مناقصه شناور و تجهیزات دریایی

تعیین قیمت قایق لنج و تجهیزات دریایی

تعیین قیمت قایق و لنج و تجهیزات دریایی مناقصه و مزایدات تجهیزات و خدمات دریایی.

تعیین قیمت قایق لنج و تجهیزات دریایی Read More »