی

در معاملات خریدوفروش ساختمان، پارکینگ آپارتمان و انباری در صورت وجود جزء لاینفک ساختمان هستند، هرچند فروشندگان و سازندگان مجتمع‌های مسکونی و ساختمانی با توافق این حق را از برخی خریداران واحدهای مسکونی سلب می‌نمایند که این موضوع در برخی از موارد آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود.

فرهنگ آپارتمان‌ نشینی

فرهنگ آپارتمان‌ نشینی

چند دهه است که آپارتمان‌نشینی فارغ از محاسن و معایبی که دارد در کشور ما متداول گردیده است. رشد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه‌های ویلایی در شهرها، امکان برقراری امنیت بیشتر در مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی، پائین بودن توان مالی اکثر شهروندان، گرانی قیمت زمین شهری و بسیاری دلایل دیگر که می‌توان برشمرد از دلایلی …

فرهنگ آپارتمان‌ نشینی ادامه »

توصیه‌هایی در فرهنگ آپارتمان‌نشینی

توصیه‌هایی در فرهنگ آپارتمان‌نشینی

ساکنین قسمت‌های اختصاصی مجتمع‌های مسکونی موظف‌اند در جهت رعایت حسن هم‌جواری، برخی بایدها و نبایدها را رعایت نمایند. هرچند این موارد در قانون پیش‌بینی نشده است ولی رعایت آن‌ها توسط ساکنین مجتمع‌های آپارتمانی موجب می‌گردد که از بروز اختلاف‌ها و تنش‌های گوناگون جلوگیری نماید و محیط سکونت با نشاط و حسن هم‌جواری توأمان باشد؛ بنابراین برای آگاهی بیشتر شهروندان در رابطه با فرهنگ آپارتمان‌نشینی موارد زیر توصیه می‌گردد: