مصادیق بارز آسیب‌های کارشناسی و حرفه کارشناسان رسمی دادگستری

 • تطمیع و انجام کارشناسی به غیر حق با اخذ مال و دستمزد اضافی و یا استفاده از رانت.
 • قبول کاری که فاقد صلاحیت آن باشد.
 • دیر حاضر شدن و یا حاضر نشدن به محاکمی که قبلاً وقت رسیدگی تعیین‌شده باشد.
 • انجام ندادن کارشناسی در وقت مقرر یا عدم درخواست استمهال (مهلت) در صورت نیاز.
 • برخورد دوگانه با طرفین دعوی و نشان دادن ضعف یا قوت یک‌طرف به‌طرف دیگر.
 • اجرای قرار کارشناسی به‌نحوی‌که گزارش خلاف واقع و یا گزارش بیشتر یا کمتر از موارد اجرای قرار کارشناسی باشد.
 • عدم پیگیری در کارشناسی‌های هیئتی و یا عدم همکاری با اعضاء هیئت.
 • تهیه و نوشتن گزارش توسط یک نفر و قرار دادن در محل دادگاه و یا نیروی انتظامی و یا در کانون برای امضاء سایر افراد حتی اگر باهم تلفنی و یا در نشستنی در متن گزارش تفاهم کرده باشند.
 • مراجعه به دفتر یکی از طرفین پرونده و عدم مراجعه به دفتر طرف دیگر و یا نشست در جلسه‌ای با یک‌طرف و در وقت دیگر نشست با طرف دیگر بدون اطلاع دادن به طرفین مگر در موارد خاص که نیاز به کشف جرم، تقلب، تقصیر و یا مورد خاص باشد.
 • عدم توجه به دادخواست، قرار کارشناسی، اسناد معتبر، عدم رؤیت اصل اسناد و یا عدم اخذ رونوشت برابر اصل اسناد و استناد کردن صرفاً به کپی اسناد ارائه‌شده طرفین پرونده.
 • اظهارنظر مجدد برخلاف آنچه در گزارش هیئتی به دادگاه تسلیم‌شده و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط.
اظهار نظر مجدد کارشناس رسمی دادگستری
اظهار نظر مجدد کارشناس رسمی دادگستری
 • عدم اعلام از جهات رد کارشناسی به دادگاه از قبیل انجام کارشناسی در پرونده‌ای که قبلاً در آن اظهارنظر کارشناسی کرده و یا عدم صلاحیت کارشناسی یا کاری که مربوط به سازمانی که در آن شاغل باشد و یا کاری که مربوط به انساب باشد یا معذوریتی مثل تعلیق در آن دوره باشد.
 • وصول دستمزد کارشناسی خارج از دادگاه بدون اذن دادگاه.
 • اخذ دستمزد کارشناسی بیشتر از تعرفه قانونی.
 • دادن گزارش ارزیابی اموالی که از قبیل زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و تأسیسات و خودرو و اموال منقول و غیره بدون اینکه رؤیت شده باشند.
 • دادن گزارش کارشناسی هیئتی بدون اینکه اموال توسط کلیه اعضاء رؤیت شده باشند و استناد به رؤیت سایر همکاران گردد. حتماً خود همکاران برای رؤیت و تهیه گزارش اقدام کنند شاید همکاران دیگر اشتباه کنند.
 • اخذ دستمزد که مورد آن در تعرفه موجود نباشد و موافقت دادگاه با کانون نیز اخذ نشده باشد.
 • پذیرش سفارش جهت تغییر و یا تبدیل گزارش به نفع یکی از طرفین پرونده.
 • دادن کپی مدارک یک‌طرف پرونده به‌طرف دیگر بدون اذن دادگاه و طرف دعوی.
 • دادن کپی گزارش کارشناسی به طرفین دعوی و یا یک‌طرف بدون اذن دادگاه.
 • استفاده و استناد به گزارش سایر کارشناسانی که فاقد صلاحیت کارشناسی مربوطه باشند. گاهی کارشناسی از طرف دادگاه تعیین می‌شود که متأسفانه صلاحیت آن کارشناسی را ندارد.
استفاده و استناد به گزارش کارشناس رسمی دادگستری
استفاده و استناد به گزارش کارشناس رسمی دادگستری
 • استفاده از استانداردهای غلط و یا نامشخص و یا استفاده از منابع و مراجعی که فاقد ارزش قانونی و صحیح باشند.
 • توهین و برخورد غیرمعقول با مراجعین کارشناسی و یا با سایر همکاران هیئتی در کارشناسی.
 • عدم رعایت پوشش مناسب در مراجع قضائی و سایر محل‌ها.
 • مراجعه به محل‌های نامناسب و استفاده از مواد مخدر و افیونی؛ که آسیب می‌زند به کارشناس‌ها و محیط کارشناسی و طبیعتاً به مجموعه کارشناسی ضرر می‌زند.
 • دادن گزارش دست‌نویس ناخوانا و بدون ذکر شماره و تاریخ و آدرس و رشته کارشناسی به دادگاه یا سایر مراجع و همچنین داشتن غلط املایی در گزارش.
 • عدم نگهداری مستندات و سوابق کارشناسی برای مدت ۵ سال طبق ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان.
 • عدم پذیرش کارشناسی که صلاحیت آن را داشته و معذوریتی نداشته باشد.
 • عدم توجه به قوانین و مقررات و نظام‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کارشناسی که توسط مراجع ذی‌ربط صادرشده باشند.
 • عدم انجام کارشناسی به بهانه کم یا ناچیز بودن وجه علی‌الحساب دستمزد تعیین‌شده توسط مراجع قضائی.
عدم انجام کار کارشناسی
عدم انجام کار کارشناسی
 • بعضی‌اوقات بعضی از صاحبان شرکت‌ها برای ارزیابی زمین و ساختمان و ماشین‌آلات و تأسیسات و تجهیزات از کارشناسی درخواست ارزیابی می‌کنند و قیمت غیرواقعی را به‌عنوان اینکه قیمت تمام‌شده است ارائه و با پرداخت دستمزد کامل یا اضافی، متقاضی تأیید آن قیمت‌ها جهت ثبت در دفاتر قانونی شرکت می‌شوند تا از مزایای هزینه استهلاک دارایی‌های مصوب قانونی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول در تعیین سود و زیان و مالیات شرکت استفاده کنند.
 • در گزارش‌هایی که مورد اعتراض واقع می‌شوند گاهاً هیئت‌های بعدی گزارش‌هایی تهیه می‌کنند که اختلاف فاحش با گزارش قبلی دارند.
 • اختلاف ارزیابی بین هیئت‌های کارشناسی گاهاً متأسفانه از چند درصد به چند برابر تفاوت، به سردرگمی اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی‌کننده منجر می‌شوند.
 • بعضی از مراجعه‌کنندگان برای رد ارزیابی کارشناسی در مرجع مطروحه با استفاده از بعضی راهنمایان یا مراجعین دیگر از کارشناسان کم‌اطلاع و یا فاقد صلاحیت واقعی، ارزیابی جدید با مغایرت زیاد، تهیه و برای شکستن آراء قبلی و یا شکایت علیه کارشناس قبلی استفاده می‌کنند که دقت لازم در این موارد از وظایف کارشناسان است.
 • بعضی‌اوقات احدی از شرکا در شرکتی به دادسرا مراجعه و شکایت کیفری مبنی بر خیانت‌درامانت و یا سوءاستفاده از مدیریت و یا تلف کردن اموال شرکت و یا اختلاس و غیره علیه مدیر و شرکا دیگر مطرح می‌کند که با ارجاع قرار کارشناس متأسفانه بعضی از همکاران بدون مطالعه و رسیدگی کامل و لحاظ کردن و رؤیت اصل یا کلیه مدارک و مستندات و عدم اخذ اطلاعات کافی و لازم از طرفین، گزارش کارشناسی تهیه و با قید کلمات اختلاس و کلاه‌برداری و یا خیانت به دادسرا تسلیم و دادسرا طرف مقابل را زندانی می‌نماید که یا اعتراض و رسیدگی توسط هیئت کارشناسی معلوم می‌شود گزارش قبلی اشتباه بوده گزارش آن منجر به گرفتاری و سلب آبرو و حیثیت افراد شده است.

دانلود مقاله “مصادیق بارز آسیب‌های کارشناسی و حرفه کارشناسان رسمی دادگستری

0 / 5. مجموع: 0

اشتراک گذاری توسط:

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس‌اپ
تلگرام
ایمیل

مقالات مرتبط را مطالعه کنید:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *