ماه: مرداد ۱۳۹۷

حق پارکینگ آپارتمان در مجتمع‌های مسکونی چیست؟

حق پارکینگ آپارتمان در مجتمع‌های مسکونی چیست؟

در معاملات خریدوفروش ساختمان، پارکینگ آپارتمان و انباری در صورت وجود جزء لاینفک ساختمان هستند، هرچند فروشندگان و سازندگان مجتمع‌های مسکونی و ساختمانی با توافق این حق را از برخی خریداران واحدهای مسکونی سلب می‌نمایند که این موضوع در برخی از موارد آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود.

ارتباط شهرسازی، معماری و ساختمان در ارزیابی اراضی شهری

ارتباط شهرسازی، معماری و ساختمان در ارزیابی اراضی شهری

اصولاً زمین شهری دارای ویژگی‌های خاصی هست، ویژگی‌های منحصربه‌فردی هست که آن را از سایر کالا ها متمایز می‌سازد زمین شهری دارای ماهیت دوگانه است از یک‌طرف یک کالا محسوب می‌شود و قابل مبادله هست و از طرف دیگر یک منبع طبیعی است که انسان در ایجادش نقشی نداشته ولی انسان با فعالیت‌هایی که در زمین شهری انجام می‌دهد آن را قابل استفاده می‌کند برای زندگی چه برای رفع نیازهای شخصی و خانوادگی خودش مثل مسکن و چه برای نیازهای عمومی که تمام شهروندان به آن احتیاج دارند.