خرداد 9, 1400

اقسام داوری

اقسام داوری موردی و سازمانی

در رابطه با اقسام داوری حل اختلاف متداعین در خارج از دستگاه قضایی به‌وسیله‌ی شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی مرضی‌الطرفین است.در داوری اشخاص توافق می‌نمایند به‌جای طرح دعوی در دادگستری، مشکلات خود را از طریق ارجاع به داوری حل‌وفصل نمایند، درصورتی که متداعین در قرارداد موضوع همکاری شرط داوری قید کرده باشند، متقاضی داوری […]

اقسام داوری موردی و سازمانی Read More »

تعداد داوران در دعاوی حقوقی

تعداد داوران در دعاوی حقوقی

چون داوری یک نهاد توافق محور است، انتخاب تعداد داوران در دعاوی حقوقی بر عهده طرفین است، قانون گذار برای تعیین داوران هیچ الزامی ایجاد نکرده است و انتخاب داوران تابع توافق طرفین است در مواردی که طرفین دعاوی سکوت کرده باشند و تعداد داوران مورد نظر خود را انتخاب ننمایند، قانون سکوت را میشکند

تعداد داوران در دعاوی حقوقی Read More »

قابلیت داوری پذیری

قابلیت داوری پذیری

در داوری داخلی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح‌شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در دادگاه در هر مرحله از رسیدگی که باشد (دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، فرجام خواهی) با تراضی طرفین، طبق مقررات به داوری ارجاع دهند. درباره ی

قابلیت داوری پذیری Read More »