loader image
در حال بارگزاری

ارزیابی خسارت بیمه

رداخت خسارت بیمه های مهندسی

پرداخت خسارت بیمه‌ مهندسی ماشین آلات

ماشین آلات کارگاهی یا پیمانکاری تا زمانی که در سایت (محل مورد بیمه) هستند ممکن است تحت پوشش بیمه قرار گیرند. در چنین مواقعی لیست کامل ماشین آلات که نشاندهنده ی ارزش جایگزینی نوی آن ها می باشد باید ضمیمه بیمه نامه گردد. نرخ بیمه گزاری بیمه ماشین آلات پیمانکاران در خشکی و دریا متفاوت […]

پرداخت خسارت بیمه‌ مهندسی ماشین آلات Read More »

بیمه نامه‌های انرژی فراساحلی

بیمه های پروژه های فراساحلی

پروژه‌های ساخت وساز دریایی از جمله پروژه‌هایی هستند که در دریا ها و دور از سواحل انجام می‌گردد، این پروژه ها همواره با خطرات زیادی در قسمت‌های سکوهای نفتی، اسکله‌های گاز، نصب دکل‌ها و تأسیسات و تونل‌ها و خطوط لوله‌های دریایی روبه رو هستند. انواع دکل های حفاری دکل های دریایی به دو دسته ثابت

بیمه های پروژه های فراساحلی Read More »

ارزیابی خسارت عیوب پنهانی ساختمان در بیمه مهندسی

ارزیابی خسارت بیمه عیوب پنهان و اساسی ساختمان

خطرات تحت پوشش در بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی با بیمه تضمین کیفیت ساختمان همپوشانی ندارد، بنابراین بیمه گزار می تواند این دو بیمه مهندسی را از بیمه گر خریداری نماید. یا با استفاده از حق بیمه اضافی در بیمه تضمین کیفیت ساختمان، خطرات طبیعی سیل، زلزله و طوفان را نیز برای مدت ده

ارزیابی خسارت بیمه عیوب پنهان و اساسی ساختمان Read More »

ارزیابی خسارت ماشین آلات در بیمه مهندسی

ارزیابی خسارت ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

بیمه نامه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران تمام خسارات وارد بر ماشین آلات و تجهیزات الکترونیکی را تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه ماشین آلات اساساً اتلاف یا خسارت ناشی از علل زیر را جبران می‌نماید که شامل موارد زیر است طراحی غلط مصالح معیوب اشتباه در نحوه کارکردن با دستگاه از هم گسیختگی در اثر

ارزیابی خسارت ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران Read More »

ارزیابی خسارت در بیمه های دوره احداث

ارزیابی خسارت بیمه‌های مهندسی دوره احداث

مهم‌ترین قسمت یک فرآیند بیمه‌گری ارزیابی خسارت است زیرا مسئله قابل پرداخت بودن یا غیر قابل پرداخت بودن خسارت در مرحله اول و برآورد میزان دقیق خسارت در مرحله دوم در ارزیابی خسارت مطرح است. کارشناس ارزیابی خسارت بیمه مهندسی دوره احداث (بیمه مهندسی تمام خطر نصب و تمام خطر پیمانکاران) بایستی اشراف کامل به

ارزیابی خسارت بیمه‌های مهندسی دوره احداث Read More »

حد اکثر خسارت ناشی از آتش سوزی

حداکثر خسارت احتمالی آتش سوزی

مرسوم بوده است که بیمه گران حداکثر خسارت احتمالی یا حداکثر خسارت قابل پیش‌بینی در آتش سوزی یا مبلغی از مورد بیمه را که در معرض خطر بوده است برآورد نمایند. برای انجام برآورد خسارت باید اطلاعات زیر را در اختیار داشت: مبلغ مورد بیمه محل موردنظر و اطلاع از اینکه بیمه بر اساس جایگزینی

حداکثر خسارت احتمالی آتش سوزی Read More »