loader image
در حال بارگزاری
جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی

در مورد جانمایی پلاک ثبتی میتوان گفت، نشان دهنده پلاک ثبتی متعلق به قطعه زمینی است که قصد دریافت سند تک برگی آن را دارید. ملک‌های قدیمی در طول زمان دچار تغییراتی می‌گردند که امکان تشخیص مکان دقیق ملک وجود ندارد؛ بنابراین جانمایی پلاک ثبتی با تبدیل نقشه های قدیمی و ثبت شده به نقشه های فعلی، مکان دقیق ملک را مشخص می‌نماید.

جایگاه ملک در نقشه زمینی و هوایی با استفاده از پلاک ثبتی می‌تواند مورد تشخیص کارشناسان قرار بگیرد یکی از مستندات در بررسی‌ها و مطالعات کارشناسان این است که با مطالعه و بررسی کارشناسی، تصاویر هوایی خود ملک، ملک همسایگان و اطرافیان بر روی نقشه مشخص می‌شود.

کاربردهای جانمایی پلاک ثبتی

در حقیقت پلاک شماره ملی ملک و یا آپارتمان می‌باشد. در جانمایی پلاک ثبتی، قطعات فرعی و اصلی ملک مشخص خواهد شد. جهت ثبت سند رسمی، تغییر و انتقال سند، خرید و فروش ملک، ارزیابی املاک غیر منقول در دعواهای قضایی، حل اختلاف بین همسایگان یا وارثان املاک کاربرد دارد.

برخی از کاربردهای مهم جانمایی عبارتند از:

 • تشخیص موقعیت دقیق ملک های مفقود شده
 • تشخیص موقعیت ملک های قدیمی و مخروب شده
 • تعیین مختصات یو تی ام ملک روی عکس های هوایی
 • انجام عملیات جانمایی
 • تعیین مرزها و متراژ زمین

موقعیت املاک دارای سند

جانمایی پلاک ثبتی در حقیقت تعیین موقعیت املاک دارای سند بوده که موقعیت پلاک منزل، موقعیت جغرافیایی و آدرس ملک با استفاده از مشخصات پلاک ثبتی مشخص می‌گردد.این موضوع از موارد حساس و پر مخاطره حقوقی و امنیتی است که می‌تواند مورد سوء استفاده کلاهبرداران و زمین خواران و تصرف عدوانی باشد.

تجمیع و تصرف در جانمایی پلاک ثبتی

شامل از دو یا چند ملک که بر اثر کارعمرانی به شکل یک ملک درآمده باشد بنابراین سهم مالک یا مالکان به شکل سهم مشاعی بوده بنابراین مالک می تواند تقاضای تجمیع پلاک ثبتی نماید. تجمیع پلاک ثبتی می‌تواند شامل چند پلاک اصلی و چند پلاک فرعی و یا چند پلاک فرعی و یک پلاک اصلی نیز باشد.

تصرف در جانمایی پلاک ثبتی، عبارت است از مالی که در اختیار فردی باشد و او در آن مال به شکل قانونی و یا غیر قانونی تصرف کند.

پلاک ثبتی در امور حقوقی

بعضی از پلاک‌های ثبتی، می‌تواند مورد دعوای حقوقی قرار بگیرد. در صورت فقدان پلاک ثبتی می‌توان از سند مجاور، مشخصات ثبتی آن را بدست آورد. همچنین با استعلام از طریق دادگاه و شهرداری و اداره آب و اداره ثبت به پلاک ثبتی دسترسی ایجاد می‌شود. در سند‌های تک برگ از طریق کد ملی مالک می‌توان به پلاک ثبتی دست یافت به منظور تعیین موقعیت ملک.

حضور یک کارشناس رسمی و ماهر می‌تواند پرونده را به نتایج مثبت برساند. شرکت آرمان سنجش با سابقه بیش از 15 سال در راستای جانمایی پلاک ثبتی و یافتن موقعیت ملک روی نقشه خدمات قابل توجهی را ارائه می‌نماید.

پلاک ثبتی روستاها

به‌منظور جانمایی پلاک ثبتی روستاها، یک شماره پلاک ثبتی برای روستا مشخص‌شده که به آن شماره پلاک ثبتی اصلی گفته می‌شود. همچین برای هرکدام از املاک روستا پلاک ثبتی فرعی در نظر گرفته‌شده است. مثلاً روستایی واقع در تهران را در نظر بگیرید، این روستا دارای یک شماره پلاک ثبتی اصلی و املاک واقع در روستا دارای پلاک ثبتی فرعی می‌باشند.

تشخیص حدود ثبتی املاک توسط کارشناس پلاک ثبتی

تشخیص دقیق موقعیت ملک، تهیه سند تک‌برگی برای ملک، باید توسط کارشناس رسمی نقشه‌برداری یا امور ثبتی انجام پذیرد بنابراین حدود ثبتی ملک به‌صورت واضح مشخص می‌گردد. با مشخص شدن حدود ثبتی ملک، موقعیت و مرزهای ملک مشخص‌شده و امکان تعرض به حدود ملک توسط املاک دیگر وجود نخواهد داشت و اختلافات ملکی به حداقل کاهش می‌یابد.

جانمایی پلاک ثبتی ملک
جانمایی پلاک ثبتی ملک

بنابراین کارشناسان امور ثبتی ابتدا نقشه یو تی ام همراه با مختصات دقیق آن را به دست آورده و با انجام تحدید حدود ثبتی، مرزها و اربعه ملک مشخص می‌نمایند. کارشناس امور ثبتی به‌ بررسی و ارزیابی دارایی های غیر منقول می‌پردازد بنابراین در حوزه جانمایی پلاک ثبتی باید صلاحیت های زیر را دارا باشد که شامل موارد زیر است:

 • بررسی و شناخت اختلافات، تشخیص مساحت اضافی
 • توانایی بررسی تشریفات ثبتی، تفکیک، تقسیم و افزاز املاک مشاع
 • بررسی زمین مسکونی و واحدهای آپارتمانی، اداری و تجاری
 • ارزیابی زمین مسکونی و نقشه برداری ثبتی
 • ارزیابی واحدهای آپارتمانی
 • مشخص نمودن حدود اربعه و موقعیت نقشه یوتی ام (utm)
 • تهیه نقشه های آپارتمانی
 • توانایی تشخیص حدود و حقوق املاک و تطبیق مساحت املاک

یافتن پلاک ثبتی روی نقشه

پلاک ثبتی موقعیت و ترتیب دهی مشخص دارد که بر اساس آن یک پلاک ثبتی اصلی برای قطعات مادر و یک پلاک فرعی برای قطعات دیگر در نظر گرفته می‌شود. با افزایش ساخت و ساز و تقسیم شدن پلاک های فرعی، تشخیص موقعیت ملک از روی پلاک ثبتی امکان پذیر نیست بنابراین کارشناس امور ثبتی به منظور تشخیص موقعیت ملک از روی پلاک ثبتی باید نقشه های تفکیکی را تهیه نماید؛

بنابراین از نقشه های تفکیکی استعلام گرفته، نقشه یو تی ام را ترسیم نموده و مختصات دقیق یو تی ام را بدست می‌آورد. سپس با تفسیر عکس هوایی، موقعیت ملک را مشخص می نمایند.

تعیین موقعیت املاک نامعلوم

به‌منظور تعیین موقعیت املاکی که موقعیت ملک نامعلوم بوده و بر اساس نقشه ثبتی صورت گرفته و سپس جانمایی بر اساس چهارمیخ صورت می‌گیرد. پس از مشخص نمودن موقعیت ملک به‌منظور تثبیت موقعیت سند تک‌برگی برای ملک مربوطه صادر می‌گردد.

جانمایی پلاک ثبتی شامل مراحل زیر است:

 • ارائه مدارک و اسناد به‌منظور جانمایی پلاک ثبتی
 • استعلام نقشه ثبتی
 • تشخیص موقعیت دقیق ملک
 • تشخیص مختصات چهارگوشه ملک

شماره دفتر الکترونیکی و شناسه یکتا

شناسه یکتا، برای هر ملک یا سند مالکیت تک‌برگی منحصربه‌فرد است. بعد از اجرایی شدن طرح کاداستر هر یک از املاک از شناسه یونیک برخوردار شدند که به آن شماره دفتر الکترونیکی یا شناسه یکتا می‌گویند شناسه یکتا یک کد 18 رقمی بوده که در سمت راست بالای سند مالکیت مشاهده می‌شود.

با استفاده از شماره یکتا در سند، آخرین وضعیت ملک در سازمان ثبت اسناد مورد بررسی قرار گرفته و استعلام وضعیت ملک مشخص می‌گردد. ارائه مدارک مورد نیاز مانند (کارت ملی و شناسنامه مالک، نقشه دارای مختصات در عرصه ملک) به منظور دریافت شناسه یکتا سند مالکیت امری قابل توجه است.

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی

عموماً اراضی کشاورزری دارای سند مالکیت مشاعی می‌باشند. در گذشته های دور برای گرفتن سند اراضی، پلاک ثبتی را محدود به عوارض طبیعی مانند کوه، تپه، رودخانه در نظر گرفتند. در پلاک های ثبتی مشاعی، واحد مساحت، واحد وزنی میزان بذر کاشته شده در زمین بود. براساس تعریف عرفی هر200 مترمربع مساحت مبذر یک من در نظر گرفته می‌شود.

بر اثر فوت مالکین یا خرید و فروش اراضی، قطعه بندی و تفکیک اراضی صورت گرفته است؛ بنابراین مالکان به منظور جانمایی پلاک ثبتی باید مراحل زیر را طی نمایند که شامل مراحل زیر است:

 • مراجعه به کارشناس امور نقشه برداری/امور ثبتی
 • میخ کوبی گوشه های زمین توسط مالک
 • بدست آوردن مختصات نقشه یو تی ام
 • پرینت گرفتن نقشه و مهر و امضا و فایل در قالب سی دی به مالک
 • اخذ سند مالکیت تک برگی توسط مالک
 • بردن نقشه به اداره ثبت اداره ثبت دارای فرآیندی است که سند را سه بار در روزنامه آگهی می کند و در صورتی که کسی اعتراضی نداشت سند ثبت می‌گردد.

کارشناس پلاک ثبتی زمین کشاورزی

به‌منظور تهیه پلاک ثبتی زمین، مالک ابتدا باید به کارشناس نقشه‌برداری مراجعه نماید، کارشناس مربوطه، جانمایی ملک را انجام داده و زمین را میخ‌کوبی کرده و مختصات یو تی ام را به دست می‌آورد و با استفاده از نقشه یو تی ام مالک می‌تواند به اداره ثبت‌اسناد مراجعه کرده و سند تک‌برگ تهیه نماید.

تعیین پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی دارای روند پیچیده‌تری نسبت به تعیین پلاک ثبتی اراضی شهری می‌باشد. به‌منظور تعیین پلاک ثبتی، اراضی کشاورزی دارای مشکلات زیر می‌باشند:

 • مساحت بالای زمین‌های کشاورزی
 • از بین رفتن مرزهای زمین‌بر اثر شخم زدن
 • تغییر کاربری اراضی کشاورزی به بافت شهری با گسترش شهرها (خطا در دیوارکشی موجب تجاوز به ملک‌های مجاور می‌شود)
 • اختلافات ملکی بر سر زمین‌های کشاورزی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی

بابت جانمایی پلاک ثبتی هزینه‌ای پرداخت می‌گردد. هزینه جانمایی پلاک ثبتی مطابق با تعرفه‌های واقع در کل کشور صورت می‌گیرد. تعرفه‌ها با توجه به عوامل خاصی دچار تغییر خواهند شد. که این عوامل شامل موارد زیر است:

هزینه جانمایی پلاک ثبتی
هزینه جانمایی پلاک ثبتی
 • مساحت ملک: با بالا بودن مساحت ملک هزینه جانمایی پلاک ثبتی افزایش می‌یابد
 • تکمیل بودن اطلاعات سند: سندهای دفترچه‌ای دارای اطلاعات کاملی شامل( پلاک ثبتی اصلی، فرعی، قطعات تفکیکی و غیره) می‌باشند که هزینه جانمایی را کاهش می‌دهند.
 • وجود اسناد دیگر همراه با سند اصلی: هر سندی که علاوه بر سند دفترچه‌ای ملک در دسترس باشد هزینه جانمایی پلاک ثبتی را کاهش می‌دهد.
 • به هم ریختن پلاک‌های ثبتی: در ساختمان‌های قدیمی و بافت‌های فرسوده، پلاک‌های ثبتی دارای ترتیب مشخص نبوده که این کار جانمایی پلاک ثبتی را دشوارتر ساخته و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

5 / 5. مجموع: 6

اشتراک گذاری توسط:

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس‌اپ
تلگرام
ایمیل

مقالات مرتبط را مطالعه کنید:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *