آرمان سنجش

نحوه نگارش گزارش ارزیابی املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری

نحوه نگارش گزارش ارزیابی املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری

گزارش ارزیابی املاک که توسط کارشناس رسمی دادگستری تهیه می‌گردد طیف وسیع و پرشماری را شامل می‌گردد. قبل از ورود به این بحث لازم است شناخت کاملی نسبت به املاک پیدا کنیم و پس‌ازآن به نحوه ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط بپردازیم.

نقشه برداری GIS

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مخفف Geographic Information System است که در جهان برای اولین بار در کشورهای آمریکا و کانادا در سال ۱۹۶۰ درزمینهٔ جنگل‌داری و مدیریت آن از این سیستم استفاده شد و در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ در سازمان نقشه‌برداری برای بار اول از این سیستم استفاده گردید که بعدها سازمان‌ها و ارگان‌های …

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ادامه »

تهیه نقشه های پلانیمتری، آلتیمتری

نقشه های پلانیمتری و آلتیمتری

نقشه‌برداری مسطّحه یا پلانیمتری (planimetry): در این نوع نقشه‌برداری هدف نمایش وضعیت مسطحاتی عوارض بوده و به ارتفاع نقاط و پستی و بلندی‌ها توجهی نمی‌شود. نقشه‌های به دست آمده در این شاخه را پلان نیز می‌نامند؛ مانند پلان یک پارک و موارد مشابه آن. نقشه‌برداری ارتفاعی یا آنتیمتری (antimetry): در این نوع نقشه‌برداری هدف نمایش …

نقشه های پلانیمتری و آلتیمتری ادامه »