داوری

داوری در تعاونی های مسکن مهر

داوری در تعاونی های مسکن مهر

مطابق قانون تعاون هرگونه اختلاف بین اعضای تعاونی ها، اعضا و شرکت‌های تعاونی باید از طریق ارجاع به داوری اتحادیه تعاون ( اتاق تعاون یا اتحادیه مسکن مهر) حل و فصل گردد، اتاق تعاون اتحادیه مسکن مهر، دارای ساز و کاریست که از طریق کارشناس رسمی دادگستری بررسی می‌گردد. داوری تعاونی های مسکن مهر، به

داوری در تعاونی های مسکن مهر Read More »

آیین نامه داوری در بخش تعاونی

آیین نامه داوری در بخش تعاونی ۱۳۸۹

آیین‌نامه داوری در بخش تعاونیبخش اول: کلیاتماده 1-اصطلاحات و تعاریفاصطلاحات و عبارات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود. 1-داوری: به معنای رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان اعضاء یا سهامداران غیرعضو تعاونی‌هاباتعاونی مربوطه یا تعاونی‌ها با یکدیگر و یا اعضاء اتاقهای تعاون با اتاق مربوطه در خارج از

آیین نامه داوری در بخش تعاونی ۱۳۸۹ Read More »

داوری در تعاونی های مسکن

داوری در تعاونی های مسکن

حل و فصل اختلافات افراد حقوقی با یکدیگر یا سهامداران حقوقی با سهامداران حقیقی یا شرکت های تعاونی با شرکت تعاونی دیگر در بخش تعاونی ها، از طریق ارجاع به داوری امکان پذیر می باشد. براساس تجربه و عملکرد شرکت های تعاونی و دریافت درخواست های متعدد از شرکت های تعاونی، بیشترین اختلافات بین افراد

داوری در تعاونی های مسکن Read More »

داوری در قراردادهای پیمانکاری

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

داوری، غالباً بهترین شیوه حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری می باشد. ارجاع به داوری به علت تسریع در حل اختلاف طرفین و تخصصی بودن، روشی مقرون به صرفه در قراردادهای پیمانکاری می باشد. در داوری طرفین اهلیت اقامه دعوا، توافق می نمایند اختلاف خود را به جای مراجعه به دستگاه قضایی به داوری ارجاع دهند.

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری Read More »

داوری در قراردادهای پیش فروش ساختمان

داوری قراردادهای پیش فروش ساختمان

مطابق ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 29/10/1389 مجلس شورای اسلامی: ماده20ـ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با

داوری قراردادهای پیش فروش ساختمان Read More »

داوری در بیمه مهندسی

داوری بیمه مهندسی

داوری عبارت است از حل اختلاف طرفین اقامه دعوی در خارج ازدستگاه قضایی توسط شخص و اشخاص حقوقی و حقیقی را داوری می‌گویند. در داوری طرفین اختلاف توافق می‌نمایند به‌جای طرح دعوی در دادگستری، مشکلات خود را از طریق ارجاع به داوری حل‌وفصل نمایند. هر یک از طرفین اختلاف دعوا، داور انتخاب می‌نمایند و در

داوری بیمه مهندسی Read More »