loader image
در حال بارگزاری

داوری حقوقی

انتخاب داور

تعیین داور در دعاوی حقوقی

برای انتخاب داور اختصاصی باید تراضی طرفین در نظر گرفته شود، عزل داور اختصاصی هم به تراضی طرفین بستگی دارد، داور وکیل ما نیست و همچنین حافظ منافع ما نیست. داوری دارای یک‌نهاد شبه قضایی است نصب داور اختصاصی نیز نیازمند توافق دو طرف است در انتخاب داور اختصاصی باید به این موضوع توجه کرد […]

تعیین داور در دعاوی حقوقی Read More »

زوال داوری

زوال داوری | موارد از بین رفتن داوری

مواردی که منجر به بسته شدن پرونده داوری می‌گردد شامل موارد زیر است: استعفای داور فوت داور فوت یکی از طرفین در صورت فوت داور یکی از طرفین، طرف دیگر اختلاف، اظهارنامه‌ای را برای فردی که داور او فوت‌شده است ارسال می نمایند و برای این موضوع حدود ۱۰ روز فرصت دارد که به دادگاه

زوال داوری | موارد از بین رفتن داوری Read More »

اقسام داوری

اقسام داوری موردی و سازمانی

در رابطه با اقسام داوری حل اختلاف متداعین در خارج از دستگاه قضایی به‌وسیله‌ی شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی مرضی‌الطرفین است.در داوری اشخاص توافق می‌نمایند به‌جای طرح دعوی در دادگستری، مشکلات خود را از طریق ارجاع به داوری حل‌وفصل نمایند، درصورتی که متداعین در قرارداد موضوع همکاری شرط داوری قید کرده باشند، متقاضی داوری

اقسام داوری موردی و سازمانی Read More »

تعداد داوران در دعاوی حقوقی

تعداد داوران در دعاوی حقوقی

چون داوری یک نهاد توافق محور است، انتخاب تعداد داوران در دعاوی حقوقی بر عهده طرفین است، قانون گذار برای تعیین داوران هیچ الزامی ایجاد نکرده است و انتخاب داوران تابع توافق طرفین است در مواردی که طرفین دعاوی سکوت کرده باشند و تعداد داوران مورد نظر خود را انتخاب ننمایند، قانون سکوت را میشکند

تعداد داوران در دعاوی حقوقی Read More »

قابلیت داوری پذیری

قابلیت داوری پذیری

در داوری داخلی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح‌شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در دادگاه در هر مرحله از رسیدگی که باشد (دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، فرجام خواهی) با تراضی طرفین، طبق مقررات به داوری ارجاع دهند. درباره ی

قابلیت داوری پذیری Read More »

نحوه تشکیل جلسات داوری

تشکیل جلسات داوری

جلسات داوری برای رسیدگی به اختلاف، مشاوره، صدور و تأیید رأی صورت می گیرد. همه ی داوران باید از تاریخ تشکیل جلسات داوری مطلع باشند.در صورتی که یکی از داوران در جلسه حضور نیابند و به اختیار خود از شرکت در جلسه داوری و یا امضا نمودن یا دادن رأی داوری خودداری نماید، رأی داوری

تشکیل جلسات داوری Read More »

صدور و ابلاغ رأی داوری

ابلاغ رأی داوری

نهاد داوری، مسئولیت دعوت از داوران به منظور صدور رأی داوری را بر عهده دارد، در داوری موردی، سرداور اقدام به مدیریت فرآیند داوری و دعوت از داوران به منظور تشکیل جلسات شور می‌کند. داوران اختصاصی، طرفین را به جلسات داوری دعوت می نمایند. در صورتیکه که یکی از داوران اختصاصی در جلسات داوری حاضر

ابلاغ رأی داوری Read More »