تطبیق ملک با وضع موجود و استعلام صاحب ملک

چگونگی تشخیص موقعیت ملک، تعیین موقعیت پلاک ثبتی، تطبیق ملک با وضع موجود توسط کارشناس رسمی دادگستری.

جانمایی املاک، ازجمله موارد بسیار حائز اهمیت و مهم در انجام امور کارشناسی است. در یک دسته‌بندی کلی املاک دارای سند مالکیت را به دودسته، املاک واقع در محدوده شهرها و املاک خارج از محدوده شهری دسته‌بندی می‌کنیم و در این نوشته سعی خواهیم کرد چگونگی تعیین موقعیت املاک و نحوه پیاده‌سازی ملک را روی نقشه در وضع موجود بیان نماییم:

نحوه تعیین موقعیت املاک دارای سند مالکیت واقع در محدوده شهری توسط کارشناس رسمی دادگستری

لازم است بدانیم که بر اساس تقسیمات شهرسازی، هریک از سکونتگاه‌های رسمی، اعم از شهر و روستا امروزه دارای نقشه شهرسازی در قالب طرح هادی، طرح جامع، طرح‌های موضعی و موضوعی هستند.

طی دهه گذشته، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و کلیه روستاها، طرح هادی شهری و روستایی تهیه گردیده است. به‌موجب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ مجلس شورای اسلامی، تعاریف محدوده و حریم برای شهر و روستا آورده شده است:

نقشه اراضی شهر مشهد
نقشه اراضی شهر مشهد

ماده ۱- محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد.

شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی ازجمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

ماده ۲- حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

به‌منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود.

نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به‌موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته‌شده و حفاظت از حریم به‌استثنای شهرک‌های صنعتی (که درهرحال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنا می‌باشند) به عهده شهرداری مربوط می‌باشد، هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۳- محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح‌های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می‌رسد. دهیاری‌ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت‌وساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره ۱ – روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت‌وساز و سایر امور روستا را ندارد.

تبصره ۲ – روستاهایی که به‌موجب طرح‌های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع می‌شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته‌نشده و به‌صورت منفصل به‌عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آن‌ها در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت‌های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

با توجه به تعریف محدوده و حریم شهر و روستا، حوزه نفوذ و اختیار شهرداری و دهیاری در روستاها مشخص است.

محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها
محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها

به‌منظور تعیین موقعیت املاک دارای سند مالکیت در محدوده شهرها به دسته‌بندی ذیل می‌پردازیم:

املاک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای

تعیین موقعیت املاک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای، صرفاً با استفاده از اطلاعات مندرج در سند مالکیت برای افراد عادی، غیر مطلع و غیر کارشناسان امور ثبتی عملاً غیرممکن است.

اصلی‌ترین، دقیق‌ترین و معتبرترین نحوه تعیین موقعیت ملک، جانمایی توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی دارای صلاحیت نقشه‌برداری است که با دسترسی به نقشه‌های ثبتی می‌توانند محل دقیق یک ملک را در روی نقشه و زمین پیاده‌سازی کنند.

از طرف دیگر، ازآنجایی‌که در محدوده شهرها که حوزه نفوذ، تسلط، مدیریت و نظارت شهرداری‌ها هستند، نقشه‌های پایه شهری تحت عناوین طرح جامع، طرح تفصیلی و نقشه‌های با مقیاس ۱:۵۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰ با دقت لازم وجود دارند.

لذا اطلاعات مربوط به حوزه شهرسازی با دقت قابل قبولی بر اساس طرح کاداستر با نقشه‌های ثبتی مطابقت دارد. لذا تعیین موقعیت ملک در داخل شهر درصورتی‌که دارای پرونده شهرسازی (پروانه ساختمانی، پایان کار شهری و …) باشد،

به استناد اطلاعات شهرسازی ملک با تطبیق موقعیت ملک در گواهی‌های صادره از شهرداری امکان‌پذیر است. همچنین به‌منظور تعیین موقعیت پلاک تفکیکی در این‌گونه سندها، با تطبیق حدودات ملک نسبت به واحد مجزا شده ازنظر ابعاد و اجزای مندرج در سند می‌توان موقعیت ملک را مشخص نمود.

املاک دارای سند مالکیت تک‌برگ

اسناد مالکیت تک‌برگ، طی دهه گذشته با اجرایی شدن طرح کاداستر صادر و به مالکین تحویل می‌گردند، پایه و اساس این نوع اسناد، برگرفته از نقشه‌های پایه و طرح کاداستر ثبت و انطباق با موقعیت جغرافیایی و نقشه‌های UTM است.

در اسناد مالکیت تک‌برگ اطلاعات دقیق ملک درج شده است، همچنین کروکی ملک در پایین صفحه اول و موقعیت ملک در سایت پلان پلاک مشخص گردیده است. علاوه بر این در پایین صفحه اول هریک از اسناد مالکیت تک‌برگی عبارتی تحت عنوان شناسه جام درج شده است. با استفاده از این شناسه موقعیت دقیق ملک بر اساس نقشه UTM مشخص و نشان داده می‌شود.

تشخیص و تعیین موقعیت ملک و پلاک ثبتی، تطبیق ملک با وضع موجود
پلاک شرکت آرمان سنجش – شبکه یکپارچه کارشناسان رسمی

چگونگی استعلام سیستمی ملک در شهر تهران

همان‌طور که می‌دانیم اولین قدم در امر کارشناسی املاک پس از ابلاغ امر کارشناسی تطبیق وضعیت ملک با مشخصات مالک از طریق سند ثبتی و پلاک ثبتی ارائه‌شده می‌باشد. برای تطبیق دقیق وضعیت ملک با مشخصات مالک در سند ثبتی شیوه‌های مختلفی وجود دارد که البته هرکدام از این روش‌ها در شرایطی کارساز است ولی بهترین روش که بتواند کارشناس را به‌یقین برساند و از صحت اسناد و اطلاعات ابرازی که توسط مالک یا مالکین ارائه می‌شود اقناع شود. استعلام از سیستم‌های جدید اینترنتی می‌باشد.

نحوه استعلام صاحب ملک کنترل مشخصات مالک با پلاک ثبتی مورد ارزیابی

همان‌طور که میدانیم وب‌سایت شهرداری تهران اطلاعات جامعی در مورد املاک و ساخت و ساختمان‌های شهری ارائه می‌نماید. با مراجعه به این سامانه می‌توان استعلام مربوط به موقعیت ملک و نشانی ملک را کسب نمود. در چند سال گذشته و مخصوصاً در طراحی و نصب پلاک‌های درب منازل در شهر تهران بین شهرداری و سازمان ثبت‌اسناد و املاک هماهنگی لازم به‌عمل‌آمده که نتیجه آن به شرح ذیل می‌باشد:

هنگام مراجعه به درب منازل یا بازدید از املاک موردنظر اولین قدم مراجعه به پلاک شهرداری ملک می‌باشد در زیر شماره پلاک یک عدد ۸ رقمی حک شده است که کاربرد زیادی دارد. ازجمله اینکه پس از مراجعه به وب‌سایت شهرداری تهران و کلیک روی گزینه پرداخت عوارض منوی باز می‌شود تحت عنوان سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری تهران که شامل فیلدهای خالی به شکل زیر می‌باشد:

تصویر سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری تهران
تصویر سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری تهران

با جایگذاری اعداد صفر به بالا که البته صفر عرصه را بیان می‌نماید و از یک به بعد شماره طبقات، شماره واحد، نام مالک در صورت مالکیت چند نفر در یک بلوک نشان داده می‌شود.

طبقه وقوعجهت آپارتمانشماره ساختمانردیفملکبلوکمحلهمنطقهردیف ملککد عوارض

با تغییر دادن عدد ۱ و ۲ الی آخر تعداد مالکین و شماره طبقه به ترتیب نشان داده می‌شود.

ii. اما با کلیک کردن در گزینه اطلاعات جغرافیایی چند آیتم دیگر ظاهر می‌شود که از بین آن‌ها روی آیتم طرح تفصیلی جدید کلیک کرده تا بتوانیم وضعیت ملک یا بلوک موردنظر را از جهات مختلف مشاهده نمایم.

با کلیک روی آیتم فوق سامانه طرح تفصیلی جدید شهر تهران نشان داده می‌شود. با تیک زدن گزینه استعلام از طریق شماره بلوک و شماره ملک و واردکردن کد امنیتی در قسمت بعد شماره بلوک و شماره ملک خواسته می‌شود که در قسمت تطبیق وضعیت گفتیم که ۵ رقم اول عدد زیر پلاک ثبتی شماره بلوک و ۳ رقم بعد شماره ملک هستند.
شماره بلوک:
شماره ملک:
با واردکردن شماره بلوک و شماره ملک اطلاعات پلاک موردنظر ازجمله وضعیت ملک در بافت فرسوده، گذر اصلاحی، مساحت ملک، در صد پوشش پهنه و نقشه GIS ملک به‌طور کامل در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود.

نحوه تعیین موقعیت املاک دارای سند مالکیت واقع در خارج از محدوده شهری توسط کارشناس رسمی دادگستری

۱- املاک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای:

تعیین موقعیت و جانمایی املاک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای خارج از محدوده شهرها صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در سند مالکیت امکان‌پذیر نیست. با رجوع به نقشه‌های تفکیکی ثبتی و با استفاده از نقاط رفرنس نقشه‌برداری که دسترسی به آن‌ها از طریق ادارات ثبت و با صرفاً توسط کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی امکان‌پذیر است، می‌توان موقعیت هریک از املاک دارای سند مالکیت خارج از محدوده شهرها را تعیین نمود. لازم است پس از تعیین موقعیت ملک برداشت نقشه UTM محدوده ملک تعیین گردد.

املاک دارای سند مالکیت تک‌برگ

تعیین موقعیت و جانمایی املاک دارای سند مالکیت تک‌برگ خارج از محدوده شهرها صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در سند مالکیت و رجوع به مختصات مندرج در نقشه UTM و با استفاده از شناسه جام امکان‌پذیر است.

3.6 / 5. مجموع: 26

اشتراک گذاری توسط:

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس‌اپ
تلگرام
ایمیل

مقالات مرتبط را مطالعه کنید:

310 دیدگاه دربارهٔ «تطبیق ملک با وضع موجود و استعلام صاحب ملک»

 1. سلام سوال دارم اگر آدرس ملک را داشته باشم پلاک ثبتی را چطور پیدا کنم در تهران منطقه یک

  1. با سلام در این خصوص توضیحات کامل در متن مقاله آورده شده است. کافی است با مراجعه به محل پلاک شهرداری ملک را یادداشت کرده و مطابق متن در بند ۳ این مقاله (چگونگی استعلام سیستمی ملک در شهر تهران) مراحل را انجام داده و موقعیت را با پلاک ثبتی تطبیق دهید.

  2. سلام
   غیر از مراجع قضائی و ثبتی، فرد دیگه ئی نمی تونه به پلاک ثبتی ملک دسترسی داشته باشه… در واقع دسترسی محدوده

 2. اگر موقعیت پلاک را بدانیم و مطابق سند بخواهیم پیاده سازی کنیم ولی کمی تغییرات محلی صورت گرفته باشه (سمد قدیمی هست مربوط به ۲۶ سال پیش) در خصوص پیاده سازی پلاک چه باید کرد؟نقشه برداری وضع موجود هم صورت گرفته با استفاده از سامانه شمیم ثبت اسناد توسط یک شرکت مشاور نقشه برداری.آیا باز هم باید کارشناس ثبت مجددا نقشه برداری را انجام دهد یا همین نقشه برداری کافیست و میتوان با آن نسبت به اصلاح سند اقدام نمود؟

  1. در مورد اسناد قدیمی در برخی موارد این موضوع پیش می اید که وضعیت ملک با مندرجات سند مطابقت ندارد، لذا برای این موضوع و بمنظور اصلاح سند مالکیت لازم است که نقشه برداری وضع موجود به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی برسد.

 3. رضا سلطانیان

  چطور بفهمیم که واحدهای آپارتمانی که هنوز سند تفکیکی صادر نشده است مشکل حقوقی مثل توقیف و یا در رهن ندارند

  1. مستند مالکیت ثبتی واحدهای در حال ساخت، سند مالکیت عرصه و یا اسناد مالکیت قبلی عرصه و اعیان ملک می باشد، لذا با در دست داشتن مستندات مالکیتی و سند مالکیت امکان استعلام از طریق دفترخانه های اسناد رسمی وجود دارد.

 4. با سلام زمینی حدود چهل سال قبل خریداری کردیم چطور میشود موقعیت زمین رو پیدا کرد و اینکه مصادره شده یا خیر با کمال تشکر

  1. باسلام در صورتی که ملک خریداری شده دارای سند مالکیت است، از طریق کارشناس رسمی امور ثبتی و یا مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک موقعیت ملک قابل تعیین است، در مورد مصادره ایی بود نیز با در دست داشتن اسناد مالکیت از طریق دفترخانه اسناد رسمی قابل استعلام است.

 5. با سلام یک سند شاهنشاهی که برای اقوام خارج از کشور هست بدست بنده رسیده داخل سند متاسفانه ادرس دقیق ذکر نشده با مراجعه به کارمند شهرداری ملک رو برای ما جانمایی کرده ملک واقع در خیابان حافظ جانمایی شده در صورتی که در سند خیابان مولوی نوشته شده همچین چیزی امکان داره

 6. الهام قنبرب

  ببخشید یک واحد خالی در ساختمان ماست که از صاحب آن هیچ نشانی نداریم و از آنجاییکه همه صاحبین واحدها قصد فروش دست جمعی را دارند نیاز به نسانی ایشان داریم چطکر میتوانیم ایشان را بیابیم تا نظر وی را نیز بپرسیم؟

  1. از طریق مراجعه به شهرداری واحد نوسازی شهرسازی و یا از طریق اداره ثبت از طریق مدیریت ساختمان امکان دسترسی به مشخصات مالک واحد مربوطه وجود دارد.

 7. با سلام . قولنامه ای دستی ۳۰سال پیش تنطیم شده با حضور چند شاهد (فروشنده فوت کرده است)که در ان پلاک ثبتی ملک و حدود ان مشخص شده با توجه به تغییراتی شهری که اتفاق افتاده کوچه و خیابان های اطراف ان از لحاظ نام تغییر کرده . بنده برای سند ان میخواهم اقدام کنم که نیاز به جانمایی و کپی سند مادر ان می باشد ولی چون سند رسمی ندارم باید به کجا مراجعه کنم تا کپی سند مادر و مشخصات دقیق ملک بنده بدست بیاد.

  1. باسلام در وهله نخست اگر امکان دسترسی به اسناد رسمی متعلق به مالک از طریق ورثه ممکن باشد، پیشنهاد می گردد از این طریق اقدام نمایید، با ارائه مدارک و مستنداتی که در دسترسی دارید می تواندی از این طریق اقدام به دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نمایید. در غیر اینصورت لازم است که مدارکی که در دسترس دارید را از طریق یکنفر کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی نسبت به جانمایی قولنامه عادی اقدام نمایید.

 8. سلام وقت بخیر ملکی میخواهم بخرم برای اینکه بدانم ملک مشکلی ندارد مثلا ورثه ای یا داخل طرح نباشد باید چه کار کنم

  1. باسلام در صورت خرید ملک از طریق رسمی، کد رهگیری و نقل و انتقال سند از طریق دفاتر اسناد رسمی، قبل از نقل و انتقال استعلامات لازم توسط دفترخانه اسناد رسمی اخذ می گردد.

 9. سلام ببخشید یکنفر سند زمینی توی قلهک بنام من زده و یکی از آشناها استعلام گرفته ک ایشان چون سند بنامش خورده مسکن مهر به من تعلق نمیگیره. درصورتیکه قبل سند خوردن من مسکن مهر پرندو ثبت نام کرده بودم… چطوری پیگیری کنم و از کجا بفهمم زمین من کجاس. من هیچ مدرکی ندارم و آدرس و تلفن کسیکه ملک بنامم زده رو فراموش کردم

  1. باسلام در صورتی که سند مالکیت ملک بصورت رسمی بنام شده منتقل شده باشد، با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک از وضعیت و موقعیت ملک می تواندی آگاهی یابید، ضمن اینکه در صورت مالک بودن حائز شرایط دریافت مسکن مهر نمی باشد. پیشنهاد می گردد مقاله مربوط به تعاونی های مسکن مهر را از سایت آرمان سنجش مطالعه بفرمایید.

 10. سلام ۲ قواره زمین حدود ۵۰ سال پیش خریداری شده و سند دفتر چه ای منگوله دار دارند ولی چون میگویند این املاک فعلا خارج از محدوده است ، چطور میشود زمینی که سند دارد خارج از محدوده باشد؟ به شهرداری مراجعه کردم و موقعیت زمین را در نقشه یک بیستم دارم ولی هنوز نمیتوتنیم زمین را بفروشیم خواهشا راهنمائی بفرمائید زمین در منطقه مسگر آباد جاده خاورام میباشد

  1. باسلام موضوع مالکیت ارتباطی با بحث داخ و یا خارج از محدوده شهری ندارد، ممکن است که ملک مورد نظر در خارج از محدوده و یا حریم شهری باشد، از نظر قانونی امکان ساخت و ساز با ضوابط شهری شاید امکان پذیر نباشد و منعی برای فروش بعنوان زمین غیر شهری وجود ندارد.

 11. سلام خسته نباشید پدرم از دوستش زمینی گرفته که در سال ۱۳۵۳ در دفترخانه ثبت شده، ولی در این برگه یا سند فقط پلاک ثبتی ذکر شده و نوشته بر ده متری ولی نه اسم خیابان دارد نه کوچه ، …. متر مربع مشاع از قطعه ج اراضی طرشت جز پلاک ثبتی ۲۳۹۵ حالا ما از کجا بتونیم زمین کجای؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

  1. باسلام مالک، ورثه مالک و یا وکیل قانونی مالک می تواند با مراجعه به اداره ثبت نسبت به جانمایی و تعیین موقعیت ملک خود درخواست نماید.

  1. باسلام در صورت مطالعه دقیق متن مقاله فوق، بخشهایی از سوال شما پاسخ داده شده است، در صورتی که ملک در داخل شهر تهران باشد کلیات نخوه تعیین در متن مقاله آورده شده است. ولی در هرحال می توان با مراجعه به اداره ثبت درخواست تعیین موقعیت پلاک ثبت بنمایید.

 12. با سلام . ملکی رو میخوام بخرم که سند به نام شخص دیگری هست و فرد از وی وکالت تام الاختیار داره همچنین قولنامه هم نوشتن در ضمن سند خونه هم به دلیل وام بانکی که اقساطش پرواخت نشده در رهن بانکه و برای آزاد شدنش باید کل وام و دیر کردش یکجا پرداخت بشه راهنمایی شما ؟؟

 13. با سلام و خسته نباشین بنده میخواستم بدونم از چه طریق میتوانم پلاک ثبتی ملکم و از طریق موقعیت و یا جی پی اس که دارم بتونم فقط شماره پلاک ملکم و ببینم(بخاطر اینکه ملک های بنده جاهای مختلف هستش و مشاعی و مزروعی میباشد به غیر از اداره ثبت به دلیل اینکه ملک ها زیادن و نمیشه همیشه به دلیل شلوغی دسترسی داشته باشم البته یه مقدار گرفتم)ممنون میشم راهنمایی کنین که بتونم تو خونه یا از طریق نرم افزار چه کامپیوتر یا موبایل بتونم پلاک پیدا کنم ادرس ملک:کرمان شهرستان سیرجان

 14. سلام روزتون بخیر پدر من در سال ۱۳۷۵ یک قطعه زمین خریداری کرده که برگه بین قطعی و شرعی ما داریم .متاسفانه ایشون فوت کردن و من نمیدونم چطور میتونم زمین پیدا کنم چون پلاک ثبتی نداره و آدرسی که داخل نوشتن مربوط به ۲۲ سال پیشه و خیلی تغییر کرده میشه لطفا منو راهنمائی کنید.

  1. برای جانمایی ملک یا بایستی موقعیت را بدانیم و پس از برداشت نقشه بردار و تعیین موقعیت، پلاک ثبتی را مشخص کنیم و یا پلاک ثبتی را بدانیم که موقعیت را بیابیم.

 15. درود. سوالم اینه که یه زمین پشت خونه ما هستش حدود ۳۰سال است که صاحب نداره از نهاد ها و ثبت هم سوال شده اما صاحب نداره میخوام بدونم چگونه میتوانم این زمین را تصرف کنم ؟ سپاس

 16. سلام و خسته نباشن خواستم بدونم برای پیدا کردن ادرس ملکی اگه ملک پلاک ثبتی ش با پلاک شهرهایش نخوره چه باید کرد.؟ وکیل میگه کارشناس اداره ثبت میتونه ادرسو پیدا کنه.

 17. درود. سوالم اینه که یه زمین پشت خونه ما هستش حدود ۳۰سال است که صاحب نداره از نهاد ها و ثبت هم سوال شده اما صاحب نداره میخوام بدونم چگونه میتوانم این زمین را تصرف کنم ؟ در پاسختون باید بگم اداره ثبت با مختصات رفتیم اما زمین به نام یه پیره زنی بود که فوت شدن و وارث نداره تحقیق شده. من میتونم برای آبادانی آن اقدام کنم راهنماییم بکنید. سپاس

 18. سلام خواهش میکنم زود تر جواب بدین ما از پدرم که فوت شده ی زمین بهمون رسیده ی زمین زراعی سند زمین داخل آتش سوزی سوخت و پلاک زمین مشخص نیست اما میدونیم زمین چ نقطه ای واقع شده اگه میشه بهم جواب بدین این جا و ما آیا میتونیم کاری کنیم؟ ممنون میشم جواب بدین

 19. باسلام یک قطعه زمینی در محمودآباد خریداری شده که از تعاوی وزارت کشاورزی است که سند آن دریکی از دفتر خانه های تهران است دنباش رفتم که سند را تحویل بگیرم به نام خود فروشنده هست حالا دفتر خانه سند شش دانگ را به من نمی دهد میگوید یک امضای اعضای تعاونی را کم دارد حالا زمینی که خریدم بی سند برای من هست من نمیتوانم سند بگیرم راهنمایی کنید

 20. با سلام بابت طلبی که از کسی دارم میخوام زمین بردارم برای اینکه متوجه بشم سندش جعلی نباشه و کلاه برداری نمیکنند باید چیکار کنم؟ از اداره ثبت اسناد باید استعلام بگیرم یا دفتزخانه؟ سپاسگذارم

  1. در زمان نقل و انتقال در دفترخانه کلیه استعلام های لازم اخذ می گردد. پیشنهاد میگردد نقل و انتقال بصورت رسمی و در قالب مبایعه نامه و همچنین از طریق دفترخانه صورت پذیرد.

 21. با سلام و خسته نباشید. ما یه مشکل اساسی داریم و امیدوارم که بتونید کمکم کنید. خونه ما،ملکی دویست متری در منطقه ۱۸ تهران است. این خونه رو بابام از شخصی خریداری کرد و یه قولنامه دستی نوشت و چند نفر امضا کردن و… و پس از گذشت ده سال پدرم فوت نمود ولی قبل از فوتش،دو تا خونه تو حیاط ساخت و اون زمان شهرداری اومد و قولنامه رو از پدرم گرفت و برد و گفت بیا شهرداری و پدر من به خاطر اعتیاد نرفت و بعد دو سال هم فوت کرد و مادر ما چون بی سواد و ترسو بود و ما هم کوچیک بودیم،،هیچ کسی دنبال قولنامه نرفت و اکنون ما بزرگ شدیم و بعد از حدود سی و پنج سال که میخواهیم خونه رو بسازیم نمیتونیم چون میگن .سند و یا قولنامه ..که ما نداریم و مراجعه به شهرداری و املاک هم کردیم و وقتی پلاک ثبتی اراضی و .. رو خواستن نداشتیم و کلا نمیدونیم چکار باید بکنیم و تا الان به دو تا آدرس جهت ثبت و اسناد رفتیم ولی چون هیچی نداریم،نمیتونن کمکی بکنن . ما میتونیم استشهاد محلی بگیریم و شورای محل تایید کنه ولی هر کسی یه راهی نشون میده ولی باز نتیجه بخش نیست. لطف کنید و راهنمایی کنید.ممنون

 22. محمد نبی کریمی

  سلام مشخص نمودن پلاک ۱۱۸۸ اصلی از ۱۳۴۷تا به حال در تصرف پدرم که خریدار از گروبان درمحمد ریگی کرد از سال ۸۸تا۹۳مراحل قانونی تک برگ نمودم که رئیس اداره ثبت عوض شد۳سال سرگردان وسپس من داد گاه مراجع کردم دادگاه از اداره ثبت استعام که جواب رئیس ثبت که پلاک ۱۱۸۸ اصلی مال ادارثبت می باشد در صورتی که پلاک اداره ثبت ۱۷۶۲می باشدخواهش مندم تکلیف این پلاک۱۱۸۸مشخص نماید

 23. محمد علیمرادی

  سلام پدر بنده سال ۱۳۵۵یک قطعه زمین طی صلح نامه رسمی در دفتر خانه خریداری کرده و خلاصه معامله در دفتر املاک اداره ثبت ثبت نکردن وبنیاد مستعضفان طی حکم اصل ۴۹ حاکم شرعی سال ۱۳۷۹رفته سند صادر کرده و زمین درتصرف خود ما هست وما وحتی کسی که ازش خریدیم فاقد هرگونه محکومیت مصادره اموال بود وحتی تامین دلیل مبنی بر مالکیت وتصرف داریم میشه راهنمای کنید چکار کنیم اداره ثبت اشتباه کرده در دفتر املاک ثبت نکرده

  1. در خصوص املاک موضوع اصل ۴۹ و تصرفات بنیاد مستضعفان، اعلام نظر مستلزم اطلاع از وضعیت و سوابق ملک و در اختیار بودن مدارک و مستندات است ضمن اینکه موضوع در حیطه کاری مشاوران و وکلا است.

 24. با سلام من یه زمین خریدم سال هفتادو دو که فقط یه راه داشت الان اون کوچه اصلی هس که کوچه جنوبی نوشته توسند اما از طرف شرقی وختی زمین رو خریدم کوچه نبود مال همین صاحب زمین بود اما بعد چن سال همون جارو فروخت قطعه بندی کرد وکوچه شده( بن بست شیش متری) که تو قولنامه من قید نشده که من به این کوچه راه دارم اما سال ۸۳ بخاطر گاز یه درب کوچک گذاشتم سال ۸۵ هم سند رسمی دادن که هم این کوچه قید شده هم درب ورود توی سندم ایا من الان برای کوچه حقی دارم میتونم درب وردیم رو بزرگتر کنم ایا مشکلی برایم به وجود نمیاد از طرف بیست همسایه ای که دارم

  1. معابر شهری، کوچه، خیابان و … در صورتی در طرح‌های شهری و نقشه شهری مصوب شده باشند و کوچه یا معبر اختصاصی نباشند استفاده از آن‌ها توسط هر یک از شهروندان و ساکنین منطقه مانعی ندارد.

 25. نادین امیری

  با سلام و‌خسته نباشید. اگر ملکی دارای سند دفترچه ای رسمی باشد و در طرح مصوب فعلی بخشی از آن در محدوده ی قانونی و الباقی در حریم شهر باشد تکلیف چیست؟ آیا ماده ی قانونی داریم که به واسطه ی آن بهش واقع در حریم به محدوده الحاق شود؟

 26. مهرداد علی خانی

  با سلام خدمت شما من در یک‌مجتمع ۴ واحدی ساکن هستم . متراژ تمام واحدها در پایان کار باهم برابر است ولی طبقه آخر در صورتمجلس تفکیکی و سند ۴/۵ متر اضافه دارد که راه پله طبقه اخر را به اسم ایشان سند زده اند و به زیربنا ملک اضافه شده است که دسترسی به پشت بام را مسدود کرده است.ایا نماینده ثبت یا نقشه بردار نظام‌مهندسی که صورتمجلس تفکیکی رو تهیه کردن باید گزارش اختلاف متراژ رو اعلام میکردن؟

  1. مهندس نظام مهندسی و کارشناس ثبت صرفا مجموعا مساحت طبقه (مشاعات+مفروزات)را با پایانکار کنترل می کنند. اما اگر واقعا راه دسترسی کلیه واحدها به پشت بام باشد می تونید اعتراض کنید چون پشت بام مشاع هست و بایستی راه دسترسی برای همه محیا باشد

 27. سلام یه سوال دارم خیلی فوری هست. ممنون میشم زود جواب بدید کمکی بمن بشه. یک واحد در تهران خریدم که مبلغی از خرید رو باید وام مسکن بگیرم حالا که کارشناس بانک برای ارزیابی رفته گفتن که پارکینگ ساختمون مسکونی شده و این خلاف هست و وام تعلق نمیگیره. با فروشنده که درمیون گذاشتم گفتن من خودم قبل شما رو خونه وام مسکن داشتم و مشکلی نداشته و اینکه نامه پایان کار از شهرداری به بانک ارائه دادن. الان من نمیدونم واقعا باید چکارکنم؟ انگار کلا رو هوا هستم ممنون میشم کمک کنید

  1. عموما بانک ملکی را که بعنوان وثیقه در رهن میگیرند ملاک عمل و میزان ارزیابی سند تفکیکی مالک است و کارشناس ارزیاب با توجه به جمیع جهات موثر میزان ارزیابی ملک را اعلام می نماید. این مورد شاید از ضوابط داخلی بانک باشد.

 28. سلام پدرم دو منزل دهه ۵۰ خریداری کرده بود که کنار هم بودن یکی لب خیابان که تبدیل به مغازه کرد یکی هم داخل کوچه هردو دارای سند قدیمی دفترچه ای میباشد که یک سند را بنام یکی از فرزندان خریده که همان داخل کوچه بود الان چگونه براساس پلاک ثبتی دقیقا مطمِین شویم کدام سند مال کدام منزل میباشد؟

 29. سلام و وقت بخیر. قطعه زمینی در یکی از روستاهای شهرمون خریدیم که فاقد پلاک ثبتی وسند مالکیت هست. میخواستم بدونم برای اخذ سند مالکیت چه مراحلی را باید طی کنم؟ ممنون از پیگیری شما

  1. ملاک خرید و فروش زمین، داشتن سند مالکیت و یا حداقل مشخصات ثبتی ملک است که نشان دهنده مالکیت فروشنده باشد. ضمن اینکه با در دست داشتن مختصات UTM و مبایعه‌نامه میتوانید به اداره ثبت مراجعه و درخواست صدور سند مالکیت بنمایید.

 30. سلام عزیز . میخواستم ببینم سامانه ای هست که بشه از طریق اون نقشه یو تی ام یک ملکی رو مشاهده کرد. مرسی

 31. سلام وقت به خیر من در ملکی ۴ واحدی ساکن هستم که نیاز مبرمی به پیدا کردن صاحب یکی از واحدهای مجتمع دارم ایا با داشتن پلاک ثبتی ملک مورد نظر میتونم مشخصات صاحب ملک رو از طریق یکی از دفاتر ثبت اسناد شهرم پیدا کنم؟

  1. با داشتن اطلاعات پلاک ثبتی، در صورت همکاری اداره ثبت و یا اگر ملک در تهران است، از طریق اداره نوسازی شهرداری اطلاعات مالک قابل دسترسی است.

 32. علی کیوانلو

  نیاز به اطلاعات یک زمین مزروعی دارم بابت مستثنیات ولی فقط سند دفترچه ای قدیمیش موجودهست برای جانمایی و نقشه utm و تفسیر نقشه لطفا راهنمایی کنید

  1. در صورتیکه که ملک دارای سند تک‌برگ باشد با استفاده از شناسه جام، جانمایی به سهولت انجام پذیر است. در مورد اسناد دفترچه‌ای، جانمایی ملک در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور ثبتی است و یا اینکه مالک یا وکیل وی با مراجعه به اداره ثبت، اطلاعات موقعیت ملک را معین نمایند.

 33. سلام و خسته نباشید . میخاستم بدونم چطور میشه از روی اسم شخص استعلام املاک بنام اون شخص رو گرفت … ممنون

 34. با سلام و احترام من قصد خرید زمینی خارج از محدوده شهری رو دارم که نه سند تک برگ داره و نه تفکیک شهرداری شده اما زمین واگذاری منابع طبیعی هستش و صاحب فعلی زمین رو از کارمند منابع طبیعی خریداری کرده و وکالت تام گرفته است. لطفا بنده رو راهنمایی بفرمایید که برای خرید این زمین چه اقداماتی باید انجام بدم تا زیان نبینم سپاسگزارم

  1. در موضوع خرید زمین لحاظ دو مورد حائز اهمیت است: اول موضوع مالکیت، یعنی زمینی که فروشنده به خریدار می‌فروشد نباید ازنظر مالکیت مشکلی داشته باشد و فروشنده باید مالک و یا وکیل رسمی مالک با حق فروش ملک باشد. (و نوع مالکیت از طریق اداره ثبت قابل‌استعلام است) دوم اینکه زمین خریداری‌شده ازنظر طرح‌های شهری و نوع کاربری لازم است که مشخص باشد و خریدار بایستی بداند نوع کاربری زمین و همچنین موقعیت زمین نسبت به طرح‌های توسعه شهری چگونه است. (موضوع کاربری از طریق شهرداری قابل‌استعلام است)

 35. سلام…. پدر بزرگ من سالهای خیلی قبل شاید قبل تر از سال ۵۰ بیست هزار متر زمین رو با شخصی به صورت معاوضه ای معامله کردن و متاسفانه قبل از فوتشون اقدام دریافت سند نکردن….الان اون شخصی که طرف معامله شون بوده به طور غیر قانونی اقدام به دریافت سند برای متراژی بالاتر از اون چیزی که در معامله بوده کردن و مرزهای زمین های مجاور رو تصرف کردن …..الان پدر و عموهای من میخوان از این آقا شکایت کنن و برای ثبت شکایتشون نیاز به پلاک ثبتی زمین های تصرف شده دارند که چندین دست چرخیده و الان حتی نمیدونن کی صاحب زمین هست ..به اداره ثبت مراجعه کردیم و به ما گفتن که تازه اگر بتونیم بگیم سند الان به نام کی هست فقط میتونن مالک قبلی رو معرفی کنن لطفن راهنمایی بفرماید چطور میتونیم این پلاکها رو پیدا کنیم؟؟؟!!!!!!

  1. اطلاعات درج‌شده در سؤال ناقص است، لطفاً با مطالعه دقیق مقاله “تعیین پلاک ثبتی” در سایت آرمان سنجش از طریق مراجعه به اداره ثبت اقدام نمایید.

 36. سلام از پدرم که فوت شده سند منگوله دار از زمینی دویست متری بتاریخ ۲۶/۶/۱۳۳۲ واقع در خاک سفید تهرانپارس دارای تمام مشخصات ثبتی مندرج در سند به ارث رسیده آیا میتوان برای مالکیت ورثه اقدام کرد؟ از کجا شروع کنم؟ ممنون

  1. در دست داشتن اصل مدارک نمی‌تواند مستندی دال بر مالکیت باشد، ضمن اینکه لازم است در اولین فرصت موضوع سرقت گزارش داده شود و جهت دریافت اسناد المثنی اقدام گردد.

 37. سلام من پدر بزرگم سال ها پیش خارج از شهر مقرار زیادی زمین داشته که طی سالیان به دلیل عدم پیگیری،افراد زیادی اومدن و تصرف کردن. هنوز هم مقدار زیادی زمین باقی مونده. و در حال حاظر هیچ مدرک وصندی موجود نیست و حتی شماره پلاک زمین رو هم نمیدونیم اما موقعیت مکانی رو میفهمیم کجاست. میخواستم ببینم از چه طریق میشه پیگیر کار شد؟

 38. با سلام پدر بزرگ من در سال ۳۵ زمینی ۲۰ هکتاری رو در اطراف ورامین خریداری کرده و دارای سند و پلاک ثبتی هستیم ما به تازگی این سند رو پیدا کردیم ولی نمیدونیم این زمین دقیقا کجاست میتونین راهنماییم کنید که چطور میتونم آدرس زمین رو از روی پلاک ثبتی ای که برای حدود ۶۰ سال پیش هست رو پیدا کنم؟

 39. با سلام. ملکی که فروشنده اعلام میکنه سند نداره و فقط پلاک ثبتی دارد را می توان معامله کرد؟ نحوه استعلام پلاک ثبتی و سابقه زمین چگونه می باشد؟ آیا از طریق ماده ۱۴۷ می توان سند آنرا اخذ کرد؟

 40. سلام و عرض ادب میخواهم یک ملک ساختمانی یعنی زمین وساختمان ۸ ساله که مغازه هم دارد معامله کنم ملک مزبور قولنامه ای میباشد و شهرداری بابت مغازه بصورت اقساط خلافی اخذ میکند بنده باید از موجودیت ملک و نحوه معا مله و مجوز شهرداری اطمینان کنم خلاصه اینکه در شهرداری منطقه چه درخواستهایی بکنم؟

 41. نظر سلام وقت بخیر یه مشکلی دارم به پدر من یه زمینی به ارث رسیده که پسر عموهاش تقسیم کردن به ما هم مدرکی ندادن الان میدونیم پلاک زمین چنده ولی مدرکی نداریم که ثابت کنیم به ما رسیده پسر عموهاشم رفتن از ایران خیلیها زنگ میزنن میگن بفروشین به ما ولی مدرکی نیست چیکار باید کرد کجا باید برم مدرک. به دست بیارم.

  1. لازم است ابتدا بر اساس انحصار ورثه، مشخص گردد وراث فرد مالک چه کسانی بوده‌اند، بر اساس استعلام از اداره‌ی ثبت مشخص گردد فرد متوفی مالک چه املاکی بوده‌اند، پس‌ازآن مطابق قوانین مربوط به ارث، سهم پدر شما مشخص گردد و نسبت به تفکیک و انتقال اقدام شود.

 42. سدرا مصاحب

  با عرض سلام و احترام ببخشید من بعنوان خواهان در دادگاه خوانده خود را غیابی محکوم به پرداخت ثمن معامله نمودم ایشان برای فرار از پرداخت دین و پرداخت حق دادخواست قبل از دادگاه واخواهی درخواست اعسار کرده است. در حالیکه ایشان املاک شناخته شده ای دارد. قبل از رسیدگی به احراز شرایط اعسار ایشان توسط دادگاه بنده از کدام مرجع می توانم با دادن کد ملی درخواست مشخصات ملک ایشان را بنمایم؟ آیا بدون نامه دادگاه تحقق چنین خواسته ای مقدور است؟ کدام مرجع یا نهاد چنین استعلامی را مبنی بر اینکه شخص در کدام مکان دارای ملک است را انجام می دهد. با نهایت امتنان در صورت امکان مرا از طریق ایمیل مطلع نمایید

 43. سلام بخشى از ملکى بازداشت در قبال مهریه بنده شده و فقط پلاک ثبتى آن که اداره ثبت به دستور دادگاه داده دراختیار من است حالا قراراست با کارشناس دادگاه براى تعیین قیمت ملک به آنجا مراجعه کنیم ولى آدرسى از آنجا ندارم و کارشناس هم میگوید باید پلاک را داشته باشى بعد برویم چگونه آدرس پلاک ثبتى را پیداکنم ؟؟؟ممنون میشوم سریعتر جواب بدهید

  1. با درخواست از دادگاه می‌توانید درخواست معرفی‌نامه اداره‌ی ثبت را داشته باشید و مشخصات ونشانی ملک را از اداره ثبت اخذ نمایید.

 44. سلام دوست عزیز سوال اینکه خواهرم برای مهریه اش مراجعه کردن به اداره ثبت وانجا سه تا پلاک ثبتی بهمون دادن وما تقریبا و۹۹دصد مدونیم دو تا از پلاک ها ادرسش کجاس وبعد اینکه ملک رو معرفی کردیم ثبت گفتن که سند به اسم دونفر دیگر میباشد هر کدام سه دانگ چجوری میشه که پلاک ثبتی به اسم این اقا باشه اما تو سند هیچ اسمی ازشون نباشه؟؟ خواهشا اگه زودتر جواب بدین ممنون میشم خیلی ضروریه ممنون

  1. در خصوص مالکیت ملک، قانونا کسی که سند مالکیت به نامش صادرشده است مالک ملک است، اما مکرراً مشاهده می‌شود افرادی ملک‌های خریداری‌شده را به‌صورت قولنامه‌ای و با اخذ وکالت بلاعزل و یا صلح‌نامه خریداری می‌نمایند اما موضوع وکالت و صلح‌نامه‌ای که در دفترخانه رسمی تهیه می‌گردد و نیز از طریق مالک، وکیل وی و یا استعلام سیستم فضایی قابل‌دسترسی است.

 45. با سلام.ملکی از پدربزرگم به ارث رسیده ودارای سند دفترچه ای است که محدوده بسیار بیشتری از این ملک را نشان می دهد .قسمتهای از ملک قولنامه ای فروخته شده است وقسمتی هم جهت ایجاد راه به شهرداری داده شده است البته بدون دریافت وجه زمین یا …دو مشکل داریم.۱)چطور می توانیم سند قطعی و مجزای زمین فعلی را بگیریم.۲ )چطور می توان حد وحدود زمین که در راه افتاده وشهرداری بابت آن چیزی پرداخت نکرده مشخص کرد تا نسبت به ایفای حق اقدام کرد؟

  1. از طریق نماینده وراث که در گواهی حصر وراثت مشخص می‌گردد می‌توانید از اداره ثبت استعلام بگیرید و یا از طریق ارجاع کار به کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی درخواست جانمایی و تعیین پلاک ثبتی داشته باشید.

 46. حسین خنجری

  با سلام و خسته نباشید یک قولنامه خرید ملک داریم مربوط به سال ۴۶ مورد معامله نوشته یک باب منزل که متراژ آن مشخص نیست و حدود آن را از چهار جهت به چهار نقطه ثابت مثل جاده یا کوه وابسته زده است سوال من این است آیا زمین اطراف ملک که تا چهار نقطه وابسته زده است جزو ملک است یا نه؛ زمین اطراف هیچ گونه سند ثبتی یا قولنامه ای ندارد که مربوط به شخصی دیگر باشد

  1. قولنامه عادی خرید ملک درصورتی‌که موردتوافق و قبول متعاملین باشد، ملاک عمل خواهد بود، ضمن اینکه فروشنده در صورت مالکیت بایستی اسناد مربوطه را به خریدار واگذار نموده و زمین بایستی به خریدار مطابق حدودات مندرج در مبایعه‌نامه تحویل خریدار گردد.

 47. سلام.از پدر بزرگم چند قطعه زمین به ما به ارث رسیده .با یک سند مادر .چند ماه پیش وقتی به منظور کاری رفتیم از محضر کپی قولنامه ای که زمین ها رو خریداری کرده بگیریم برگی که به ما داد علاوه پلاک های قبلی ۱قطعه پلاک ۲۰۰۰متری دیگر هم درون قولنامه ذکر شده .ولی شماره فرعی نداره.الان میخوایم تعیین حد و حدود کنیم ولی میگن تا شماره فرعی نداشته باشید نمیشه .چطوری پیگیری کنیم ببینیم زمینمون کجاس

 48. سلام_من میخوام چندمترزمین ازیک زمین بزرگ که تفکیک نشده بخرم_زمین درون شهرهستش_ من چطوری اقدام کنم که مدرک معتبری بگیرم وبعدن چطوری زمین که خریدم رو اقدام به ساخت کنم؟؟ با تشکر

  1. در صورت احراز مشخصات ملک، فروشنده می‌تواند بخشی از زمین خود را به شما بفروشد، فقط لازم است حدنصاب تفکیک در منطقه ملک موردنظر قرار گیرد.

 49. سلام پدر من یک زمین هزار متری در خارج از روستا در زنجان دارد،پدربزرگم هم پشت زمین پدرم پانصد متر زمین دارد،در قولنامه ذکر شده که ما باید راه بدیم ولی در قولنامه ما ذکر نشده،۱) آیا ما باید راه بدیم؟ و اگر راه بدیم با توجه به اینکه در قولنامه نوشته نشده که پدربزرگم هم باید به ما زمین بده تکلیف چیست؟ ۲) فقط اسم پدرم در قولنامه هست امضاشون نیست مشکلی داره این قضیه؟ و اینکه اگر باید زمین بدیم عرف چقدر هست پ اینکه اون مقدار زمین که برای راه میدیم جزو زمین پدربزرگم محسوب میشه یا میره برای دولت و راه؟ با تشکر

  1. زمین خارج از روستا، احتمالاً زمین زراعی منظور باشد، در اراضی زراعی جاده بین مزارع که راه دسترسی سایرین است، صرفاً راه عبوری است و در تملک و مالکیت می‌باشد. لذا عبور از زمین (راه عبوری) خللی به مالکیت وارد نمی‌کند. راه عبوری در بین مزارع در حد ۳ متر است.

 50. علیرضا محمد صادقی

  ملک قدیمی را قولنامه کرده ایم ما فروشنده ایم نقشه موجود ملک فعلی چهارگوش است پس از مراجعه به تفکیک سند وراث نقشه ملک با حضور کارشناس اداره اسناد تغییر یافته وحدود ۵ مترمربع از موجودی نقشه به نفع کوچه کسر شد ه که بقولی ۵۰ سال پیش از ته کوچه جزو حیاط ما بوده است خریدار خبر ندارد و اگر نقشه جدید بدست خریداربرسد ما همان مقدار را معامله کرده ووجهی را گرفته ایم درموقع ثبت سند اینچنینی ایا خریدار حق فسخ معامله را دارد وایا ماضرر خواهیم داد یا قانونا تکلیف چیست؟

  1. ملاک مالکیت که بایستی در هنگام مبایعه‌نامه فروش مدنظر قرار گیرد حدودات و مساحت قیدشده در سند مالکیت باشد، لذا اگر مساحت در سند مالکیت قیدشده باشد، خریدار می‌تواند معوض زمین که در تعریض کوچه قرار می‌گیرد را از شهرداری مطالبه نماید، اگر حدودات و مساحت در سند مالکیت قید نشده باشد، متراژی که در تعریض کوچه قرار می‌گیرد بر عهده فروشنده است.

 51. باسلام.خسته نباشی.بنده نزدیک۴ساله میخوام سندعادی منزل رابه تک برگی تغییربدم.فعلاهمه کارهاشوانجام دادم اماگیردادن بایدپلاک داشته باشی.توروستاهستیم.تاحالاشماره پلاک بهمون ندادن.راهنمایی کنیدتوراخدا.

 52. با سلام میخواستم بدونم برای زمین های ماریان (بعد از آرامگاه فردوسی) میتوان سند ۶ دانگ تک برگ گرفت؟

 53. با سلام و خسته نباشید.یک سوال از شما داشتم که اگر راهنمایی بفرمایید بسیار بسیار لطف بزرگی در حق بنده کردید.یکی از مثلا اشنایان مبلغ زیادی از بنده گرفته و ملکی خرید و شروع به ساخت کرده ولی اطلاعات ملک و اصلا خرید ملک رو انکار میکنه و میگه که ورشکست شده و در اینده پول منو میده.راهی هستش که بفهمم کجا ملک خریده و در حال ساخت و ساز هستش؟ واقعا این برای من و خانواده ام مهمه.بزرگواری میفرمایید پاسخگو باشید. فقط میدونم در منطقه یک تهران ملک خریداری شده سپاس از شما

 54. با سلام.پدر اینجانب سال ۵۸ یه قعطه زمینی از سازمان مسکن در منطقه ۱۲ تهران طبق صورتمجلس تحویل زمین از سازمان مسکن تحویل گرفته.که متاسفانه بعلت سهل انگاری تا این تاریخ اصلا دنبال گرفتن سند مالکیت این قطعه زمین نرفته که حدود ۲ماه پیش یه نفر زنگ زد به ما که لطفا بیایید سند اینجا رو بزنید به اسم ما.گویا این زمین را فروخته اند و ساخت و ساز نیز کرده اند خواهش میکنم من را راهنمایی کنید که چکار باید بکنم .سند زمین را از کجا باید تحویل بگیرم.پدر اینجانب نیز در قید حیات میباشند.متشکرم

  1. مراحل واگذاری اراضی و املاک دولتی کاملاً مشخص است، شما می‌توانید با مراجعه به سازمان مسکن و شهرسازی و یا سازمان ملی زمین، اطلاعات زمین را دریافت نمایید.

 55. باسلام . قیمت گذاری و ارزیابی یه قطعه زمین به متراژ ۶ هزار متر مربوط به کدام رشته ی مهندسین میباشد مهندس راه ساختمان میتواند یا مهندس کشاورزی

  1. درصورتی‌که زمین در محدوده شهر و دارای کاربری شهری باشد، در صلاحیت کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان و درصورتی‌که خارج از محدوده شهری و روستایی باشد و یا کاربری زراعی و باغی داشته باشد، در صلاحیت کارشناسی رشته زراعت و منابع طبیعی است.

 56. سلام من ملکی رو میخوام بخرم طبقه ۶واحد ۲۱ اما تو سند طبقه ۴ واحد ۲۱ ثبت شده و مالک گفته اشتباه شده موقع سند قطعی اصلاحیه میخوره میخواستم نظر شما در خصوص این موضوع چیه؟

   1. مبنای صدور سند مالکیت و درج مشخصات آن در زمان بازدید مامور اداره ثبت است، ممکن است در طول زمان اعیان قید شده در سند مالکیت برچیده شده باشد.

 57. باسلام ما یک زمینی در روستا خریدیم که دارای سند عرصه واعیان هست ولی الان داخل زمین خونه ای وجود نداره میخوام بدونم که نوع کاربری زمین چیه،یعنی بنیاد مسکن باتوجه به سند چه نوع کاربری به این زمین میده متراژ هم ۲۰۳مترهست نمیدونم شما میتونید پاسخ بدید یانه نمیدونم باید ازکجا میپرسیدم شاید بتونید راهنمایی کنید ممنون میشم

 58. با سلام و خسته نباشید اینجانب و همسرم قصد خرید ملک شخصی داریم و مبایعه نامه هم تنظیم شده. در مبایعه نامه تاریخ مشخصی برای انتقال سند قید شده. حال فروشنده در حین اقدامات جهت اخذ استعلام از شهرداری به مشکلی برخورده و اون عبارت است از اینکه ظاهرا مساحت ملک قبلا ۱۱۱ متر مربع بوده و به دلیل عقب کشی که داشته دو متر مربع از ان کم شده و ۱۰۹ مترمربع در حال حاضر میباشد. در بنچاق و مبایعه نامه هم ۱۰۹ متر مربع قید شده است. ولی شهرداری ظاهرا نظر بر ین دارند که در سند باید تصحیح مساحت از ۱۱۱ به ۱۰۹ انجام پذیرد. حال فروشنده از ما میخواهد تا ما یک تعهدنامه محضری بدهیم با این مضنون که اینجانبان به عنوان خریداران ملک متعهد میشویم که در خصوص ملک شماره ……. از دفتر …… با شماره ثبت ……. صفحه …… از موضوع مغایرت حدود سند با محل مطلع بوده و متعهد میشویم که نسبت به اصلاح سند تا مراجعه بعدی به شهرداری اقدام و هر گونه مسئولیت حقیقی و حقوقی و ثبتی را در این خصوص به عهده میکیریم. حال نمیدانیم این تعهد نامه ایا مشکل را به نفع ما حل میکند یا اینکه پشت پرده خلافی های دیگریوجودداردکه گریبانگیرمان خواهدشد

  1. متن تعهدنامه به صورت تیپ است که شهرداری اخذ می‎‌نماید، اما شما قبلا باید موضوع مغایرت در کاهش مساحت خریداری شده را با فروشنده حل و فصل نمایید، سپس این تعهدنامه را امضا کنید.

 59. باسلام مایه ملک باسندرسمی شش دانگ داریم ودرسندتحدیدحدودکه شده دوتادرب قیدشده یه درب شرقابه دربندبن بست ویک درب هم جنوبابه کوچه.آیاهمسایه ای که به دربندبن بست به عرض ۴مترعبورومرورمیکندمیتواندبه درب شرقی ماکه به سمت بن بست هست اعتراض کند؟

  1. نحوه‌ی تعیین موقعیت و آدرس ملک برای املاکی که دارای سند می‌باشند: ۱ – سند تک‌برگی: در سند تک‌برگی اطلاعات دقیق، آدرس و کروکی ملک درج‌شده است و همچنین در پایین صفحه‌ی اول عبارتی تحت عنوان شناسه جام وجود دارد که موقعیت دقیق ملک را بر اساس نقشه UTM نشان می‌دهد. ۲ – سند مالکیت دفترچه: تعیین موقعیت از طریق این اسناد برای افراد عادی و غیر کارشناس عملاً غیرممکن است و باید توسط کارشناس نقشه‌برداری انجام شود و اگر ملک در داخل شهر باشد و دارای پرونده شهرسازی و مدارک پروانه و پایان کار شهری باشد از طریق گواهی‌های صادره از شهرداری امکان‌پذیر است.

 60. سلام و تشکر از وقتی که می گذارید. یک زمین در محدوده روستایی است برای اطمینان پیدا کردن و تایید وضعیت امکان ساخت و دریافت سند برای آن رفتن به دهیاری یا شورا ی روستا و تایید در محدوده روستایی یا طرح هادی بودن آن کافی است ؟ ایا شورا میتواند مجوز ساخت بدهد و در اینصورت مشکل ی در گرفتن سند و پایان کار نخواهد بود ؟

  1. برای ساخت‌وساز در محدودهٔ روستایی باید پروانه ساختمان از طرف دهیاری روستا صادر شود. بعد از تقاضای مالک برای صدور پروانه ساختمان از دهیاری روستا، دهیاری با در نظر گرفتن طرح هادی و در صورت مطابقت ضوابط با استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجوز تهیه نقشه را کتباً به متقاضی اعلام خواهند نمود و متقاضی پس از تهیه نقشه و ارائه آن به دهیاری و پرداخت عوارض پروانه ساختمانی می‌تواند در زمان تعیین‌شده اقدام به ساخت‌وساز نماید. در این صورت مشکلی در دریافت سند و پایان کار وجود نخواهد داشت.

 61. با سلام،پدر بزرگ بنده دارای سوابق ثبتی یک دانگ و نیم و دو شعیر از یک روستا بوده که بعد از اصلاحات ارضی برای اون۴۵ هکتار مستثنیات قانونی باقی مونده حتی صورت مجلس تفکیکی هم داره، ولی سند اون نیست به اداره ثبت محل مراجعه میکنیم میگه ما داده آماری داریم وسند شما اینجا نیست، به امور اراضی مراجعه میکنیم میگه تا سند رو نشون ندی نقل و انتقال امکان نداره، من واقعا نمیدونم کی داره درست میگه، حالا میخوام از اداره ثبت کرمانشاه پیگیری کنم، اگر میشه راهنمایی کنید ممنونم

 62. سلام،یه باغچه کوچیک دیوارکشی شده توی روستا از یکی از اهالی خریدیم توی بنگاه هم قولنامه نوشتیم.فروشنده هیچ مدرکی از زمین نداره میگه نسل ب نسل بهش رسیده شورا روستا و همه ی اهالی هم تایید کردن.میخواستم بدونم ما در آینده بابت این زمین ب مشکل میخوریم؟بعد از اینکه داخلش بنا ساختیم میتونیم برای سند اقدام کنیم؟ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

  1. تهیه استشهاد محلی با مهر و امضای شورای روستا به همراه قول‌نامه رسمی (بنگاهی) برای شروع ساخت‌وساز و دریافت مجوز‌های ساخت‌وساز و دریافت سند، کفایت می‌کند و معمولاً در محدوده روستایی به همین منوال است و مشکلی به وجود نمی‌آید و شما می‌توانید سند مالکیت را دریافت نمایید. ضمن اینکه از طریق قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و اداره ثبت می‌توانید اقدام نمایید.

 63. با سلام خدمت شما سند منگوله دار قدیمی ای داریم که قسمت عددی شماره پلاک ثبتی به اشتباه ۸۹۳ ثبت شده و در قسمت ملک و محل آن به حروف هم هشتصد و نود و سه ثبت شده ولی در قسمت حدودو و مشخصات به درست یکصد و نود و سه به صورت حروفی ثبت شده که همین درست می باشد و اشکال از مامور ثبت در سال ۷۳ می باشد، آیا برای اخذ گواهی مالیاتی شخص صهحب سند که فوت شده و میخواهیم حصر وراثت کنیم موردی ندارد این تناقض؟ اگر اشکال دارد ایا پروسه اصلاح آن در همین سند صورت می گیرد و آیا زمان بر است؟

 64. با سلام قصد فروش زمینی که دارای سند تک برگ می باشد را در دماوند داریم اما مشتری می گوید حتما باید از منابع طبیعی نامه داشته باشیم که ملک جز اراضی منابع طبیعی نباشد .آیا سند تک برگ و بنچاق زمین سند محکمی دال بر این که زمین جز اراضی منابع طبیعی نیست ، نمی باشد؟؟؟ آیا با مراجعه به منابع طبیعی می توانیم چنین کاری را انجام دهیم ؟

  1. برخی از اراضی مزرعی یا مرتعی در داخل یا خارج محدوده شهرها به‌صورت آبا و اجدادی و از قدیم متعلق به مردم بوده و در آن کشت و زرع انجام می‌شده. ممکن است از طریق دولت به‌عنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار منابع طبیعی قرار داده شود، بد از اعلام این اراضی به‌عنوان ملی دارندگان سند یا بنچاق یا سایر معارضین مطابق قانون ۵۶ (قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌های کشور) می‌توانند اعتراض و شکایت کنند و قابل‌پیگیری است. اگر اراضی به منابع طبیعی تعلق بگیرد سند مشخص باطل و سند به نام سازمان منابع طبیعی و دولت صادر می‌شود و دولت قیمت آن را مطابق قوانین به شخص می‌پردازد و اگر رأی به نام شخص صادر شود، اراضی جزء مستثنیات اعلام می‌شود و مالکیت شخصی و مردمی دارد؛ بنابراین داشتن سند یا بنچاق به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند نشان دهد که آیا زمین جز منابع طبیعی است یا خیر و نیاز به استعلام دارد.

   1. کارشناس ثبتی

    در پشت سندهای کادستر محدودیت املاک و حدود ارتفاقی اگر وجود داشته باشد ذکر میشود ولی در بعضی موارد دولت در برخی از پلاک های اصلی سهیم است که میتوان با مراجعه به اداره منابع طبیعی قسمت اراضی از این محدودیت ها مطلع شد

 65. با سلام و عرض وقت بخیر میخواستم از حضورتون سوال کنم که زمینی در منطقه ۲تهران موجود هست که سند رسمی نداره ،آیا این زمین در حال حاضر پلاک ثبتی براش در نظر گرفته شده و از کجا باید پلاک ثبتیشو بفهمیم?

 66. با سلام ملکی در روستایی خریداری کرده ام که دارای سرچشمه ای در ارتفاعات باغ واغ هست ولی به دلیل ناهموار بودن ملک مالک قبلی از قسمت زمین چشمه استفاده نکرده است و چند درخت قدیمی در انجا بود که بنده بعد از ساف کردن زمین انهارا در اورده ام حال شخصی دیکر که مدی است این قسمت زیر چشمه متعلق به ارازی ملی و منابع طبیعی میباشد حفره ای را در ان زیر چشمه اصلی کنده است و پس از معترض شدن من ادعا دارد که ملک مربوط به شما نمیباشد و جزو منابع طبیعی میباشد این ملک معروف به لوخ زار اقای ایکس میباشد و من فقط قولنامه خرید ان را دارم و سندی ندارم چگونه سابت کنم قسمت زیر چشمه مربوط به ملک میباشد ممنون

  1. اگر سند یا قول‌نامه حدودات اربعه باشد، می‌توان با مراجعه به اداره منابع طبیعی و استعلام حدود زمین را مشخص کرد و دریافت که آیا جزء اراضی منابع طبیعی می‌باشد یا خیر.

 67. با سلام ما یک سند زمین شاهنشاهی مربوط به اطراف تهران (جاده خاوران) داریم. برای تعیین محل دقیق باید به کجا مراجعه کنیم؟

  1. برای دریافت مختصات و محل دقیق زمین و دریافت سند تک‌برگی (کادستر) نیاز به تهیه نقشه UTM می‌باشد. برای مشاوره بیشتر می‌توانید با دفتر آرمان سنجش تماس حاصل نمایید.

 68. سلام. آیا برای آپارتمانی که در داخل محدوده شهری هست و سند و صورتمجلس تفکیکی و پایان کار هم داره استعلام از منابع طبیعی و امور آب و غیره لازم هست؟

 69. باسلام ملک ورثه ای در روستایی از توابع بخش کرج داریم یا سند منگوله دار که سند پیش یکی از وراث است و میگوید فروخته اینک –از کجا بدانیم سند یه نام پدرمان است واینکه ایشان نه خریدار و نه فروشنده می باشد تکلیف بقیه چیست لطفاً راهنمایی بفرمایید متشکرم

 70. با سلام زمینهای در یک شهر وجود دارد که شخصی در سال ۵۰ شمسی اقدام به اخذ پلاک برای آن نموده در حالی که در زمین های فوق ابا و اجداد بنده سکونت داشته و در سال ۴۲ برای زمینهای فوق نسق صادر شده. حالا بنده و سایر همسایگان در مراجعه به اداره ثبت برای اخذ سند دچار مشکل شده ایم دال بر این که مالک پلاک ثبتی باید امضا بدهد و مالک فوق هم از ما طلب مبلغ کلانی دارد در حقیقت یکبار دیگر می خواهد زمین را به ما بفروشد. حال تکلیف بنده و حدود ۵۰ مالک قدیمی دیگر با نسق های موجود چیست؟ با سپاس

  1. با مراجعه به شورای حل اختلاف و طرح موضوع شکایت و ارائه مدارک و مستندات می‌توانید موضوع را پیگیری کنید و در صورت لزوم دادگاه، کارشناس یا هیئت کارشناسی به شما معرفی می‌کند.

 71. سامان هدایتی

  با سلام ، در سال ۸۹ زمینی دارای سند منگوله از نوع مشا داخل شهرک خریداری کردم و بدون مجوز ساخت اقدام به ساخت کردم ، زمین داخل شهرک میباشد و هر کدام از قطعه ها دارای المک گاز جداگانه میباشد ، جدیدا سند تک برگی مشا از اداره ثبت گرفتم ، متاسفانه جهاد کشاورزی شکایت کرده و میگوید زمین داخل طرح هادی نمیباشد ، در داخل این زمین ۱۹ عدد ساختمان جدید وجود دارد ولی با اینکه زمین بنده از همه نزدیک تر به طرح هادی هست فقط از من شکایت شده که بدون مجوز ساختمان ساختم ، آیا این شکایت به قلع و قمع و جریمه برای فقط من ختم میشود ؟

  1. بله. ساخت ملک بدون مجوز ساخت غیرقانونی است و می‌بایست برای شروع ساخت از اداره جهاد و منابع طبیعی و سازمان‌های مرتبط استعلام و پروسه قانونی ساخت طی می‌شد.

 72. درود ما یک زمین داریم سال حکومت فتحعلی شاه خریداری کردیم و قولنامه موجود هست ولی تا الان اقدام به گرفتن سند یا پلاک نکردیم زمینهای همجوار ما مسکونی شدن یا سند گرفتن حالا ما باید چکار کنیم که سند زمینو بگیریم درضمن الان ۱۰۰ به بالا هست رو زمین کشاورزی کردیم ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. به اداره ثبت منطقه مراجعه و با ارائه مدارک و مستندات درخواست سند مالکیت کنید؛ و بعد از نقشه‌برداری و تعیین محل دقیق ملک سند مالکیت صادر می‌گردد.

   1. مجتبی ذبیحی

    با سلام پدر بزرگ بنده در ۳۰ سال پیش کشاورز زمین استان قدس رضوی بوده است متراژ زمین ۴ هکتار میباشد پدر بزرگ بنده در قیط حیات نیست نزدیک ۱۵ سال هست که فوت شده کارگر ی که برای پدر بزرگ من کار میکرده پس از فوت پدر بزرگم اقدام به فروش حق ریشه زمین انجام میده و گشت استان قدس در حین گشت متوجه کار غیر قانونی میشود و کارگر پدر بزرگم رو مطابق با قانون باهاش بر خورد میکنند و بلا فا صله دور تا دور زمین دیوا ر کشی می کند استان قدس حال می خواهم ایا به پدر بزرگ من که بیش از ۲۰ سال جوانی خود را بر روی زمین گذاشته و حال که در قید حیات نیست به ورثه چیزی یا زمین می رسد یا نه با تشکر

 73. سلام من میخوام زمینی رو بخرم منتها یکی میگه اینجا مربوط به منابع طبیعی یکی میگه نه و هر کسی یه چیزی میگه اولا میخواستم بپرسم چطور میتونیم کاملا صدرصد مطمئن بشیم آیا کارشناسانی هستند که این کار را انجام بدهند اگر هستند معرفی میفرمایید دوما اگر ملک داخل طرح هادی باشه یعنی متعلق به منابع طبیعی نیست یا دلیل نیست

  1. با مراجعه به منابع طبیعی شهرداری و استعلام از این اداره مشخص می‌شود آیا زمین جز اراضی منابع طبیعی است یا خیر و ارتباطی به طرح هادی ندارد.

 74. باسلام اگر جهت اصالت یک سندملکی غیر منقول در سامانه مربوطه با توجه به وارد کردن شناسه ورمز تصدیق بنچاق پاسخ :سند قطعی منقول -وسایل نقلیه باشد به چه معنی می باشد؟ چون این سند ملکی قرار بوده جهت معرفی مال به دادگاه معرفی شود وصاحب اصلی فوت کرده ولی قبل فوت طبق گفته همسرش به نام او منتقل شده است تا دادگاه نتواند بگیرد والان با توجه به این پاسخ استعلام چه باید کرد؟ واز انجایی که دفتر خانه ای که سند در ان تنظیم شده اصلاقابل اطمینان نیست … لطفا راهنمایی بفرمایید

 75. باسلام .ملکی درداخل شهردارم مربوط به واگذاری زمین شهری سال ۶۲می باشدمساحت توسند۲۴۰مترنوشته امامساحت واقعی ۲۴۵متراست هیت حل اختلاف رای صادرکرده که بعدازپرداخت حقوق دولتی اصلاح بلامانع است الان ادا ره ثبت شهرستان میگه بایدبری مسکن وشهرسازی.لطفا راهنمایی کنیدچکارکنم.ممنون

 76. سلام میخواستم بپرسم از چ سایتی پلاک ثبتی رو وارد کنیم و مشخصات مالک رو ببینیم درست است یا نه؟سپاس

 77. با سلام زمینی داریم که از سال ۶۰ ساکن هستیم ودر واقع جزو زمین های ارباب هرمز بود پس ازسکونت این زمین ها به سازمان ۱۵خرداد و سپس نیروی انتظامی و بعد به نیروی دریایی منتقل شد در سال ۷۵ نیروی دریایی زمین ها را مسند کرده و الباقی که سند نگرفته بودند به شهرداری منطقه ۴ واگذار شدندبعد از مدتی ما برای گرفتن سنددرحال اقدام بودیم که شهرداری منطقه۴ اعلام کرد(مالک قبلی یعنی نیروی دریایی) با (شهرداری یعنی مالک فعلی) به مشکل خورده است و فعلا به کسی سند نمیدهیم ازاین زمان حدود ده سال گذشته وما در سال قبل خبردارشدیم شهرداری منطقه۴ و نیروی دریایی کلیه املاک مورد دعوی را به شخص حقیقی به قیمت خیلی مناسب فروخته است .سئوال:ایا ایشان میتواند به عنوان معارض این املاک بی سندکه ساکنینش حدود ۳۷ سال انجا ساکن بوده اند مدعی باشد؟

 78. با سلام و خسته نباشید ، آپارتمانی خریدم ، سند تک برگی نوشته در طبقه یک هست در حالی که اون کسی که ازش خریدم و تحویلم داده طبقه دوم هست و طبقه اول کسی دیگه میشینه ، در قولنامه توی پرانتز نوشته در سند طبقه یک ؛ نمی دونم قضیه چیه ، می تونید راهنمایی کنید ، شما تاحالا چنین موردی دیدید؟

 79. سلام چگونگی وراههای اطلاع از املاک وپلاک وارازی موروثی در شهرستان باتوجه به اینکه پدربنده دچندین سال قبل از مرگ پدر بزرگم برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودنوسه سال بعداز فوت پدرشان به ایران آمدند ومباشر پدر بزرگم یکسال بعداز فوت به خارج از کشور رفتند بنده از چه راهی میتوانم بدانم که چه پلاک‌هایی به نام پدر بزرگم بوده مابین سالهای ۱۳۵۳ الی ۱۳۵۸ ممنون

 80. با سلام بنده پدرم فوت کرده یه مسکن مهر در شهر قرچک داره که ما فقط پلاک ثبتی اون ملک و داریم عموی بنده میگوید اون ملک و پدرت فروخته ولی میدونم قصد فریب و کلاه برداری از ما رو دارد اگه یه لطفی کنید راهنمایی کنید چطور میتونم از طریق پلاک ثبتی آدرس ملک و پیدا کنم ممنون میشم ظمنا لازم به ذکره که سند اون ملک دست عمویم است و اصلا سند و به ما نمیده با یپاس از همه همکاران

 81. abozarjafari2611@gmail.com

  با سلام قطعه زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰متر در سال ۶۳ از سهم ارث وراث با قولنامه دستی و مهر شورای روستا و امضا وراث و چند شاهد خریداری گردیده که تو قولنامه شماره دفتر خانه و پلاک ثبتی و شماره سند قید شده میخواستم ببینم برای گرفتن سند چکار میتونم بکنم ممنون میشم راهنماییم کند

 82. با سلام. یک سوالی داشتم اگر ممکنه راهنمایی بفرماید ملکی که در تصرف هست و فعلا تو این پلاک ساختمان اداری دولتی ساخته شده. ایا این کاربریش تجاری هست یا خیر . چطوری میشه فهمید. ۲:و اینکه با توجه به ساخت و گرفتن پایانکار قیمت بر چه اساسی میخوره. ممنون میشم راهنمایی بکنین در رابطه با نوع کاربری

 83. حمید تفرشی

  با سلام و خسته نباشید و تشکر و سپاس من در سال ۱۳۵۳ در معالی آباد شیراز ( جبل ادراک) یک قطعه زمین ، با سند دفتر چه ای، خریداری کردم ، چند ماه بعد متوجه شدم ، تمام آن منطقه ، از جمله زمین من که ۵۴۰ متر بود ، جزو منابع طبیعی بوده و در تحقیقات بیشتر متوجه شدم که کل منطقه اوقاف نیز بوده و بعد از انقلاب رفتم سر زمین و دیدم که سازمان آب، در آن جا تاسیسات و منبع آب اراک را ساخته است …..به دفتر خانه که سند را تنظیم و صادر کرده رفتم که اعتراض کنم ، که چرا از فروشنده نخواستید از ادارات مختلف ، خصوصا منابع طبیعی استعلام بگیرد ؟ سر دفتر فوت کرده بود و نتیجه ای نگرفتم ….فروشنده هم مفقود الاثر شده بود و ظاهرا سر خیلی ها کلاه گذاشته بود … حالا آدرس پسر فروشنده را در تهران پیدا کردم …که کارخانه دارند و …..من ۲ سئوال دارم : ۱- من ۷۴ ساله و بازنشسته چه راهی را برم که نتیجه بگیرم ؟ ۲- مگر دفتر خانه نباید به فروشنده چند تا نامه بده که بره دنبال استعلام ها …منابع طبیعی ، ثبت اسناد ، اوقاف و …..

 84. با سلام، پدرم سال۵۳ زمینی و تو ساوجبلاغ به طور قولنامه ایی خریده ولی اقدام به سند زدن نکرده در ضمن اینکه الان در قید حیات نیستن قولنامه و بونچاق زمین فقط موجوده آیا راهی هست برای گرفتن زمین و چطوری میتونم مشخصات دقیق زمین یعنی آدرسشو پیدا کنم چون آدرسش خیلی قدیمیه الان اسما کلا عوض شده ممنون میشم راهنمایی کنید

 85. باسلام.ملکی خریداری کردم با سند دفترجه ای در حال حاضر انطباق با زمین موجود نداره.به عبارتی زمین من کم امده است راهنمایی میفرمایید جکار کنم.ممنون

  1. اسناد دفترچه‌ای چون سابقه در ادارات ثبت دارند، می‌توانید از طریق اداره ثبت نسبت به جانمایی و تعیین موقعیت ملک خود اقدام نمایید.

 86. حميد ناطقي

  با سلام ما ۵ وتحد را تحمیع کرده ام و ۱۰ واحد آپارتمان ساخته ایم ولی هنوز پلاک نداریم چکار باید انجام بدهیم

 87. سلام گویا بعضی از قسمت های پلاک اصلی ۶۹ بخش ۱۱ تهران واقع در درکه فاقد سند و پلاک ثبتی می باشد پدر بنده هم در قدیم منزلی در درکه بصورت قولنامه از اهالی خریداری کرده اند که گویا فاقد سابقه املاک ثبتی و جاری می باشد و ما و دیگران فقط قولنامه دستی داریم که بین خریدار و فروشنده و چند شاهد امضا شده حالا بنده درخواست سند دادم و نقشه utm تهیه کردم که البته کارشناس گفت امکان شناسایی پلاک فرعی وجود ندارد در صورتی که بعضی از همسایه ها سند دارند و به این صورت هیات بدلیل عدم سابقه ثبتی و جاری ملک رای منفی دادند ، من چکاری میتونم انجام بدم هم پدر هم فروشنده در قید حیات هستند و از سواد کافی برخوردار نیستند

   1. سلام بنده نقشه utm تهیه کردم که البته کارشناس پلاک فرعی را مشخص نکرده و در هیات بدلیل عدم وجود سابقه ثبتی و جاری رای منفی دادند

 88. استفاده از ماده ۱۴۷ اصلاحی برای گرفتن سند هنوز اعتبار داره مگر این طرح در دو ۵ سال اجرا نشد و بعد از ۱۰ سال به پایان نرسید

 89. شخصی بدهکار به بنده هست و ادعا میکند که اموالی ندارد.بنده قصد اقامه دعوی علیه ایشان را دارم اما به دلیل مشکلات مالی پرداخت هزینه های دادگاه برایم مشکل است.راهی هست بفهمم ملکی به نام بدهکار هست و بعد شکایت کنم؟ متاسفانه چک ندارم ازش

 90. سلام من تا حدود ۳۰ سال دریک ملک ساکن بوده ام آیا بادرنظر گرفتن این که قانون عتف به ماسبق نمیشود میتوانم سند بگیرم؟تشکر میکنم از راهنمایی های شما

  1. صرف سکونت دلیل بر مالکیت نیست، در صورت داشتن مبایعه‌نامه خرید از طریق ماده ۱۴۷ قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت، از طریق اداره ثبت می‌توانید اقدام نمایید.

 91. مادرم ۲۰سال پیش زمینی قسطی در شهرستانی دور خرید قبل از گرفتن سند شخصی بابت طلب از پدرم از مادرم امضا گرفت ومادرم بخاطر ندارد که در محضر امضا کرده یا نه حالا شخصی تماس گرفته و میگوید خریداره ونام وشماره را از عمران گرفته و میگوید پلاک ثپتی بنام مادرم است ایا با توجه به این که پلاک ثبتی بنام مادرم است مالکه زمین مادرم است ما هیچ کاغذی نداریم و ایا شماره ای موبایلی که۵سال است خریداری شده وما۲۰سال است به انجا نرفته ایم و فامیلی نداریم رامیتواند ایا از عمران گرفته باشد.با سپاس

  1. ممکن است خریدار تاکنون نسبت به انتقال سند مالکیت ملک خریداری اقدام نکرده باشد، اما با توجه به فروش زمین، خریدار مالک ملک است.

 92. احمد یعقوبی

  با سلام آیا با داشتن شماره پلاک اصلی وپلاک فرعی که در برگه مالیات بر ارث ثبت شده امکان گرفتن سند می باشد ؟ اگر جواب مثبت است مراحل کار به چه صورت می باشد؟

 93. باسلام خدمت کارشناس محترم بنده ملکی خریداری نمودم پس از آن متوجه شدم روبروی درب ورودی ملک روی نقشه پلاک دیگری میباشد این ملک مربوط به تعاونیی میباشد که مدیی شدند پلاک روبرو خیابان شده ولی چون متعلق به تعاونی بوده هیچ اقدامی برای تغییر نقشه قطعه بندی صورت نگرفته درحال حاضر نیز روی نقشه میباشد چگونه میشود این تغییرات را روی نقشه utm اعمال نمود.در ضمن ملک مقابل مربوط به تعاونی میباشد که به گفته آنها جهت عریض شدن خیابان ساخته نشده است.وتاکنون هیچ گونه معارضی نداشته.لطفا راهنمایی بفرمایید باتشکر

  1. درصورتی‌که ملک خریداری‌شده سند مالکیت دارد، شما مالک هستید و در صورت تعریض خیابان می‌بایست خسارت مالک پرداخت گردد، درصورتی‌که ملک را به‌صورت قولنامه عادی خریداری کرده‌اید، می‌توانید با تهیه نقشه utm نسبت به درخواست صدور سند مالکیت طبق ماده ۱۴۷ در صورت داشتن شرایط اقدام نمایید.

 94. سلام پدر بزرگ من یک دفتر از خودش به جا گذاشته مال سال۱۳۱۳ هس تو ش موقعیت مگانی و جایی که ثبت شده با پلاک زمین ها رو نوشته میخوام ببینم میتونم زمین و ملک ها رو پس بگیرم درضمن مادر و پدرم هم زنده هستن

 95. مجید وکیل دادگستری

  بله ،چنانچه سابقه ای در اداره ثبت موجود باشد وپلاک کوبی به نام پدر بزرگتان باشد به راحتی میتوانید ملکتان را پس بگیرید.

 96. با داشتن ارزیابى ملک که در سال ١٣٣٢ قیمت ملک را٧٠٠٠ریال اعلام کرده و یک زمین زراعى در خارج از یک روستا بوده چگونه میتوان مساحت آنرا تقریبى بدست آورد

 97. با سلام میخواستم ببینم از کجا میتونم بفهمم که ملکی به نام یه نفر هس یا نیست چجوری میتونم بفهمم و اینکه اگه یه نفر سند ملک نزده باشه و بگه که از طریق وکالت سند هارو گرفتم که بعدن به نامم بزنم رو از چه طریقی میتونم بفهمم که حقیقت داره یا نه؟

 98. توحید عربباغی

  سلام من یک مغازه به صورت سرقفلی خریدم که پلاک ثبتی این مغازه در مصالحه نامه اشتباه نوشته شده است و مالک و خریدار اصلی هیچکدام در دسترس نیستن . و اداره ثبت هم میگه باید هم مالک و هم خریدار حضور داشته باشد. حالا من چکار باید بکنم؟؟

 99. سلام یک قطعه زمینی پدرم داشت حدود ۳۶سال پیش ولی پلاکشو گم کرده چطور پیگیری اش کرد.

 100. با سلام، ۶سال پیش ملکی روستایی را بصورت عرصه و اعیان به مساحت ۲۵۰ متر خریداری کردم و در مبایعه‌نامه‌ای که در دفتر املاک همان محل تنظیم شد، حدوداربعه ان هم درج شد. سپس سند تکبرگ هم دریافت کردم. حالا مشخص شده که مساحت حدود اربعه درج شده در مبایعه نامه ۳۵۰ متر است و سند تکبرگ هم فقط محدوده سند مادر را نشان می‌دهد. فروشنده دادخواست فسخ معامله و خلع ید نموده است. ۱- ایا طرح دعوای فروشنده به نتیجه خواهد رسید؟ ۲- تکلیف این ۱۰۰ متر اضافی چه خواهد شد؟ سپاس.

  1. خریدار به میزان ۲۵۰ مترمربع خریداری شده متلکیت دارد و نسبت به مازاد یا بایستی رضایت مالک را جلب کند و یا اینکه رفع تصرف نماید.

 101. با سلام پدر بزرگ بنده در روی زمین استان قدس کشاورز بوده ۲۰ سال بر روی زمین کشاورزی به طور نصف کاری کار کرده و عرش هر سال نیز را پرداخت میکرده الان نزدیک ۱۵ سال هست پدر بزرگم فوت کرده …بعد ازفوت پدر بزرگم کارگری که برای پدر بزرگم کار میکرده اقدام به فروش زمین میکنه در حین انجام عملیات گشت استان قدس متوجه میشه و ان ها رو بیرون میکند و مطابق با قانون برخورد میکنند و دور زمین که نزدیک ۴ هکتار میباشد دیوار کشی میکند قرداد استان قدس با پدربزرگ من بوده حال ایا حق ریشه یا ..‌‌‌.. به وارث پدربزرگم می رسد یا نه ممنون از راهنمایی شما

 102. سلام ، بنده ۷ قطعه زمین در منطقه نظرآباد استان البرز دارم ، برای تمام قطعات هم سند تک برگی که شناسه جام دارند هم گرفتم ولی الان نمیتونم محل دقیق زمین هارو مشخص کنم برای دیوار کشی میخواستم ببینم برای تهیه نقشه utm و اینکه کارشناس دادگستری ۴ تا گوشه زمین هارو تحویل من بدن چیکار باید بکنم و هزینش چقدر میشه ؟

 103. امیرنهال کارفرزندمحمود

  باسلام وارادت متهمی راازسال ۹۳دربازداشت دارم قاضی اجرای احکام اعلام فرموده که ملک معرفی کنیدتادستورتوقیف رابدهم متاسفانه آدرس محل زندگی متهم دربازداشت رادارم ولی پلاک ثبتی رانمی توانم تهیه کنم چکاربایدکنم آدرس مارلیک میدان ارتش خیابان رزجنوبی ساختمان دانیال واحد۳

   1. فاطمه نمدچی

    باسلام ملکی وکالتی خریداری کرده ام علاوه بروکالتنامه قولنامه هم دارم تکلیف ملک خریداری شده ام چه میشودهیچگونه دسترسی به وراث نامبرده ندارم چکارکنم ممنون ازراهنمایی شما

 104. با سلام. یک ملک در سال ۱۳۷۰ به صورت قولنامه ای خریداری شده و بعدها (حدود ۱۳۸۲-۱۳۸۵) توسط شهرداری تفکیک مجدد شده و پلاک ثبتی جدید صادر شده است. اکنون که برای اخذ سند اقدام شده نیاز به مطابقت دادن پلاک ثبتی تاریخ ۱۳۷۰ با تفکیک جدید می باشد. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید چگونه به نقشه های ۱۳۷۰ و حال میتوان دسترسی داشت. سپاسگزارم

 105. مادر من ۸۸ سالشه قدیما در مورد زمینی صحبت میکرد که داشت و در طرح شهرداری بود، الان نه سند زمین رو میتونیم پیدا کنیم و نه خودش موقعیت زمین رو یادشه فقط میدونه حدود تهرانپارس بوده، راهی هست که بشه اطلاعات این زمین رو پیدا کرد دید الان وضعش چطوره و براش سند جدید گرفت.

  1. درصورتی‌که سند مالکیت به نام ایشان بوده است، به‌عنوان وکیل مالک می‌توانید به اداره ثبت مراجعه و از وضعیت ثبتی و موقعیت ملک اطلاع یابید.

 106. با سلام شوهرم در سال ۱۳۸۱ فوت کرد . ملکی بزرگ در منطقه ۵ تهران به نام او میباشد و مدارک آن نزد پدرش موجود است . ضمنا حضانت تنها دخترمان نیز به عهده ایشان ( پدر بزرگش ) است . به دلیل بعضی معذورات تا کنون اقدام قانونی نکرده ام . الان میخواهم با دستور قضایی استعلام ثبتی گرفته و از محل و مشخصات دقیق ملک مطلع شوم تا از حق وراثت خود برخوردار شوم . به طوریکه فعلا پدر متوفی در مراحل اولیه متوجه اقدام من نشود . لطفا راهنمایی بفرمایید .

 107. ایا میشود زمینی که تفکیک وقطعه بندی شده در شهرکی که بیست سال پیش فروخته شده در ضمن مساحت زمین۲۰۰متر است پلاک ثبتی بنام شخصی و مالک زمین شخصه دیگری باشد. با سپاس

 108. فرهاد نصرتی

  سلام و خسته نباشید قطعه زمین ۳۰۰ متری خریداری کردم که داخل روستا میباشد و جز کوچه هایی میباشد که دارای آب و برق و گاز و تلفن میباشد آیا بودن این امکانات دلیل بر داخل بافت بودن زمین میباشد و جهت ساخت و ساز مشکلی ندارد؟آیا جهاد نسبت به خراب کردن بنا میتواند اقدام کند؟اطراف و روبروی زمین تا انتها ساخته شده و دارای بنا میباشد ممنون میشم پاسخ بدید

 109. سلام پدر من ی زمین خریداری کرده درسال ۱۳۳۷الان دارم دنبال کارهای استعلام و موقعیت زمین کجا هست میفتم امکان داره راهنمایی کنید از کجا باید شروع کنم هم دفترچه سند داره هم قلنامش موجود هستشسمت لویزان دماوند هستش بکدوم منطقه شهرداری باید مراجعه کنم برای استعلام زمین

 110. با سلام مجدد وتشکر ایا بعد از کسب دستور قضایی جهت استعلام از ثبت بابت ملک موروثی قبل از شکایت موضوع به شخص دیگری (پدر شوهرم) اطلاع داده میشود؟ لطفا راهنمایی بفرمایید

 111. سلام سال ۱۳۵۵ پدرم یک قطعه زمین از شخصی خرید زمین سند داشت ولی پدرم کاغذی خریدن قرار شد بعد از یکماه سند رسمی به نام پدرم انتقال پیدا کند که فروشنده فوت نمود متاسفانه چند سال پیش پدرم فوت کردند وکاغذ قولنامه هم الان فقود شده نمیدونیم پدرم اونو چکار کردن الان تنها اطلاعی که داریم فقط جای زمین را میدانیم چگونه میتوانیم سند برای آن زمین بگیریم تمام اطلاعات راجب مالک هم الان نداریم چون کاغذ قولنامه نیست؟؟؟

 112. سلام خسته نباشید. یک تکه زمینی پدرم داشت حدودا چهل و پنج سال میشه. پدرم فروخت اون اقا غیب شد تا حالا نیومد ناپیداست یک دوزدی وارد معرکه شده پدرمو گول زده یعنی وکالت گرفته پیش پدرم سال۸۶الان زمینو به اسم خودش زده حتی زمین تا الان ثبتی به اسم پدرم بوده دست نخورده این اقا تصرفش کرده چکار باید کرد اینو ازش گرفت چه راهی وجود داره. جواب بدید ممنون میشم

 113. میکائیل گنجه

  سلام پدربزرگ من در سال های ۶۵ تا ۷۰ زمینی را از آموزش و پرورش خریداری کرده و به اسم بنده زده است، در حال حاضر نه سندی، نه آدرسی از این زمین در دسترس نیست، آموزش وپرورش هم اطلاعات را ندارند و از بین رفته است، موقوفات ملک هم اطلاعاتی ندارند، چگونه می‌توانیم خلاصه معاملات این شخص را در آورده و متوجه شویم این زمین چه در کجا و به نام چه کسی زده شده است.

 114. سلام خسته نباشید من یه سند تک برگ مربوط به خرید سهام شرکت الکتریکی ملبوند پیدا کردم که مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال توسط مرحوم پدربزرگم خریداری شده؛ الان باید چطور پیگیر این موضوع شوم؟

 115. هادی کریمی کورعباسلو

  با سلام بنده ملکی به صورت قولنامه ای در سال ۸۴ خریدم که بعد از چند سال متوجه شدم که ملک دارای سند میباشد که شخصی که سند بنامش هست فوت کرده و هیچ ورثه ای ندارد به طوری که در این سال‌ها هیچ شخصی مراجه نکرده سوال بنده این است که برای گرفتن سند چه کاری میتوانم بکنم با تشکر

 116. پرویز محمدی

  با سلام قطعه زمینی به مساحت ۵ هکتار واقع در روستا دارم که متاسفانه صاحبان زمینهای همسایه این زمین در طول سالهای گذشته اقدام به تخریب مرز بین مزارع و ورود به زمین اینجانب نموده و مقدار از زمین اینجانب را به زمین خود اضافه نموده اند در حال حاضر از آنجا که زمینهای مشاعی بوده و از طرفی مرز بین زمین من و همسایه بعنوان مرز دو روستا نیز می باشد برای اینکه موضع روشن شود چکار باید بکنم

 117. سلام از کجا و کدوم قسمت سند میشه فهمید آپارتمان تعاونی یا اوقافی و …. هستش و یا شخصی هستش؟؟

  1. در موارد اوقافی، اوقافی بودن ملک در سند مالکیت قید می‌شود، در مورد تعاونی ساز، این موضوع در سند قید نمی‌شود. در صورت‌مجلس تفکیکی احتمالاً در مورد تعاونی نام‌برده می‌شود.

 118. با عرض سلام…پدر بنده زمینی در سال ۸۴ خریداری کرده و بعد از مدتی مالک قبل اطلاع داده که با گرفتن مبلغی سندی برای این ملک صادر میکند..سند به اندازه ۲۵۰ متر بزرگتر از زمین بود و پلاک ثبتی نیز برای روستای همجوار بوده ولی اون آقا سند را روی این زمین صادر کرد و حتی سند تک برگ نیز صادر شد با utm همین زمین موجود فقط متراژ ۲۵۰ متر اختلاف دارد و سند دفترچه ای مادر پلاک ثبتیش اختلاف دارد…. بعد از فوت پدر بنده اون مالک از خدا بی خبر به قصد بالا کشیدن زمین شکایت کرده که سندی که خودش تو دفترخونه به اسم ما زده امانی بوده و مال این زمین نیست و ما کلاهبرداری کردیم! در صورتی که ما هم قولنامه داریم هم در قولنامه قید شده که ایشون سند میزند و هم سند رو خودشون با پای خودش تو دفترخونه به اسم ما زده و حتی کارهای ثبتی و تک برگیش هم خودش انجام داده… کارشناس گفته سند متراژش و پلاک ثبتیش فرق میکنه ولی utm درسته و انتقال هم درست انجام شده…حالا به نظر شما این آقا راه به جایی میبره یا ما امیدوار باشیم که خدایی هم هست و احتمالا قانون رعایت بشه برخلاف رابطه اون آقای با نفوذ!

  1. مفاد قرارداد و مراحل نقل و اتقال سند مالکیت ملاک تصمیم گیری است. ضمن اینکه موضوع بیشتر حقوقی است و توصیه می شود از یک نفر وکیل مشاوره بگیرید.

 119. سلام زمینی را در سلمان شهر خریداری کردم و سند تک برگ گرفتم و به نامم زدم و تمام مراحل قانونی ان پیش رفت و سند گرفتم بعد از زدن سند کارمند اداره ثبت به من گفت این زمین مشکل دارد ایا با وجود داشتن سند تک برگ صاحب اولیه ان میتواند مدعی شود بعد از صاحب اولیه سه بار خرید و فروش شده است تا اینجانب خریداری کردم استعلام صاحب اولیه توسط دفتر خانه گرفته نشده بود

 120. سلام. من دارم یک زمین شهرکی تو شمال میخرم. زمین ها قطعه بندی شده ولی سند تفکیکی نداره. گرفتن سند تفکیکی چقدر طول میکشه و نبودش چه مشکلاتی برای من بوجود میاره؟

  1. عموماً توصیه می‌گردد در زمان خرید ملک، املاکی را خریداری نمایید که دارای سند مالکیت و حتی ترجیحاً سند مالکیت تک‌برگی جدید باشند، اما برخی مواقع به دلیل اخذ سند تفکیکی به تأخیر افتاده است. در این‌گونه موارد لازم است رابطه فروشنده با ملکی که می‌فروشد به‌صورت روشن مشخص باشد. لذا اگر مجتمع مسکونی دارای مجوز، دارای سند مالکیت، مجوز ساخت‌وساز و … باشد و قطعه زمین خریداری‌شده دارای صورت‌مجلس تفکیکی باشد با عقد قرارداد رسمی کمترین ایراد را خواهد داشت.

 121. سلام و تشکر از اطلاعات مفیدتان، یک سوال داشتم آیا متراژ وارد شده در سند تک برگی با دارا بودن شناسه ملی دقیق است. چون من ملکی راخریدم به ابعاد شمال ۱۲٫۳۷ جنوب ۱۲/۳۵ شرق ۲۱/۶۰ وغرب ۲۱/۶۰ تقریبا مستطیل می باشد.محاسبه که میکنم مساحت زمین ۲۶۶/۹۷۶ می شود ولی داخل سند ذکر شده ۲۷۰ متر به نظر شما این مغایرت ندارد.به اداره ثبت اراک مراجعه کردم اطلاعات قانع کننده ای ندادند.

  1. عموماً مساحت قیدشده در اسناد مالکیت تک‌برگی چون بر اساس مختصات تهیه می‌گردد از دقت بالایی برخوردار است، اگر قطرهای چهارضلعی باهم برابر نباشد، مساحت با توجه به زاویه‌ها از مقدار مساحت مستطیل کمتر خواهد بود؛ لذا توصیه می‌گردد قبل از مراجعه به ثبت و درخواست اصلاح سند، مساحت دقیق محاسبه گردد.

 122. سلام من ملکی در یکی از خیابان های تهرانپارس خریده ام، در سند آدرس ملک از سمتی وارد شده که منجر به پایین آمادن ارزش ملک میشود. برای تغییر آدرس در سند چه کارهایی میشود انجام داد با تشکر

 123. باسلام و تبریک سال نو.زمینی را که در بالا دست زمین بنده است می خواهم از مالک آن خریداری نمایم لازم به ذکر است که کل زمین مذکور حریم جاده است.لطفا راهنمایی فرمایید آیا خرید این زمین مجاز است؟اگر بلا اشکال است ،ارزش ریالی آن جهت معامله چقدر است؟سپاس

 124. سلام.زمینی در روستای صیقلان ورزل گیلان هستش که سندش ( دفترچه ای) رو داریم ولی مکانشو نمیدونیم دقیقا کجاست.از چه طریقی میشه موقیعت مکانی رو متوجه شد؟ چکار باید کرد؟ با سپاس

 125. با سلام من یک سند تک برگ دارم مربوط به زمینی در تهران شماره جام را که به سیستم جی پی اس وارد میکنم موقعیت را در مشهد نشان می‌دهد . مشکل چیست؟لطفا

 126. مهران مولایی

  با سلام وخسته نباشید. ببخشید بنده ساختمانی را ازگیل معآله کردم که قولنامه و بدون مجوز شهرداری ساخته شده است ضمنا چون زمین اصلی مال ورثه بوده و خیلی وقت پیش چندین معامله صورت گرفته و دو تیکه بصورت جداگانه خریداری شده و بعد بهم پیوست خورده حدودا ۹۵ متر وه الان ساختمان سه طبقوه است به مترا حدودا ۲۴۰ متر زیربنا و و دقیقا کروکی قطعه های اولیهم معلوم نیست و پلاک انها دقیا مشخص نیست حال بنده از یک نفر سازنده اصلی ساختمان که آون هم نیمه کارش رو که خودش تازگیا کامل کرده از دیگری خریده که قولنامه هم دارند خر یدام و در قولنامه شرابطی قید نمودیم از جمله اینکه اگر کسی اعم از حقیقی یا حقوقی ادعایی داشته باشند فروشنده بروز جواب گو خواهد بود و همچنین شرط وجه التزام و غیره .. خواهشا بفرمایید چطور می توان با این شرایط مجوز یا پروانه ساخت گرفت یا براش سند اخذ نمود آیا مشکل برای من پیش نمی آید؟ضمنا خود ۱۶متری هست و جدول کشی شده و گاز آون قانونی است ولی آب و برق بدون مجوزحمت هست که قرار مجوزش رو بگیر طبق توافق. خواهشا راهنمایی و کمکم کنید چون تمام سرمایه رو بابت اون معامله نمودم.

  1. در وهله نخست باید موضوع مالکیت را تعیین نمایید، پیشنهاد می‌شود از طریق ماده۱۴۷ ثبت اقدام شود. دوم اینکه موضوع کاربری و مجوزهای شهرداری باید در اولویت اقدام باشد.

 127. با سلام من یک قطعه زمین مشاع در سال ۸۶ خریداری کردم سند دفترچه ای هم دارم ولی نمیدونم اصلا وجود خارجی داره اصلا زمینی هست یا نه مال زمینهای بینالود هست الان موندم چکار کنم خواهش منو راهنمایی کنید تشکر

 128. سلام زمینی در رودبار قصران داریم که موروثی است و تصرف شده در اداره ثبت فقط یک پلاک از زمین داریم که متصرف برروی ان اعتراض گذاشته بنابر این اداره ثبت سند صادر نمیکند به دادگاه هم مراجعه میکنیم تا متصرف را بیرون کنیم از ما سند می خواهد راهی وجود دارد که بشود اول سند گرفت بعد به دادگاه مراجعه کرد با تشکر.

 129. باعرض سلام و خسته نباشید، خرید املاک دارای سند مشاعی تک برگ که داخل محدوده نبوده و توافق هم ندارد، آیا می تواند مشکل ساز شود.

  1. مشکلی برای مالکیت ایجاد نمی‌کند ولی به هنگام تفکیک اراضی برای دریافت سند تفکیکی، اگر در هنگام خرید توافق وجود نداشته باشد اینکه سهم شما کدام قسمت از زمین تفکیک شده باشد مشخص نیست و در این موضوع ممکن است به مشکل برخورد کنید.

 130. با سلام
  آیا از طریق پلاک ثبتی ملک امکان اینکه مشخص شود ریشه ملک شخصی یا اوقافی یا بنیادی است وجود دارد؟

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   در صورت مراجعه مالک و یا وکیل قانونی وی از طریق اداره ثبت و اسناد می توانید به اطلاعات مالکیتی ملک دست بیابید.

 131. سلام
  در سورتی که ملک من واقع در پردیس است و سند دفترچه ای دارد
  و در دفترچه ثبت شده است : انجیرک رودهن
  جهت توقیف ملک و انجام امور اداری آن باید به دادگستری پردیس مراجعه کرد و یا رودهن؟

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   بخشی از پلاک ثبتی انجیرک رودهن در محدوده شهرجدید پردیس واقع است، پیشنهاد می شود به دادگستری پردیس مراجعه بفرمایید.

 132. با سلام
  من قصد خرید یه باغ به مساحت حدود ۱۵۰۰ مترمربع را دارم. سند تک برگ ۶ دانگ مربوط به سال ۱۳۲۳ داره و الان مشکلی که داره اینه باغ بین زمین همسایه قرار داره و تنها راه ورود به اون یه جوی آب با عرض حدود ۳ متر است و صاحب زمین همسایه میگه شما فقط میتونی از طریق این جوی پیاده وارد زمین بشی و اجازه بردن تراکتور و … را به زمین نداری! آیا این حرف صحیح است؟ من از یه نفر شنیدم که اول باید باغ را بخرم و بعد با شکایت از صاحب زمین همسایه جهت تعیین حدود جاده آن اقدام کنم؟ آیا راهی وجود نداره که قبل از خرید باغ با مراجعه به اداره ثبت و بردن کارشناس سر زمین مشخص کنم که این باغ راهی داره یا نه؟

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   عموماً همه املاک زراعی و باغها راه عبوری و جاده بین مزارع دارند، این موضوع را هم از طریق رجوع به عکسهای هوایی سالهای گذشته و درخواست تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری می توانید داشته باشید و هم می توانید با مراجعه به اداره امور اراضی جهاد کشاورزی از وضعیت کروکی و نقشه راه عبوری بین مزارع مطلع شوید.

 133. باسلام میخواستم بدونم پلاک ثبتی۷۹اصلی از ۲۱۹۸فرعی در کدام بخش ثبتی تهران واقع شده که من بتونم جهت انجام کارم به اونجا مراجعه نمایم.باتشکر

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   در صورتی که سند مالکیت تکبرد دارید می توانید از طریق شناس جام موقعیت ملک را مشخص نمایید.
   اگر سند مالکیت ملک دفترچه ای باشد از طریق پلاک شهرداری و از طریق سامانه نوسازی شهرداری امکان یافتن موقعیت ملک وجود دارد.
   توصیه می شود این مقالات را در سایت armansanjesh.com مطالعه نمایید>
   آیا می‌دانید شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) چیست و چه استفاده‌ای دارد؟
   تشخیص و تعیین موقعیت ملک و پلاک ثبتی، تطبیق ملک با وضع موجود

 134. مدیر محتوای سیستم

  باسلام
  در صورتی که زمین خارج از طرح تفصیلی باشد، عملاً امکان اخذ مجوز ساخت وساز با کاربری های شهری وجود ندارد.
  طرح تفصیلی، طرحی است ضمیمه طرحهای جامع و هادی شهری که جزئیات بیشتری را در مورد نقشه شهر مشخص می نماید.
  پیشنهاد می شد که با مراجعه به شهرداری از وضعیت ملک خود کسب اطلاع نمایید که آیا در طرحهای توسعه آتی شهر قرار می گیرد یا خیر.

 135. سلام
  ببخشید من دو قطعه زمین خریدم که تفکیک شده و در قلنامه ذکر شده دو قطعه زمین به شماره نقشه ترسیمی مالک قطعات ۱۷،۱۸،به مساحت جمعا ۶۰۰متر از پلاک دو اصلی فرعی ۴به تفکیک کارشناس و نقشه ترسیمی و. استعلام منابع طبیعی که جز مستثنیات می باشد خارج از طرح تفصیلی است سوال اول میخواهم بدونم چطور میتوانم جواز ساخت بگیرم از کجا باید اقدام کنم؟
  و سوال دوم اینکه منظور از طرح تفصیلی چیه؟یعنی اجازه ساخت به هیچ عنوان داریم به نظر شما چکار کنم دنبال کارجواز برم یا زمین رو بفروشم؟

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   در صورتی که زمین خارج از طرح تفصیلی باشد، عملاً امکان اخذ مجوز ساخت وساز با کاربری های شهری وجود ندارد.
   طرح تفصیلی، طرحی است ضمیمه طرحهای جامع و هادی شهری که جزئیات بیشتری را در مورد نقشه شهر مشخص می نماید.
   پیشنهاد می شد که با مراجعه به شهرداری از وضعیت ملک خود کسب اطلاع نمایید که آیا در طرحهای توسعه آتی شهر قرار می گیرد یا خیر.

 136. با سلام و عرض ادب
  زمینی داریم با مساحت حدود ۲۰ هزار مترمربع که مشتمل از ۴ جلد سند می باشد و بصورت مشاع به تعداد ۵۴ نفر فروخته شده است.سوال اینجاست چگونه یکی از خریداران می تواند مقدار زمین خریداری شده را تفکیک کرده و برای سند آن اقدام نماید؟ سوال دوم: آیا در موارد اینچنینی امکان تشکیل هیئت مدیره و اخذ تصمیم برای کلیه اعضا از لحاظ قانونی و قابلیت اجرایی شدن تصمیمات گرفته شده وجود دارد یا باید حتما تشکیلات قانونی ایجاد شود؟

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   تعیین هیئت مدیره مربوط به شرکتهای حقوقی است، در مورد زمین مشاعی می توان نمایندگانی به تشخیص همه خریداران جهت پیگیری امور حقوقی تعیین و امورات را به انجام برسانند. در مورد زمین مشاعی تا قبل از تفکیک امکان جانمایی سهم هریک از خریداران ممکن نیست

 137. باسلام یک خانه قولنامه ای دارم که برای گرفتن سندشش دانگ ان اقدام نموده ام تقاضا مربوط به سال ۹۴می باشد که بعد از۴سال فراخوان برای گرفتن سند داده شده است الان اداره ثبت ازمن مادرسنداین ملک را می خواهد که من نمی توانم ان را تامین کنم ومی گویندتا کپی مادرسندنباشدسندصادرنمی گرددومراحل پرونده انجام نمی شودلطفا راهنمایی کنید ایا بدون مادرسند هم امکان پذیراست یاخیرواساساجایگزین ان چه چیزی می تواند باشد وچگونه وازکجا می توان ان راتامین کرد

  1. مدیر محتوای سیستم

   شما می توانید در راستای ماده ۱۴۷ قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند اقدام نمایید.

 138. سلام.من با خانومم یه ملکی رو خریدیم که سندش هنوز نیومده.فروشنده یه بنگاه داره.کد رهگیری هم به ما دادن.خونه رو بابت کسری پولمون رهن کامل دادیم.ولی دیشب که از مدیر ساختمون که خودش یکی از سازنده ها بوده پیگیری کردیم بعد از کلی خواهش و التماس فهمیدیم ملک معارض داره و یکی از سازنده ها هم به جرم کلاهبرداری زندانه.من چیکار باید بکنم ؟

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   طرف دعوی شما فرد فروشنده است، اگر مورد ایراد و یا اشکالی در ملک وجود داشته باشد فرد فروشنده می بایستی پاسخگو باشد

 139. یک واحد سرقفلی داریم که از پدر ارث رسیده با انجام دادن کلیه کارهای ارثی و دارایی و وکالت و… نهایتا برای سند زدن به صورت قهری به دفتر خانه رفتیم.
  دفتر خانه استعلامی به شهرداری منطقه به ما داد
  به شهرداری رفتیم با پرداخت عوارض پایان سال ۹۸ گفتند که باید برای مفاصا واحدتون بازدید بشه.
  بازدید شد و در بازدید نوشته ملک همبافت میباشد و قبل از سال ۴۹ میباشدو دارای کنتور برق شماره فلان
  بمن گفتند در سند پدر مرحومتون به یک سند اشاره شده اونو لازم داریم به دفتر خانه مربوطه رفتم رونوشت آن را گرفتم و ارائه کردم
  بعد از چند روز به من زنگ زدند و گفتند که باید پارکینگ بخری یا جریمه شوی یا بروی کمیسیون ماده ۱۰۰ یا یک سند قبل تر از این سند را برایمان بیاوری سند سرقفلی رونوشت شده برای سال ۵۱ میباشد . و در قانون مفاصا حساب شهرداری گفتند قبل از سال ۵۲ یا ۴۹
  ااز آنجا که املاک قبل از ۱۳۵۲ به کمیسیون ماده ۱۰۰ نمیرود
  تمامی واحد های صنفی ما در پاساژ سند سرقفلی سال ۴۹ را دارند و در همین سندشان نوشته شده دارای پروانه ساختمانی شماره فلان سال ۴۶ ولی واحد ما مانند این سند سرقفلی را ندارد
  آیا در کمیسیون که رفته در حق اعتراض بنده میتوانم به واحدهای مجاورم رو بیاورم و بگویم واحد کناریم این سند را داراست و این خود اثبات خواهد کرد که ملک برای قبل از سال ۴۹ میباشد یا خیر منتظر رای کمیسیون بمانم و شکایت خود را به دیوان عدالت برده؟
  در سند رونوشت گرفته شده به سند قبلی هیچ اشاره ای نشده و من نمیدانم شخص اولی در کدام دفتر خانه از مالک این واحد سرقفلی را خریده ؟
  ممنون میشم راهنمایی کنین
  سپاسگذارم

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   مدارک و مستندات را گردآوری نمایید، از جمله مستندات مربوط به واحدهای همسایه در مجتمع و اگر مدارکی دال بر مجوزهای شهرداری برای مجتمع هست را به کمیسیون تحویل نمایید.

 140. با سلام و خسته نباشید ،
  بنده سال هفتاد و دو یک قطعه زمین در حوالی شیراز خریدم که شماره ثبت و شماره ملک رو داخل سند نوشته ولی موقعیت زمین رو نمی‌دونم کجاست ، از کجا میتونم بفهمم که زمینم کجا قرار داره ؟

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   از طریق مراجعه به اداره ثبت، درخواست کارشناس جهت تعیین موقعیت پلاک ثبتی بنمایید، موضوع از طریق کارشناس رسمی دادگستری قابل استناد است.

 141. با سلام من ۲۶ سال قبل زمینی در اندیشه فاز۶ خریدم سند دفترچه ای هم دارم بعد از سال ها می گویند به مقداری که پلاک ثبتی در سندها داریم زمین وجود ندارد. حالا من برای مشخص شدن دقیق محل زمینم باید چه کار کنم. آیا به ثبت محل باید برم یا شهرداری؟ لطفا راهنمایی کنید این مشکل چند صد نفر است.

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   جهت تعیین موقیت و جانمایی پلاک ثبتی از اداره ثبت درخواست کارشناس بنمایید.

 142. سلام
  میخوام یه زمین بخرم اما مالک نمیاد اداره ثبت وکالت هم نمیزنه میخوام استعلام بگیرم که زمین مشکلی داره یا نه باید چی کار کنم

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   هرگونه استعلام ثبتی صرفا از طریق مالک و یا نماینده قانونی مالک از طرف اداره ثبت جواب داده می شود.

 143. باسلام ملک ما زمین کشاورزی است و اختلاف مرزی با پلاک مجاور داریم و شکایت کردیم کارشناس رسمی ثبت حدود ۱۰۰ متر از عرض زمین ما را گفته متعلق به پلاک مجاور است در صورتی که از قدیم کشت میشده است .نقشه ثبتی هم داریم ولی با وضعیت موجود نمیخونه میل ها از بین رفته آیا میشود با استفاده از عکس های قدیمی سازمان جغرافیایی و از روی کشت های انجام شده در آن زمان و عوارض مثل جوی آب و جاده مرز را مشخص کرد و چه کارشناسی و چه رشته ای این کار را می تواند انجام دهد و آیا باید دوباره شکایت کنیم یا به اداره ثبت مراجعه نماییم تا تعیین حدود نماید.

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   در اینگونه موارد، بهترین راه رجوع به عکسهای هوایی سالهای گذشته در آرشیو سازمان نقشه برداری است، تفسیر عکس هوایی توس کارشناس رسمی دادگستری صورت می پیرد و موارد تحت گزارش کارشناسی به متقاضی اعلام می گردد.

 144. بهزاد جعفریان

  سلام. مهندس عمران هستم ولی دقیقا نمی دانم ، وقتی می خواهیم یک ملک را با محل تطبیق دهیم دقیقا چه مراحلی را باید طی بکنیم؟ میشه راهنمایی بفرمایید؟

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   موضوع تطبیق، جانمایی و پیاده کردن پلاک ثبتی یک موضوع تخصصی کارشناسی است، برای این منظور لازم است نقاط ثابت ثبتی که مختصات دار هستند را پیدا کرده و بر آن اساس ملک را جانمایی نمایید

 145. باسلام بندیک واحدمسکونی درحال ساخت رودرسال۹۶خریداری کرم وقراربودبرج۴ساا۹۷تحویل بگیرم که سازنده زدزیرش وگفت خونه گرون شد ازاین حرفها لطفا کسب به من پاسخ می دهدکه من باید برای گرفتن هرچه سریعترسندم چکارکنم مرتضی ازتهران

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   هرچند ملاک عمل از نظر قانونی و حقوقی قرارداد فیمابین است، اما همانگونه کی می دانید در سال گذشته نوسان قیمتها و خصوص افزایش قیمت مصالح و دستمزد اکثر پیمانکاران و یا متعهدین قراردادهای مشارکت را با مشکل مواجه کرده است، پیشنهاد می گردد موضوع را توافقی و با حکمیت یک نفر کارشناس مطلع به حوزه ساختمان حل و فصل کنید.

 146. املاکی توسط مرحومه پدرم در رودبار قصران به صورت سند دست نویس خریداری شده،ولی مرحوم پدر اقدام به اخذ سند رسمی جهت مالکیت پلاک ثبتی املاک فوق ننموده و باتوجه به اینکه اسناد دست نویس مفقود گردیده و ساکنین محلی و شورای مربوطه مالکیت مرحومه پدرم را تایید میکنند
  باتوجه به مطالب فوق چگونه میتوانم
  ۱_نسبت به اخذ سند رسمی به نام ورثه اقدام کنم و در صورت امکان چه قدر زمان بر است؟
  ۲_در صورت اخذ سند به نام ورثه چگونه میتوانند هریک از ورثه نسبت به فروش سهم خود اقدام کنند
  با تشکر

  1. مدیر محتوای سیستم

   باسلام
   اولین اقدام اثبات مالکیت شماست، در صورتی که ساکنین و همجواران مالکیت شما را تأیید می نمایند، لذا نسبت به تهیه اسناد و مدارکی از ایشان از قبیل صورتجلسه، استشهاد محلی و سایر آن اقدام نمایید. و با این مدارک می تواندی از طرف ورثه اقدام به درخواست صدور سند ملکی از اداره ثبت بنمایید.